Zoraki Kral King's Speech Oscar'lı bir Film

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Zoraki Kral Kekemeli, cengiz eren, nlp,Zoraki Kral ve Kekemelik

King's Speech filmi önemli konuşmalar yaparken kekeleyen bir kralın hikayesidir. Kardeşinin tahttan vazgeçmesi ile zoraki kral olan kişi, İngiltere'nin savaşa girmesini açıklayacak ve İngiliz Halkını ikna edecek bir konuşma yapması gereği ortaya çıktığında daha net olarak görülecektir. Karısı kendisi ile kral olmayacağı için evlenmiştir.  Ancak kral olmak için hazırlanan ağabey özgür yetiştirilmiş ve bu özgürlüğü sayesinde krallıktan vazgeçebilmiştir. King's Speech filmi bu anlamda bir hayatı sorgulamakta ve kekemeliği olan kişilere güven vermeyi de sağlamaktadır. Oyuncu bu filmde oynadığı rol ile Oscar Ödülü de almıştır.  Kekemeliğin aslında duygusal bir durum olduğu, konuşmada görülmeyen duygusal kekemeliğin ise çok yaygın olduğu yazının tamamı okunduğunda görülecektir.  NLP tekniklerinin çok küçük bir kısmının uygulandığı filmde, bugün olsa çok daha kolay aşılabilecek bir sorundur, kekemelik.

Kekemelik, Duygusal Kekemelik

İnsan hayatında önemli anlar hep vardır. Bu anlarda zihinsel süreçlerde ortaya çıkan sonuçlar, düşündüğümüzden çok farklı olabilir. King's Speech filminde de böyle bir konu ele alınmakta ve belirli durumlarda kekeleyen bir kralın radyodan İngiliz halkına yaptığı konuşma ile sonlanmaktadır. Kekemelik geçmemiştir ama Topluma güven verecek, ikna temelli mesaj verilmiş ve Hitler'e savaş ilan edilmiştir. Burada ilginç nokta sevgisizlik ve değersizlik duygusunu içinde barındırdığı için binlerce insanın ölmesine sebep olan Hitler ile konuşma engelli  Kral arasındaki ilişki ilginçtir.

 Kral ve konuşma uzmanı arasındaki ilişkiler kadar, kralın eşi ve kardeşi ile ilişkileri de ortaya konarken, kraliyet ve politika ilişkileri de dikkatli olarak incelenmektedir. Kardeş kral olmuş ama daha sonra aşkı için tahtından vazgeçmiştir. Bu vazgeçiş ise kardeşin zoraki kral olmasını sağlayacaktır. İngiltere'de her zaman kral ya da kraliçe'ye ihtiyaç vardır.

Kraliyet'in tek amacının İngiliz kamuoyunu ikna etmek ve güven vermek olduğu da anlaşılan filmde politikacıların gerçek iktidar sahipleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikler İkinci Dünya savaşı sırasında etkin rol oynayan Churchill, filmde de rolünü güzel oynamaktadır.

Tabii kekemelik konusuna geçmeden önce o devirde içilen sigara ve püroların açıkça gösterilmesi, sigara firmalarının bu filme sponsor olup olmadığı sorgulanabilir.

Kekemelik, kişi konuşurken kelimelerin tam olarak çıkamaması ve kasılmalar ile konuşmanın akışkanlığının kesilmesi olarak tanımlanabilir. Bu bazen konuşurken görülebilir. Bazen topluluk önünde konuşurken olabilir. Bazen de kişi kendisini sinirli hissettiği zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu anlamda kekemelik bir özür değil, sadece duygularda ortaya çıkan kesikliğin konuşmaya yansımasıdır.

Kekemeliğe daha dikkatli bakıldığında duygusal bir durum olduğu anlaşılabilir. Öyle Bir şey olmaktadır ki, kişinin geçmişte yaşadığı -kendisinin de farkında olmadığı- tecrübe sonucunda kaydettiği duygu ani olarak tetiklenmekte ve vücudunda hissedilmekte, kelimeler tam söylenememektedir. Bir soru sorulduğunda kekemelik ortaya çıkabildiği gibi, sadece bir kelime söylenirken bu ortaya çıkabilmektedir. Örneğin baba şiddetine maruz kalmış bir kişi sadece babasının adını söylerken kekeleyebilmektedir.

Bu etkinin ortadan kaldırılması için yaşanan tecrübenin ne olduğunun bulunması ve orada yaşanan duygusal durumların etkisinin gözden geçirilmesi önemli bir adım olacaktır.

Beklenmedik Durumlar

İçerik farklı olsa da “beklenmedik” korku yaratan bütün durumlar, eğer bir donup kalma yaratmışsa ve  nefes ile bağlantı da kurulmuşsa kekemelik ortaya çıkabilir. Ani ve yoğun korkulu bir duygunun kaydedilmesi ile olabileceği gibi, yoğun ve sürekli baskı yaşandığında da bur durum ortaya çıkabilmektedir.

Güçlü Baba Baskısı altında yetişen Çocuklar

King's Speech filminde bu tecrübelerle ilgili küçük örnekler verilmekte ancak detaylandırılmamaktadır. Kral olmaya hazırlanan ağabey özgür olarak yetiştirilirken, kendisi hem kardeşinin ve hem de babasının yoğun ve sürekli baskısı altında böyle bir süreci başlatmakta ve konuşamamaktadır, özellikle sinirlendiğinde. Kral için otorite karşısında ortaya çıkan bu durum, başka insanlar için başka durumlarda da ortaya çıkabilir. Kral sadece  çok sinirlendiğinde bu değişmektedir. Filmde bu durum tahta oturan konuşma uzmanına karşı yaptığı konuşmadır. Orada kendi otoritesini anlatırken hiç kekelememekte ve kızgınlığını ifade etmektedir.

Aslında kekemelik kelimeler ifade edilirken ortaya çıkan bir durum gibi görülebilir. Ancak görünüşte hiç kekelemeyen kişilerin de suskun kaldıkları, hiçbirşey söyleyemedikleri durumlara da duygusal kekemelik sayılabilir. Çok yaygın olan bu durum daha çok erkek çocuklarından çok yoğun olarak görülebilmektedir. Aynı şekilde bir durum karşısında gözlerin yaşlanması da duygusal kekemelik sayılabilir.

Bundan kurtulmak ise düşünüldüğünden çok daha kolay olarak gerçekleşebilmektedir. King's Speech filmi sonunda, konuşma uzmanının şövalyelik ünvanı aldığını ve Kral ile iyi arkadaş olduğunu öğreniyoruz. Yapılması gereken şey, sorunun nerede olduğunun farkında varmak ve bu duyguların etkisinin ortadan kaldırılmasıdır. Zihinsel detoks programı ile bu yapılabilmektedir.

Siz de sık olarak sinirleniyor ve bu süreç içinde kendinizi kekelerken buluyorsanız, geçmişte yaşadığınız olaylar hayatınızı yönetmeye devam ediyor demektir. Kendinizi ifade etmeye başladığınızda sorunların çözülmesi kolaylaşacaktır.

Cengiz Eren

NLP Uzmanı ve Eğitmeni

http://www.erenlp.com

 

TOP