Kısa Kurmaca (fiction)

Flash Fiction veya Kısa Kurmaca internette giderek yaygınlaşan bir yazı modelidir.  100 ya da 140 kelime içinde kurulan kurmaca ile bir fikrin veya bir durumun anlamlı şekilde ifade edilmesidir.  Sınırlar yaratıcılığın gelişmesini sağlamakta, en kısa şekilde bir düşünce ve duygu anlatılabilir olması, kişinin yazınını geliştirmektedir.  Yazmak geliştirir.

 

Maniler içinde aynı şey söylenebilir. 7 heceli 4 satırdan oluşan mani, birinci ve ikinci satırda hazırlık, üçüncü satırda ana mesaja hazırlık ve dördüncü satırda mesajın aktarıması ile sona ermektedir.  Maninin 1,2,4 satırları da kafiyeli olmalıdır.  Kısa yazım bu anlamda kişinin gelişmesini ve mesajını duru şekilde vermesini saglamaktadır.

 

Bu linkte yazacağınız kurmacalar yayınlanacaktır.  Örnekler aşağıda görülebilir

 

 

TOP