2007 Seçim Sonuçları ve Yorumlar

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2007 Seçimi Ve Sonuçları

Değişim ve değişime direncin açık bir sonucu daha ortaya çıktı, bu seçim sonuçları ile. Değişime direnen politikacılar ile değişime direnen seçmenler arasındaki iletişimin sandıkta kurulduğu seçimlerde sonuç beklenenden farklı oldu. Dikkatli olarak incelenmesi ve yorumlanması gerekiyor, ortaya çıkan sonuçların.

Ak Parti

AK Parti Stratejileri açısından ele alındığında çok başarılı. Çok Boyutlu iletişimin başarılı olarak kullanıldığı model belki kendilerinin de beklemediği sonuçları ortaya çıkardı.

“Durmak Yok, Yola Devam” sloganı doğru seçilmiş bir slogan olduğu gibi hareketi de önerdiği için insanların beynine kolayca girecektir.

Yaşanan olaylara AKP açısından bakıldığında doğru kullanıldığı anlaşılabilir. Genelkurmay sitesinde yayınlanan e-muhtıra AKP’nin işine yaramıştır. Seçimlerin yakın tarihe çekilmesini isteyen ama bunu nasıl yapacağını düşünen AKP, Cumhurbaşkanlığı krizi sırasında bu fırsatı değerlendirmiş ve baskın seçime mazlum olarak girmiştir. Kuzey Irak’a yapılması istenen ama yapılmayan hareket doğu bölgelerinde AKP’nin oylarını büyük ölçüde arttırmıştır. Bütün bunlara iktidar olanakları da ilave edildiğinde sonuçların bu şekilde olması şaşırtıcı olmayacaktır.

CHP

CHP’ye bakıldığında ise durum biraz farklıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemiş olmanın gücü ile girdiği seçimlerde geleceğe yönelik mesajlar veremediği gibi, seçtiği “Şimdi CHP zamanı” sloganı ile sadece okunduğu anda etkili olan bir an sonra ise zihinlerde kalmayan bir yapıdadır ve zihinlerimizde kalmamıştır. Uyguladığı güçlü görünme politikası ise liderin yaşının 70 civarında olması nedeniyle üst üste örtüşmemiştir.

Uygulanan reklam kampanyası ise herkesin ortak görüşü olduğu gibi çok kötüdür. Bu kampanyayı acele ile organize eden reklam ajansı, reklam ajansının sunduğu paketi kabul eden CHP yöneticilerinin hem politik reklam konusunda ve hem de mesaj aktarma konusunda ne kadar yetersiz olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

MHP

Bu seçimde ikinci başarılı parti MHP’dir. Kullandıkları “Bir oy yeter” sloganı onlara büyük fırsat kaçırmalarını sağlamış ve CHP’nin önüne geçmelerini engellemiştir.

Diğer Partiler

DP için ise sonuç hazindir. ANAP ile birleşerek DP’yi kurmaya çalışan DYP, bunu yaparken bir taraftan Süleyman Demirel’in diğer taraftan Mesut Yılmaz’ın birer fiskesi ile birleşmeyi sağlayamamış ve sonuçları tabii ki çok acı olmuştur. “Mehmet” şeklinde kullanılan karizmatik isim ise hiç tutmamış ve birleşememenin etkisi de seçimlerde net olarak görülmüştür. Bu isim “Memet” olarak kullanılabilse idi, oy oranı biraz daha arttırılabilirdi.

Cem Uzan ise geçmişteki mali gücünü kaybettiği için önceki seçimlerdeki olanaklarını kullanamamış ve geçen seçimlerden çok daha düşük oy almıştır. Medyanın zihinler üzerinde ne kadar etkili olduğunu buradan kolaylıkla anlayabiliriz.

Necmettin Erbakan ise herkesin keyif alarak dinlediği ancak etkilenmediği bir yaşlı dede durumunda olduğu için oy alamamıştır. Bu şekilde Süleyman Demirel gibi Türk Politika Tarihi sayfalarındaki yerini almıştır.

Bu sonuçlara doğrudan bakıldığında aktarılan mesaj şudur. “Herkes yerinde kalsın”.  “İktidar iktidarda, muhalefet muhalefette kalsın” yapısı Türk insanının farkında olmadığı değişime direncin göstergesidir, aynı zamanda.  Politik hayatta aslında varolmayan liderler, olmaya çalıştıkları yerde olmamaları gerektiğini öğrenmişlerdir.

Değişim ve Direnç

Türk halkı ise elindeki seçeneklerden en iyisini kullanmıştır. Seçeneklere bakıldığında davranış modelini bildikleri AK Parti ve yöneticileri en iyi seçenek olarak kendilerine görünmüştür. Yönetimi ve lideri eskimiş CHP, devletle mal mülk hesabı olan Genç Parti lideri, bir birleşmeyi bile başaramayan DP ve lideri, söylemleri ve kadrosu değişmeyen Saadet Partisi arasında seçim yapılması gerektiğinde AKP en doğru seçim gibi görünmektedir, halkın gözünde. Kendisi de aynı yerde olsa onlar gibi davranacağını düşündüğü için oylarını kendisine benzer şekilde davrananlara oylarını  vermiştir.

Kısaca özetlemek gerekirse Mesajlar şöyle özetlenebilir.
AKP’ye, geçmişte olduğu gibi devam et ama Cumhurbaşkanlığında uzlaş.
CHP’ye, lideriniz muhalefeti biliyor, lider olarak kaldığı müddetçe o şekilde devam etmeli.
MHP’ye, Türkiye’nin korunması gereken durumlarını sen kontrol et.
DTP’ye, gücünüzü o kadar da abartmayın, bu kadarsınız.
Genç Parti, DP, Saadet Partisi’ne size mecliste yer yok.
Diğer partilere ise, sizler renkli ama marjinal partilersiniz, o şekilde kalmaya devam edin, şeklinde özetlenebilir.

Seçim ve sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim.

“Bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri ise beynimiz mantıksız çalışmaktadır.”

Cengiz Eren
Temmuz 2007
http://www.cengizeren.info
http://www.erenlp.com

 

TOP