NLP Teknikleri ile Kullandığımız Dil ve Sonuçları, Türkçe

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NLP kullandığımız dil ve sonuçlarıKonuşurken ve yazarken kullandığımız dil önemli, hem de düşündüğümüzden daha çok. Einstein belki de gazetecilere dil çıkarırken, dilin önemini anlatmak istiyordu. Üzerinde konuştuklarımız ve yazdıklarımız kişinin kendi zihnine de aktarılıyor, zaten varolan bir programın sonucunda söylendiği için, bu programın etkisinin artmasını sağlanıyor.  Konuşmasak veya yazmasak bile düşünmeyi dille yaptığımız için, iç konuşmalarımız da aynı sonucu doğurmaktadır. Ne konuşuyorsak, ne düşünüyorsak, sonuçları hayatımıza yansıyacaktır. Bunun quantumla evrene mesajla değil, kendimizi zihnimizi programlamakla bağlantısı vardır. Kuantumculara da "NİYETİSYEN" dediğimi bilmeniz isterim.  İyi niyetli "NİYETİSYEN" olmak da hiçbir mahzur yok. Birine sürekli  "Seni seviyorum" diyorsanız, kendinizi sevdiğinize daha çok inandırıyorsunuz demektir.

 

 

Aisopos'un dil masalını bilirsiniz. Efendi, kahyaya "Bu akşam misafirlerim geliyor, dünyanın en tatlı yemeklerini sunmak istiyorum, onlara" der. Kahya Kasaba gider ve dil alır. Bütün yemekleri dil ile yapar. Efendi yemekler geldikçe kızar ve kahyaya sorar "Neden bütün yemekleri dil ile yaptın". Kahya " Siz bana dünyanın en tatlı yemekleri dediniz, ben de dil ile sohbet edebildiğimiz, arkadaş bulabildiğimiz, çok güzel şeyleri söyleyebildiğimiz için dilden yaptım" diyerek Efendisini ikna eder. Birkaç gün sonra Efendi "Bu kez de dünyanın en sefil yemeklerini yapmanı istiyorum" der. Akşam yine bütün yemekler dil ile yapılmıştır. Efendi yine kızar "Neden" der. Kahya "Kavga çıkaran, kötü şeyler söyleyen, dedikodu yapan dil değil midir?" diye sorduğunda hem efendi ve hem de misafirler söylenenin doğru olduğunu kabul ederler ve kahyayı da sohbetlerine dahil ederler.

Masal bu şekildedir ve dilin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışır. O zamanlar bunun fiziki dil ile anlatılıyor olması ilginç. Bu gün geldiğimiz noktada ise dil farkında olsak da, olmasak ta gerçekten çok önemli bir araç.

Başarılı bir satıcı, yüksek oy alan bir politikacı, etrafına binlerce insan toplayan bir tarikat şeyhi, barda müşterileri ile sohbet edebilen bir garson, 30.000.000 insanın ölümüne sebep olan Hitler, hepsinin ortak noktasının kendi içeriklerinde dili doğru kullanıyor olmaları olduğunu görebiliriz.

O zaman dili ve özellikle Türkçe'mizi doğru modelde kullanmak, kişinin istediği sonuçlara doğru kolayca yol almasını sağlayacaktır.

Zihinsel Detoks ve Kurumsal NLP seminerleri içinde dil bölümü önemli bir yer tutmaktadır. Bu yapının öğrenilmesi hem istenilen sonuçlara ulaşabilmeyi ve hem de farkında olunmayan dış etkilerden korunmayı da sağlayacaktır.

Aktarılan herhangi bir mesajda görünen anlamlar kadar, farkında olmadığımız ama bizi etkileyen mesajlar olabilir.

"NLP İçerik Sizi Düşünmek kitabım hakkında yorum yaparsanız, sevinirim." cümle doğru yapılanmış bir cümle olarak görünmektedir. Yapacağınız yorumun beni sevindireceğine dair bir duygu oluşacağını anlatmaktadır. Ancak bu cümlenin görünen anlamı dışında bir başka mesaj da iletilmektedir, farkında olmadan beynimize. Yorum yapabilmeniz için yapmanız gereken şeyden hiç bahsedilmediği halde, mesaj gönderilmiştir. "Kitabı alın ve okuyun" mesajı.

Dilin bu şekilde kullanılabilir durumda olması bazen istenen sonuçları ortaya çıkarır, bazen de istenmeyen sonuçları. Özellikle reklam sloganlarında dil motifleri yoğun olarak kullanılmaktadır.

Çaykur reklamında "Mutluluk için" sloganı kapanışta verilmektedir. Buradaki "için" kelimesi iki anlamlıdır ve cinası ifade etmektedir. Mutlu olabilmek "için" ve içmek fiilinden "için" anlamı birinin farkına vardığımızda diğeri farkına varmadan zihnimize yerleşmekte ve çay içmek istediğimizde "Çaykur" ürünlerine yönelmemizi sağlamaktadır. Güzel bir örnek sayılabilir.

Yine bir makyaj ürünleri üreten firmanın "Siz buna değersiniz" sloganı da cinas kullanımına örnek olarak verilebilir. Değersiniz, değerden değer ve değmek fiilinden değer gibi iki anlamı bize aktarmaktadır. Görünen anlam değerli'den değer olduğu için, kişi farkında olmadan bu ürünlere dokunmak isteyecek ve satın almaya yönelecektir. Güzel bir örnek sayılabilir. Derin yapıya bir emir biz farkında olmadan aktarılmaktadır.

Bir meşrubat firmasının "Artık herşey mümkün" sloganı ise yanlış bir örnek olarak verilebilir. Diyet bir ürünün orjinali ile aynı tatta olduğunu vurgulamaya çalışan slogan içinde kullanılan "Artık" kelimesi de cinas ortaya çıkarmaktadır. Artık, bugüne kadar böyle değildi ama bundan sonra mümkün gibi bir yüzey anlamı verirken, "artık" yarım kalmış, yarım bırakılmışı da beynimize aktaracaktır. İçecek konusunda kullanılan farkında olunmadan beynimize aktrılan bu kelime yüzünden ürünün beklenen kadar başarılı olmamasını sağlayacaktır.

Son dönemde başarılı reklam kampanyaları ile dikkati çeken THY "Globally Yours" sloganı uluslararası uçuşlar için doğru model oluştururken, lokal seviyedeki uçuşları kapsamadığı için içhatlarda gerekli etkiyi sağlamayacaktır. Bu kampanyanın lokal olarak, hem de Türkçe bir sloganla desteklenmesi, rekabetin giderek arttığı iç pazarda olumlu bir etki sağlayabilir.

Dil kullanımında özellikle iletişim kurarken karşı tarafın zihinsel yapısı hakkında da bilgi sahibi olabiliriz. Karşı tarafın kullandığı dil motifleri için de hangi temsil sistemlerini yoğun olarak kullandığını farkedebilirsek, o modelde yapacağımız bilgi aktarımları ve vereceğimiz cevaplar daha kolay iletişim kurmamızı sağlayacaktır. Cümleler içinde kullanılan, görsel, işitsel, dokunsal, kokusal, tatsal temsil sistemi kelimelerinin farkında varmak ve benzer temsil sistemi ile cevap vermek iletişimi çok kolaylaştıracaktır.

Atasözlerinden birkaç örnek vermek gerekirse; "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır" sözünü biliyoruz ve çok da kullanıyoruz. Yazdığımız konu açısından önemli ve "tatlı dil" yazının başındaki hikayeye uygun ve tatsal bir temsil sistemini ifade etmektedir. Yılanı kelimesi ise yine cinasa sahiptir. Genellikle soğuk ve sevilmeyen bir hayvan olan yılanı düşünmekteyiz cümleyi duyduğumuzda. Ancak yılan kelimesinin yılmak fiilinden gelen "yılan, yılmış" gibi bir anlamı bulunmaktadır. Herhangi birşeyi yapmaktan yılan kişi, kendini kapatacak ve hiçbirşey yapmayacaktır. Bu şekilde baktığımızda cümlenin anlamı tamamen değişmekte ve "Tatlı dil yılan (kişi)i deliğinden çikarır" cümlesi, bir motivasyon ve harekete geçirmek cümlesi haline gelmektedir.

"Ak akçe kara gün içindir" atasözü de çok kullanılmakta. Bu cümlede karagün yaşayabileceğimiz, bu yüzden de çalışarak kazandığımız, akçeleri, karagünler için saklamamız gereği söylenmektedir.

Ancak bunun tersini söylediğimizde "kara akçe, ak gün içindir", anlam çok farklılaşmakta ve kara para kazananlar akgün yaşayacak gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. "Ak akçe ak ak gün içindir" haline getirdiğimizde, kara gün yaşamadan hayatımıza devam etmemiz mümkün olabilecektir.

Söylenen bazı cümleler ise kişinin kaderi olmakta ve hayatının sonrasını etkilemektedir. Güner Ümit'in "Mum söndü" cümlesi buna örnektir ve hayatını değiştirmiştir. "Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında, ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında". Nazım Hikmet'in bu cümlesi, duyduğu vatan hasretini ve kendisini Gülhane Parkının canlılığını hissederek hayal ettiğini ifade etmektedir. Ancak kendisini ceviz ağacı metaforu ile anlatırken, cevizin kendi meyvelerinden yararlanamadığını farketmemiştir, doğal olarak. Nazım Hikmet'in cevizleri şiirleridir vc şiirleri kendisine adının bugünlere gelmesi dışında hiçbir yarar sağlamamış, cevizlerini, (şiirlerini) bir çok ses sanatçısı şarkı sözü olarak kullanıp çıtır çıtır yemişlerdir. Nazım Hikmet'in ailesine herhangi bir telif ödenmiş midir? Bilinmez.

Kullandığımız dil konusu insan hayatındaki en önemli konulardan biridir. Öğrencilikten başlayan süreçte dil konusunun bu anlamda kullanımı öğretilmeli ve bilgi aktarımı konusunda uygulamalı çalışmalar yapılması, öğrenicinin gelecekteki hayatını yönetmesini kolaylaştıracaktır. Verdiğimiz NLP seminerlerinde ve Zihinsel Detoks programlarımızda dilin Gramatik, Pragmatik, Semantik ve Fonetik kullanımları ve sonuçlarına ait bilgiler aktarılmakta, satış, iletişim, ikna ve bilgi aktarımlarında nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak, kişisel ve kurumsal katılımcılara gösterilmektedir. Bu bilgilerin davranışlara aktarılması ile istenen sonuçlar ve hedeflere düşünüldüğünden çok daha kolay hale gelmektedir.

NLP çalışmalarında beynimizin nasıl çalıştığı, farkında olmadığımız stratejilerin nedenleri, yaşanan tecrübelerin hayat üzerindeki etkisi, geleceğin kaynaklara uygun olarak planlanması ve benzeri bilgilerin yer aldığı teknikleri içerir. Değişimin kişinin kendi kararları ile nasıl gerçekleşebileceğini, teknik ve mekanik olarak öğrenilmesini ve davranışlara aktarılmasını sağlayan teknikler bütünüdür, NLP. Değişime direncin nedenleri incelenirken, değişimin genel olarak istenmediği ama  çok kolay gerçekleşebileceğinide sistematik olarak gösterirken, karar, operasyon, motivasyon stratejilerini de zihinsel süreçler açısından inceler.

Dil ve ses kullanımı insan hayatındaki en önemli araçlardan birisidir. Zihnimizdeki dil hazinesinin geniş olması için, okumalı, yeni kelimeler öğrenmeli, kullanmalı ve tabii ki yazmalıyız. Yazmak insanı en çok geliştiren eylemlerden birisidir. Yazmak dil kullanımı geliştirdiği gibi, yazdıkları ile tarihe geçmesini de kolaylaştıracaktır. Bir gazete de, bir web sitesinde, bir blogda, facebook'ta veya twitter'da. Ancak yazdığımız cümleler ne kadar uzun olursa gelişme ve duygularımı anlatmak o kadar kolaylaşırken, insanı çok geliştirir. Ancak kısa cümlelerle yazanlar hem kendilerine hem de okurlarına farkında olarak önemli zararlar vermekte, 64 bit bir bilgisayarı 8 bit bilgisayar halinde çalışmasını sağlayarak, gelişimin önüne geçmekte, kısa cümleleri okumayı alışkanlık haline getirmektedirler, örnek vermek gerekirse.

Cengiz Eren

http://facebook.com/cengiz.eren

http://twitter.com/cengiz_eren

 

TOP