Hayatınızı siz mi Yönetiyorsunuz? Korkular ve NLP

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Uçak Korkusu, Seyahat etmek ve hareket etmenin önemiHayatınızı kim yönetiyor, farkında olmadan öğrendikleriniz mi?, yaşadığınız tecrübelerden ortaya çıkan farkında olmadan oluşan stratejileriniz mi?, başka insanlar mı?, yoksa gerçekten siz mi yönetiyorsunuz?  Zihinsel süreçlerde farkında olmadan yaşanan duygular hayatın bir çok içeriğinde devam ediyor. Daha sonra da farkında olduğumuz korkular ortaya çıkıyor.  Kimi uçak korkusu, kimi deprem korkusu, kimi panit atalk, kimi lohusa depresyonu yaşıyor. Kimi içine kapandıkça kapanıyor ve kimi ise düşünmediği ve istemediği şeyleri yapıyor ve sonra da hakimin karşısına çıkıp "Hiçbirşey hatırlamıyorum,Hakim Bey" diyor. Nedenleri ise açıklanmaya çalışılıyor.

 

 

İnsan hayatında yer değiştirmek ve seyahat çok önemli, hem de düşündüğümüzden daha çok.  Dinozorları yokolmasını ve dünyaya buzul çağını getiren göktaşı dünyaya düştüğünde, insanda harekete geçmek zorunda kaldı. Daha önce sadece kendi bölgesinde yaşayan insan öncesi varlıklar, yokolmamak için hareket etti ve suların kenarına geldi. Su içinde yaşayan balıkları yemek zorunda kaldı ve balıklarda varolan omega 3 ise insan beyninin değişim sürecini başlattı. Değişim diüer canlılardan farklı hale gelmeyi de. Ateş yoktu, yazı yoktu, tabii ki kaldırımlar ve kırmızı ışıklar da yoktu. Ama insan hareket edebilir, o zamana göre zorunlu da olsa seyahat edebilir hale gelmişti.

Bu değişimden sonra bilgi aktarımı resimlerle başladı. Mağara duvarına yapılan resimler tehlikeli veya yenebilecek hayvanların neler olabileceğini gösteriyordu. Böylece sanat gelişmeye başlamıştı.İnsan farkında olarak hareket edebilir hale gelmişti. Farkında olduğumuz aklımız, şimdi de değişim sürecimizde önemli bir görev üstleniyor. Sanat bu anlamda yazıdan daha önce gelmektedir. Zihnimiz için de bu böyledir.

Yazı bulunduktan sonra ise bilgi kayda geçer hale gelmiş ve değişim ve insanın gelişim süreci hızlanmıştı. Insanı hayvandan ayıran en önemli fark, hayvan bulunduğu yere uyum sağlarken insan içine girdiği ortamı değiştirmeye başlıyor. Öyle ki bugün dünyada küresel ısınmayı, çevre krliliğini düşünürsek, bunu ne kadar büyük ölçüde gerçekleştirebildiğimiz anlaşılıyor.

Şimdi ise belki de çoğumuz herşeyi farkında olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu belli oranda doğru gibi görülse de kaynaklarımızı kullanmayı engelliyor. Bildiğimiz şeyleri bilerek yapmamıza gerek yok.

İnsan beyninin çalışmasını öğrenebilmek ve farkedebilmek çok önemli. NLP duyular duygular kullandığımız dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları anlamamızı sağlayan ve gerekiyorsa değişim yapmamıza karar vermemizi sağlayan teknikler bütünü. Bu teknikler sayesinde, uçak korkusu, deprem korkusu, kekemelik, panik atak ve depresyon benzeri durumlardan kurtulabilmek kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Bunlar dışında herhangi bir sorun görülmese de özellikle yöneticilerin kaynaklarını daha fazla kullanabilmeleri, doğru karar verebilmeleri için ve kurum çalışanlarını istenen hedefe yönlendirebilmeleri için kullanmaları gereken NLP tekniklerini öğrenmeleri düşünüldüğünden çok daha yararlı olmaktadır.

İnsan hayatında değişim kişinin kendi kararı ile olmadığında sorun yaratabilmektedir. Bu değişim, depremle olabilir, narkoz ile olabilir, doğumla olabilir. Her insanda varolan iki temel korku var. Biri düşme korkusu ve diğeri da aşırı gürültu. Aynı etkiyi narkoz ve doğum da insan zihninde gerçekleştiriyor. Depremden veya uçaktan korkmamız, narkoz alan veya doğum yapan kişileri değişmesini bu şekilde anlamak daha kolay olacaktır.

Bu etkileri alan kişilerin zihninde farkında olmadan geçmişte yaşanan tecrübelere ait kapaklar açılmakta ve kapanmaktadır. Böylece kişinin davranışında geçmişe göre farklılıklar ortaya çıkacaktır. Narkoz alan bir kişinin sonrasında davrnaışlarının sertleşmesi, doğum sonrası ya da Loğusa depresyonu zihinde kapakların açılıp kapanmasının bir sonucudur. Kapakların açılması uçakta meydana gelmişse, uçak korkusu, depremde meydana gelmişse, deprem korkusu olarak adlandırılacaktır.

Bu anlamda korkular biz kendimizi koruyamadığımızda bizi koruyan zihinsel süreçler olarak adlandırılabilir. Uçak kalkmadan önce tam gaz çalışan motorların gürültüsü, daha sonra kalkarken veya havada ortaya çıkan sarsıntıdan dolayı zihinsel kapaklar açılmakta ve kişi kendisini çok kötü hissetmekte ve uçaktan uzak durmaya çalışmaktadır. Uçak korkusu bu durumun ortaya çıkmasını engelleyen bir yapı olarak görülmelidir.

NLP ile yaptığımız çalışmalar sonucunda yarattığımız Zihinsel Detoks kavramı kişinin kaynaklarını zengin olarak kullanmasını sağlayan ve hayatını yönetmesine dair bilgilerin aktarıldığı grup ya da bireysel olarak uygulanabilen bir programdır. NLP ile Zihinsel Detoks programında, beynimizin çalışması, yaşanan tecrübelerin farkında olunmayan etkileri, kullanılan dilin insan hayatında ne kadar önemli olduğuna dir bilgiler aktarılmakta ve NLP tekniklerinin uygulamalı olarak davranışlara aktarılması sağlanmaktadır. Geleceğin planlanması ve kişinin başkaları için çok şey yaparken kendisi için çok fazla bir şey yapmadığı da gösterilmekte, karar, motivasyon, yönetim stratejilerinin doğru modelde nasıl uygulanabileceği de aktarılan bilgiler arasındadır.

Yaşadığım tecrübelerde gördüğüm önemli bir noktayı da açıklamak isterim. Kişinin kaynakları zengin ise (kaynak zenginliği kişinin duyu organlarından giren bilgilerin zenginliği ile doğru orantılıdır), algı seviyesi yüksek, zeka hızı ve bağlantı kurma yeteneği fazla ise, sorun yaşama ihtimali de fazlalaşmaktadır, kendisini koruyamadığımda. Buna en güzel örnek Russell Crowe'un oynadığı Beautiful Mind filmi örnek olarak gösterilebilir. Oyun teorisini bulan Dahi John Nash, McCarthy döneminde topluma aktarılan anti komünist düşüncelerden dahi olduğu için daha fazla etkilenmiş, paranoya ve şizofreni yaşaması sonucunu ortaya çıkmıştır. Bir de filmde aktarılan ikinci mesaj dahi olmaya çalışmayın, normal olun, yoksa acı çekersiniz gibi insanı normalleştirmeye çalışan bir alt mesaj daha vardır bu filmde.

Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı zihinsel kaynakları zengin insanların sorun yaşama ihtimali fazla olduğu için onların kendilerini korumaları çok daha önemli hale gelmektedir. NLP ile Zihinsel Detoks Programında bu bilgilerin tamamı sistematik olarak aktarılmakta ve kişinin kendi hayatını yönetmeye başlaması sağlanmaktadır. İki günlük grup semineri veya 12 saatlik kişisel bilgi aktarımı ile gerçekleştirilen NLP ile Zihinsel Detoks programına katılabilmek için http://www.cengizeren.info sitesinden bilgi alınabilir.

Korkuların azaldığı, hayatı yaşanan tecrübeler ve bunların oluşturduğu stratejilerin değil kişinin kendi kararları ile yönetebildiği günler diliyorum.

Cengiz Eren

NLP uzmanı ve Eğitmeni

http://twitter.com/cengiz_eren

http://www.facebook.com/cengiz.eren

 

 

TOP