Carl Gustav Jung Freud Otto Gross Göring ve Hitler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Carl Gustav Jung Analitik PsikolojiCarl Gustav Jung, Anima, Animus, Persona, Solar Phallus Man, Arketip

Psiko-analiz konusunda bilgileri okudukça şaşkınlığım biraz daha artıyor. Freud hakkındaki yazımı okudunuz mu bilmiyorum. Yazıyı Buradan Okuyabilirsiniz

Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung psiko-analizin kurucuları olarak biliniyorlar. Başlangıç sürecinde Jung Freud'la yazışmış ve daha sonra da arkadaş olmuşlar. Freud benden sonra psiko-analize en çok katkıda bulunacak kişinin Jung olacağını düşünüyor. Sonrasında ise olanlar oluyor. Yolları ayrılıyor.

Richard Wolin The Seduction of Unreason

Richard Wolin'in yazdığı The Seduction of Unreason kitabının ilk bölümü Nietzche'ye ayrılmış, ikinci bölümü ise Jung'a. Jung hakkında önemli ve detaylı bilgiler aktarıyor. Dedesi Goethe'nin evlilik dışı oğlu. Jung üzerinde bu bilginin önemli bir etkisi olsa gerek. Protestan rahip olan babası ise, oğlunun gördüğü halüsinasyonlar ve rüyalar üzerinde etkisi büyük. Zira yoğun dini bilgiler sürekli olarak etrafında olsa gerektir.

12 yaşında okuldan dönerken şehrin büyük katedralinin üstünde altın bir tahtta oturan tanrıyı görmesi onun yaşadığı ilginç bir halüsinasyon. Aslında arkeolog olmak isteyen Jung, 1900'lü yıllarda tıp okulunu bitirdikten sonra, “arketip” kavramını üretmesini de sağlıyor. O yüzden de psiko-analize bir arkeolog gibi bakıyor olabilir.

1925 yılında verdiği bir seminere ait günyüzüne yani çıkan notlarında girdiği self-hipnozda yaşadığı bir durumu anlatmaktadır. Bu zamanlarda Aryanizm, arkaik dinler, spiritüalizm ve güneşe tapma konuları üzerinde düşünmektedir. Seminerde anlattığı transta Mitraik değer Philemon Elijah'ı kanatlı ve beyaz sakallı olarak görür. Aynı yerde Salome'de vardır -ki daha sonra kendisini içinde varolan kadınsı tarafı “anima” olarak kavramlaşturacaktır- ve Jung onun körlüğünü tedavi eder. Salome ise ona tapınmaya başlar. Jung “Neden bana tapınıyorsun?” diye sorduğunda, kadın “Sen İsa'sın” cevabını verir. Mitraik gizemi deneyimlediğini düşünen Jung, Persler zamanında başlayan ve orta Avrupa'da karşılık bulan dualistik Mitraism'i ve aryanismi “Trabsformations and Symbols of Libido” kitabında da bu bilgileri aktarır. Freud bu kitabı okuduktan sonra “ Jung asidik bir nevroz yaşamaktadır” şeklinde bir yorum yapar.

Buraya kadar yazılanlar, Jung'un çevresinden nasıl etkilendiğini ve hayal gücüne nasıl yansıttığını anlatır. Hristiyanlığı reddeden, insanların kendisi gibi olmasını dinin etkilediğini ifade eden Jung, Gök ve güneşin doğal tanrı olduğunu ifade eder. Ancak bu bilgileri de Franz Cumont'un “The Myteries of Mitra” kitabından ve yazılı çalışmalardan öğrenmiş bulunsa da, bunları unutup kendi bilgisiymiş gibi kitabında sunacaktır.

Otto Gross Heidelberg, Orgy, Polygami

Aynı klinikte çalışan Otto Gross ile karşılaşan Jung zaman içinde ondan da etkilenecektir. Baba baskısı altında büyüyen, Nietzche ve Freud'un monogaminin modern medeniyetin gelişmesinde bir hastalık olduğu ifadelerinden etkilenen Gross, bunu zamanın düşünsel merkezi Heidelberh'e taşır. Von Richtofen'in evli olan kızkardeşleri Else Jaffe ve Freida Weekly ile karşılaşan Otto Gross ikisini de hamile bırakır. Çocuklar doğar ve iki çocuğun adını Peter koyarlar. Freide Weekly ise D. H. Lawrence ile o zamanın en romantik aşkını yaşarlar ve eserlerinde Otto Gross'un Freida vasıtasıyla etkisi olduğu söylenir. Yakalanarak hapse atılan, hapisten çıktıktan sonra Kafka ile arkadaş olan Gross'un yaşadıklarının Dava kitabındaki Joseph K, karakterine ilham verdiği söylenir.

Dibe vuran Otto Gross Bulghözli kliniğine psiko-analiz için yatırılır ve Jung ile çalışmaya başlar. Jung Freud'a yazdığı notlardan birinde “ Sıkıştığımda v e kendimi kötü hissettimde beni analiz ediyor ve benim ruh sağlığımı kazanıyordum” Böylece analiz eden ve analiz edilen arasında rollerin değişmesi, Jung'un da etkilenmesini arttırıyordu. Böylece Gross, Jung'u burjuva monogamisinden, hedonik (zevk) poligamiye geçmesini sağlamış, yazılarında da bu etkiler görülmeye başlamıştır.

Hitler, Medicine Man, Göring, Carl Gustav Jung

Freud ile yolları ayrılan Jung, o dönemde etkisi görülmeye başlayan Naziler ve Hitelr etkisinde kalacaktır. Naziler Freud'un kitaplarını psiko-analizin yahudi bilimi olduğunu düşündükleri için kitaplarını yakarlar. İtalyan faşizmini kutsayan ve Duçe'nin liderliğini ifade eden Jung 1934'deki konuşmasında “Bu cümle yazıldıktan sonra Almanya Führer'ini buldu” şeklinde ifade eder.

Psiko-analiz Analitik Psikoloji

Psiko-analiz ve analitik psikoloji ayrımı getiren Jung Radyo programında Nazi devrimi ve analitik psikoloji arasında bağlantıyı anlatır ve sonrasında “Sorgu sual yapmadan Hitler'ın mistik tedavi eden adam kategorisindedir” cümlesini de ifade edecektir. Savaş sonrasında İtalyan ve Alman faşizmine destek veren cümleleri söylediği için savaş suçlusu olarak yargılanmasını isteyenler olacaktır. Bunlardan biri de, İngiliz Dış İşleri ofisidir. Bu anlamda III Reich Alman Psikolojik araştırma ve Psikoterapi Enstitüsü dDirectorü Herman Göring ile aynı görüşleri paylaşması şaşırtıcı olmayacaktır.

Bilim mi Kült mü?

Bugüne baktığımızda New Age kültürü içinde Jung'un büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Bollingen Foundation vasıtası ile milyonlarca kişiyi ve hastayı tedavi eden, eğiten yapı ve vakıf miyonlarda dolar gelir sağlamakta ve aynı zamanda onun yukarıdaki görüşlerini aktarmaktadır. Bu anlamda Jungian psikoloji, orta çağda kullanılan zayıflıklara karşı Hristiyan uygulamalarının post modern zamana aktarılmış hali olmaktdır.

Bunlar Richard Wolin'in The Seduction of Unreason kitabında yazdıkları.

Benim düşüncem ise, güçlü baba kişiliği altında ezilen ve Freud'u, Goethe'yi geçmek isteyen Jung'un, çevresinden çok etkilenerek oluşturduğu kavramların insanın değişimine katkı sağlayamayacağıdır. Anima, Animus, bilinçdışı, kollektif bilinçdışı, persona, solar phallus man, Mitraism, poligami ve diğerleri.

İçeriksiz Düşünmek ve Yorumlamak

Birçok insanın etkilendiği Jung, bilgileri içine inançlarını, yaşadığı tecrübelerden ve halüsinasyonlardan kaynaklanan inançlarını, dini inançları ile birlikte aktarmış, bir bilim yaratmak yerine bir kült yaratmıştır. Kendisini takip eden uygulayıcılar bu içerikte yer alan bilgileri sorgulamadan yorumlamadan kabul etmişler ve süreci devam ettirmişler. Hastalar ve analitik psikolojiden yararlanmak isteyenler ise, düştükleri girdabın içinde nereye gideceklerini bilmemektedirler.

Bugün gördüğümüz bir çok konu, Aile Dizimi, Hipnozla tedavi ve benzeri yöntemler, kült sayılabilecek bir bilginin başka şekilde uygulanmasıdır.

Freud'cu, Jung'cu

Bir de tabii Freud mu, yoksa Jung mu daha iyiydi? Soruları da sorulmakta ve takım tutma içeriğine dönüştürülmektedir. Aslında ikisi de kendi zihinlerinde varolan sorunları çözmeye çalışırken, endüstti devriminin ihtiyacı olan “yönetilmek” olgusunun zihinlere yerleştirilmesini sağlayan görevleri üstelendiklerinin farkında olmamışlardır. Üretim hattından çıkan insanları üretim hattına geri döndürmek.

Yeniden yazmakta yarar var. Bilgi içeriksiz olmalı. İçerikle aktarılan bilgiler içinde o kişiye ait inançlar ve yaşanan tecrübelerin oluşturduğunu stratejilere ait bilgiler olabilir. Bunlar temizlenmeden zihne alınan bilgiler istenen sonucu ortya çıkarmayacağı gibi, değişimi biraz daha zorlaştıracaktır.

İkisi de önemli katkıda bulunmuş görünmüşlerse de, kendilerine ve bilgilerine ulaşan farkında olmadan insanlara zarar vermişlerdir, diyebiliriz.

Cengiz Eren

http://www.erenlp.com

İlgili Linkler:

 

TOP