NLP İle İngilizce Öğrenmek ve Sonuçları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NLP Teknikleri ve İngilizce

Yabancı dil öğrenmek giderek daha fazla önem kazanıyor. İngilizce ise bunlardan en önemlisi sayılabilir. Çok sayıda kişi ingilizce'yi bilmediği için öğrenmeye çalışıyor. Bir çok yol var tabii ki bu konuda. Üniversitelerin açtığı kurslar, çok sayıda dershane ve benzeri yerlerin organize ettiği kurslar, sayısız metotlar.

Dil öğrenmek tabii ki önemli. İngilizce okutan bir lise veya üniversiteye gitmemiş kişiler çok kısa zamanda ingilizce öğrenmek istediğindeler. Bu istekleri doğal olarak önemli bir pazar oluşturuyor. Pazar varsa bu ihtiyaçları karşılayacak atılgan kişiler de ortaya çıkacaktır. Tabii bu yapılanma da ortaya çıktı ve etrafta görüyoruz, bu şekilde ingilizce öğreten yapılanmaları.

NLP Nedir?

NLP bildiğiniz gibi duyular, duygular, kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları inceler. Bu bağlantıların yeniden doğru modelde organize edilmesi ile kişiler istedikleri sonuçlara düşünüldüğünden daha kısa zamanda ulaşabilmektedirler. Birçok içerikte kullanılabilen teknikleri içeren NLP'nin ingilizce öğrenmek alanında kullanılmasının yararları veya sakıncaları neler olabilir bunların incelenmesi amacı ile yazılıyor bu yazı.

Yabancı dille eğitim veren üniversitelerin hazırlık sınırlarında İngilizce yaklaşık 3 kur olarak okutulmaktadır. Üç dönem için oldukça yüksek ücretler ödenmekte ve bu süre çoğunlukla 3 dönemden daha fazla sürmektedir. Yine oldukça yüksek ücretler ödenerek 12-12 günde ingilizce öğretilebildiğini iddia eden reklamları da görmekteyiz. Bu kurslarda ödenecek ücret üniversite de ödenenlere göre çok daha az olmaktadır. O zaman bir yanlışlık olduğu söylenebilir. Ya üniversiteler - özellikle vakıf üniversiteleri- hata yapıyorlar ya da kısa zürede öğrettiklerini iddia edenlerde bir sorun var demektir.

Hazırlık Okuyarak İngilizce Öğrenmek

Genel olarak ifade edilmek gerekirse çok küçük yaşlarda yabancı dil öğretilmesinin sakıncaları olduğudur. Zira artık internete çıkıldığında veya bilgi kaynaklarına ulaşıldığında İngilizce kaynaklar düşünüldüğünden çok daha fazladır. Çocuk küçük olduğu için ve henüz dilini ve kültürünü tam öğrenemeden yabancı dil zihne yerleştirilmektedir. Bu sonuç bir müddet sonra çocukta veya büyüdüğünde kişide İngilizce ve ingilizce ile ilgili içerikler Türkçe'nin önüne geçecektir. Bu şekilde yetişien kişilerde davranışlarında farklılaşmalar görülmektedir. Net olarak söylenebilen çok fazla bir şey söylememelerine rağan yabancı "guruların" çok önemsenmesi de bundan olsa gerektir. İngilizce çocuk kendi kültürünü ve dilini tam olarak öğrendikten sonra öğretilmelidir.

Kısa süre içinde ingilizce öğrenmeye gelince, bu modelde kişinin zihini dil bomdardımanına tutulmakta ve bu bombardımanda farkında olmadan değerler sistemi de alt üst olmaktadır. Kişinin ihtiyacı da olduğu için kendisi de bunu önemsediği için sistematik çocuklara oranla çok daha farklı şekilde değişmektedir. Bunun sonuçlarının ne olduğu kişi ingilizceyi çok kısa sürede öğrenmiş olsa bile, uzun dönem içinde ortaya çıkacaktır ve ne olduğu da şimdiden varsayılamaz.

NLP ile ingilizceye gelince burada kullanılan teknikler sayesinde bilgiler duygusal durumlarla birlikte aktarılmakta ve bilinen kelimelerle bağlanarak hatırlanmaya çlaışılmaktadır. Bu da yukarıda anlatılanlara ilaveten bir başka zorlamayı daha yaratacaktır. Bilinen türkçe kelimelerle ingilizcenin bağlanması daha sonra ingilizcenin bütün bir beyin sistematiğini dil üzerinden kavraması demektir. Kişi ingilizce veya türkçe konuştuğunda bu yapı harekete geçecek ingilizce içeriğinde çalışan zihin yapısı başka içeriklerde ya yavaşlatacak ya da kullanılamaz hale gelecektir.

Eğlenerek Öğrenmek

Nasıl olması gerektiği konusunda ise şu söylenebilir. İngilizce en kolay şekilde doğal ortamlarda öğrenilebilir. Bu da önemsemeden dinlemek, önemsemeden konuşmak ve önemsemeden yazmak ile gerçekleştirilebilir. Zaten hiç ingilizce bilmediğini düşünen kişi bile çok sayıda ingilizce kelimeyi bilmektedir. Farkında değildir ama bu bilgilzer zihnindedir. Önemli olan nokta kişinin önce ingilizce öğrenebileceğine sonra da iingilizce konaşabileceğine, yazabileceğine dair inançların kendisi tarafından değiştirilmesidir. Bu inanç değişimi tekniği öğrenebildiğinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. NLP ile bir şey yapılmak isteniyorsa yapılacak şey budur, yoksa bir takım ilginç isimler vererek İngilizce öğretmek değil.

Bu açılardan NLP veya bir başka yöntemle ingilizce öğrenecekseniz, dikkatli olmak gereği ortaya çıkmaktadır. Öğrenebilirsiniz ama sonrası zihinsel süreçlerinizde düşünmediğiniz farklılıklar ortaya çıkabilir. Sürekli olarak ifade ettiğimiz gibi NLP içeriksiz bir modeldir ve içeriksiz şekilde öğretilmelidir. İçeriğe bağlı olarak NLP kullanımı sadece kişiye ait ve kişinin kendi kararı ile yaptığı seçimler ile kendisinin uygulaması gereken bir noktadır.

Cengiz Eren

http://www.erenlp.com 

21 Mart 2007
NLP uzmanı ve eğitmeni

Yatılı Olmak kavramı ve her konuda yatılı kalanlar

Yatılı Okumak ve Yatılı Olmak Kavramı Üzerine Yazı

Yatılı Kalmak, Posta NLP

Zihinsel Detoks Programı

 

TOP