LYS Lisans Yerleştirme Sınavına Doğru

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OSYM LYS Sınavı NLP Teknikleri ile SınavUzun süreli sınavlar aslında sınav değildir. Öğrenci ya da kişinin geömiş hayatını tümü ile sorguladığı anlardır. Kişinin geçmişte yaşadığı tecrübeler, elde ettiği sonuçlar, yaptıkları ve yapamadıkları yeniden ve yeniden yüzeye duygularla birlikte taşınacağı için, ortaya çıkacak duygu yükü olumsuz ve çok fazla ise ise, kişinin kaynaklarını kullanmasını engelleyecek, çözebileceği soruları bile çözememesini sağlayacaktır.  Bu yüzden sınav sadece sınav değil hayatın yeniden sorgulanmasıdır. Makalenin sınava girecek öğrencilere yararlı olmasını diliyorum. Ne kadar çok paylaşılırsa, o kadar yararlı olabilir, öğrencilere.

 

 

 

LYS Lisans Yerleştırme sınavı gelecek hafta içinde yapılmaya başlanacak. Öğrenciler sıra ile sınavlara girecekler. Bölüm bölüm yapılacak olan sınavlarda zihinsel süreçlerin no olduğuna ve nasıl sonuçlandığına bakacağız.

 

Sınavlar öğrencinin o güne kadar öğrendiği bilgilerin neler olduğunu anlayabilmek için yönetim tarafından yapılan bir faaliyettir. Neyi biliyor, neyi bilmiyor, nasıl akıl yürütüyor ve nasıl yorumluyor olduğunu görmek için yapılması gerekmektedir. LYs sınavlarında ise sorulan sorular beş seçenekli cevaplardan birisinin işaretlenmesi ile yapılmaktadır. Soruların çözümü yapılmalı ve doğru olan bulunduktan sonra işaretlenmelidir.

 

Ancak burada sınavın süreci ve sihinsel sonuçları düşünüldüğünden farklı olacaktır. Uzun süreli sınavlar insan zihninde farkında olmadıkları sonuçları incelemek gerekmektedir.

 

Bilgi insan zihnine bağlantılarla birlikte depolanır. Bilgi ana temsil sistemi ve sonrasında diğer temsil sistemlerinin de harekete geçmesi ile hatırlanır. Matematik bilgiler daha çok işitsel olarak algılanırken, çoğu bilgi görsel temsil sistemi ile hatırlanacaktır.  Bunun içinde dokunsal, kokusal, tatsal temsil sistemleri de benzer işlevleri yerine getirecektir. Böylece sorular okunacak, hangi bilgilerle ilgili olduğu anlaşılacak ve sorunun çözümü başlayacaktır. Soru çözüldükten sonra çıkan sonuç işaretlenecektir, eğer seçenekler arasında varsa. Yoksa ara bir değerse yeniden sonunun çözümü yapılacak ve nerede hata yapıldığı bulunmaya çalışılacaktır.

 

Çözülen ve çözülmeyen sorular farklı dıuygusal durumları ortaya çıkarırken, zihinde başka bir süreçte paralel olarak çalışacaktır. Özellikle çöülemeyen sorularda geçmişte yaşanan başarısızlıklar yüzeye taşınmaya başlayacak ve öğrenci kendisini daha da kötü hissedebilecektir. Geçmişte SBS'de veya OKS'de alınan düşük puanlar ve burada hissedilen başarısızlık duygusu sınavın tam ortasına taşınacaktır. Bu ise kaynakları kullanmayı etkileyen farktörlerden biri olarak soru çözüşmesini zorlaştıran duygusal bir durumdur.

 

LYS sınavı aslında sınav değildir. Bu doğumda bu güne kadar yaşanan hayatın yeniden sorgulamasıdır da denebilir. Eğer geçmişte yaşanan tecrübeler içinde derslerdeki ve sınavlardaki başarısızlıklarla ilgili durumlar var ise bunlar farkında olmadan yüzeye taşındığında öğrenci kendisini kötü hissetmeye başlayacaktır..

 

Bunun kadar önemlisi öğrencinin geçmişte yaşadığı tecrübeler için kötü hissettiği anlar fazla ise, bu sınavda bunlarında açılma ihtimali vardır. Anne, baba, öğretmen gibi kendisi için otorite olan kişilerle yaptığı çatışmalarda dayak yemiş, taciz edilmiş, hapsedilmiş, cezalandırılmış olduğu durumlar var ise, bunlar yüzeye taşınmaya başladığında öğrencinin kötü hissetmesi biraz daha artacaktır.

 

Buna zihinsel kapakların sınırlı olarak açılmaya başlaması diyoruz.  Bu süreç devam ederken öğrenci soruları çözememeye başlayacak ve daha sert bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Üniversiteye giremeyecek miyim? sorgulaması yapılmaya başladığında kapaklar tamamen açılmış olabilir. Kapaklar lokla olarak açılmaya başladığında ağlama isteği bu durumda gözyaşına dönüşecek ve sorular okunamaz hale gelecektir.

 

Tabii burada anne, baba ve dershanelerin başarıyı önemsemeleri de çocuğun üzerine ilave baskıları yaratacaktır. Sorgulamayı derinleştirecek bu durumdan sonra sınav öğrenci için bitmiş olacaktır. Bunun gibi uzun süreli sınavlara girmekten korktuğu için kendisine zarar veren öğrencilerin olduğunu biliyoruz.

 

Bu kadar karmaşık bir yapıyı öğrencinin yönetmesi pek kolay değildir. Benzer sorun KPSS'de sınava giren kendilerinden daha tecrübeli mezunların da başına gelmektedir.

 

O zaman ne yapılmalı. Zihin temiz olursa, zihindeki bilgiye de kolaylıkla ulaşılabilir. Başarının kutsandığı ve önemsendiği toplumlarda en küçük bir başarısızlık bile önemsendiği için, kişi farkında olmadan başarısızlığa programlanmaktadır. Strateji şu şekilde oluşacaktır. Başarısız olmamak için başarısız olmak. Mantıksız görünen bu stratejiyi kullanan kişiler, başarısız olmamaya çalışırken, olmaları gerekenden çok daha başarısız olmaktadırlar.

 

Bütün bunların önüne geçmek için uzun dönemde ve kısa dönemde yapılacak olanlar farklıdır. Uzun dönemde öğrencinin zihinsel detoks programına katılması yararlı olur. Bu sadece sınav içeriğinde değil, geleceğini planlamada ve istediği sonuçlara ulaşmada da yarar sağlayacaktır.

 

Kısa dönemde ise şunlar yapılabilir.

 

Sınavdan önce :

 

Sınav ve sonuçları önemsenmemelidir.

 

Deneme sınavında alınan sonuçlar gerçek sınavda alınacak sonuçlar için bir gösterge değildir. Antrenmanda kırılacak dünya

rekorunun hiçbir yararı olmayacak, kırılsa da kayda geçmeyecektir.

 

Sınavın iyi geçeceğine, soruların kolay çözülebileceğine dair görselleştirme çalışması yapmak yararlıdır. Kişi gözünü kapatıp, kendini sınavda hissedip, hissettiği rahatlıkla bu duyguları kaydedebilir ve sınavda yeniden kullanabilir.

 

Bu çalışmanın sonucunda kişinin alabileceği puanı alabileceği puanı görmeye çalışması yararlıdır. BU puana yakın bir puan alınacaktır.

 

Sınava girmeden önce sınavın zorluğu konusunda aktarılan bilgilerden uzak durulmalı ve redddedilmeleridir.  "Sınav çok zor, kolay gelsin, aman dikkali ol, aman cevapları kaydırma gibi uyarılar, sınav içinde hatırlanabilir, bu durumların gerçekleşmesini sağlayabilir. Benimle sınav konusunda konuşmanızı istemiyorum cevabı korunma yolu olarak seçilmelidir.

 

Sınav içinde :

 

Sınav içinde duygu değişimlerinden uzak durmalı ve en kolay soru çözülen duygu durumu bütün sınav boyunca devam ettirilmeye çalışılmalıdır.

 

Üniversiteye girebilmecek miyim? Sınavı kazanabilecek miyim? sorgulamaları hem sınav dışında hem de sınav içinde yapılmamalıdır.

 

Sınav içinde çözülemeyen sorulan atlanmalı, mümkün olduğu kadar hızlı anlamak ve hızlı soru çözmeye çalışılmalıdır. Zaten deneme sınavları bunun için yapılmalıdır.  Sorular çözüldükten sonra çözülemeyen sorular cevaplanmaya çalışılabilir.

Soru çözülemediğinde başlayacak olan sorgulamayı engellemek için ayağı topuk kısmına küçük bir taş konulmalı ve çözülemeyen sorudan sonra taş üzerine biraz sertçe basılmalıdır. Böylece dikkat oraya yönelecek ve sorgulama engellenecektir.

 

Sınav içinde çözülen beş on sorudan sonra, cevap kağıdına bakmadan otuz saniye kadar nefes sesi dinlenmeli ve sonra yeniden soru çözmeye devam etmek yararlı olabilir.

 

Sınavdan sonra :

 

Sınavdan sonra sınavın nasıl geçtiği ile soru soranlara -kendisi istemiyorsa- cevap vermemelidir.

 

Soruların cevap anahtarları ile karşılaştırılması veya seyredilmesinin hiçbir yararı yoktur.

 

Sınav sonucu geldiğinde düşünülen puan alınmış olacağından istedim ve aldım cümleleri ile sınavın sora erdiği anlaşılabilir. Seçimler daha sonrasında yapılacaktır. Hangi üniversite, hangi bölüm, puanlar ve istekler arasında optimum bir nokta bulunabilir. Seçenekleri mümkün olduğunca fazla tutmak, istenen sonuca ulaşmayı kolaylaştıracaktır.

 

Cengiz Eren

http://www.erenlp.com

NLP Uzmanı ve Eğitmeni

Haziran 13, 2012

 

Not : Cengiz Eren sınav içeriğini google'da aradığınızda diğer yazılara da ulaşabilirsiniz.

 

TOP