Kurumsal NLP Seminerleri

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NLP Neuro Linguistik Programming , İş Hayatındaki NLP Uygulamaları

Neuro Linguistic Programming’in kurumsal olarak uygulanmasını sağlayan seminerler ile ilgilidir. Kurum ve kuruluşlara bakıldığında davranış ve tavır açısından belirli bir yapı göstermekte, değişen piyasa koşulları ve büyüme ile bağlantılı olarak, durum yeniden şekillendirilmektedir.

Kurumun Yaşam Süreçleri

Yeni, genç, verimli ve bürokratik olarak sınıflandırılabilecek kurumsal yapı zamana bağlı olarak bir süreçten diğerine geçiş sağlanmaktadır. Bu geçişler farkında olmadan gerçekleştiğinde değişime bağlı olarak yaşanan sorunlar giderek artmaktadır. Yapısal değişikliğin veya reorganizasyonun her seviyeden ve farkında olarak gerçekleştirilmesi, geleceğin tahmin edilmesi kadar geleceğin belirlenmesine yönelik hedeflerin konmasını da gerektirmektedir.

Değişim Süreçleri

Değişimin gerekli olduğunu herkes ifade etmektedir. Değişimle ilgili vizyon ve misyon yeniden yapılanması çok zor olmadığı halde, değişimle ilgili operasyon planları ve uygulamalarında sorunlar artabilmektedir. Bu sebepten değişimin kurumsal yapıda olduğu kadar zihinsel düzeyde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Değişim süreçleri kurumsal olarak gerçekleştirilmeye çalışırken hiyerarşik yapılanmayı da doğal olarak etkileyecektir. Hiyerarşik yapı içinde değişime uyum sağlayanlar ve değişimi engelleyenler olarak iki net davranış modeli görülebilmektedir. Burada farkedilmesi gereken önemli noktalardan biri her seviyede davranış ve tavır değişikliği istenmeli ve gözlemlenebilmelidir.

NLP Mantık Eşikleri Eren Altıgeni ve Yönetim Süreçleri

Biraz daha dikkatli bakıldığında Eren Altıgeni içindeki Davranış, Kapasite, İnançlar, Kişilik ve Kimlik yapılanmasının kurumlarda da oluştuğu görülebilir. Yönetim Kurulu ve CEO, Kimlik seviyesini, Genel Müdürlük, Kişilik seviyesini, İnançlar Operasyon Yöneticilerini, Kapasite kurumsal olarak kapasiteyi, Davranış seviyesi ise Üretim yapan ve Müşteri ile yüz yüze olan kişilerle kolaylıkla örtüştürülebilir.  

Bu şekilde değişimin nasıl gerçekleştirilebileceği biraz daha net olarak açıklanabilir. Değişim herhangi seviyeden başlatılabilir ama süreç yapılan seçime göre farklılık kazanacaktır. Güne ve geleceğe uyum davranış seviyesinden, geleceğin şekillendirilebilmesi ise Kimlik seviyesinde başlamalıdır. Ancak ideal durum değişimin karar süreçleri sonucunda verilen karar doğrultusunda her seviyede eş zamanlı olarak başlayabilmesidir. Yönetim Kurulu ve CEO kurumsal geleceği planlamalı, Genel Müdür bu plana bağlı tavrın ortaya konulduğu operasyon planına ait çerçeve kararları almalı, Operasyon yöneticileri uygulama planları yaparak süreci başlatmalı ve kaynaklara uygun hedef planlar ve modeller doğrultusunda planın pazardaki uygulayıcılarında davranış değişimi de gerçekleştirilmelidir.

Kurumsal NLP Nedir?

Değişimin önündeki en önemli engel değişime karşı farkında olmadan oluşturulan direncin ortadan kaldırılması birincil olarak yapılması gereken işlemdir. İşte Kurumsal NLP değişime karşı oluşabilecek direncin ortadan kaldırılmasını kolaylıkla sağlayabilmektedir. NLP for Top Managers, NLP Değişim ve İletişim, NLP Satış ve İkna Teknikleri seminerleri ve kaynakları zengin, değişime direnci fazla yöneticiler için 4 Saatte Kendinizi Değiştirin kişisel seminerler istenen sonuca ulaşmayı sağlamaktadır. Seminer sonunda yapılacak anket ve seminerden 15 Gün sonra yapılacak iki anketle değişimin sayısal olarak görülebilmesi de sağlanmaktadır. Seminer Sonuç anketlerini This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden isteyebilirsiniz. İstenildiğinde kuruma özel seminerlerin de organize edilebilmesi mümkündür.

 
Seminer No: RNLP-04-1

Seminer Adı: NLP For Top Managers

Seminerin Amacı: Stratejik Karan veren yönetricilere karar, iletişim, motivasyon stratejileri ile prezentasyon teknikleri ile ilgili bilgilerin aktarılması

Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)

Seminer Konuları:

NLP Nedir,

Duyular, algılar, duygular,

Yaşanan tecrübelerin etkileri

Beynimizin çalışması

İçeriksiz Düşünmek Modeli

Su Modeli

İletişim Teknikleri,

İkna teknikleri

Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

Temsil sistemleri ve mimlemek

Prezantasyon teknikleri

Seminerin İçeriği: Stratejik karar veren üst kademe yöneticilere, topluluk  ve görüntülü medya önünde konuşma yapan kişilere yönelik olarak verilecek bu seminerde NLP bilgileri NLP Teknikleri ile aktarılacaktır. Farkında olmadığımız kaynakların kullanımı, karar, motivasyon, yaratıcılık ve yönetim stratejilerinin temsil sistemlerine bağlı olarak nasıl oluşturulabileceği teknik olarak gösterilecektir. Medya da ve topluluk önünde yapılacak konularda ses kullanımı ile birlikte mesaj zincirlerinin Türkçe’nin esnekliği de kullanılarak hazırlanması ve aktarılması da uygulamalı olarak gösterilecektir. Sunumdan önce yapılacak hazırlıklar ve mimlemek tekniğinin sözel ve görsel olarak nasıl kullanılabileceği de gösterilmektedir. Seminerde içeriğe bağlı olarak ve bağlı kalmadan uygulamalar yapılacaktır.

Seminer sonunda ve seminerde 15 gün sonra yapılacak iki anketle aktarılan bilginlerin davranışlara aktarılması sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminer No: RNLP-04-2

Seminer Adı: NLP ile Satış ve İkna Teknikleri

Seminerin Amacı: Her İçerikte satışta kullanılacak NLP bilgilerinin aktarılması

Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)

Seminer Konuları:

NLP Nedir,

Duyular, algılar, duygular,

Yaşanan tecrübelerin etkileri

Beynimizin çalışması

İçeriksiz Düşünmek Modeli

İletişimde ve  satışta NLP

Müşteri Yaratmak

İkna teknikleri

Dil Motifleri

Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

Temsil sistemleri ve mimlemek

Satış sürecinin incelenmesi

Karar noktası ve satışın kapatılması

Gelecek Mesajları

Seminerin İçeriği: Satış organizasyonu olan kuruluşlarda çalışan ekiplere müşteri veürün arasındaki doğru bağlantıları kurarak, müşteri yaratmak ve varolan ve yaratılan müşterilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli NLP bilgileri NLP teknikleri ile aktarılacaktır.  Seminer katılımcıları müşteri ihtiyaçları, temsil sistemlerinin tesbit edilmesi ve doğru temsil sistemleri üzerinden bilgi aktarılması, iletişim ve ikna teknikleri, mimlemek ve davranış motiflerinin tespit edilmesi bilgileri yapılacak uygulamalarla bilgileri davranışlarına aktarılacaktır. Kaynaklara uygun hedeflerin tespit edilmesi, geleceğin planlanması ve satış bütçesinin arttırılması ile zihinsel uygulamalarda istenen sonuca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminer No: RNLP-04-3

Seminer Adı: NLP Değişim ve İletişim

Seminerin Amacı: İş hayatında yer alan kişilere yönelik NLP bilgilerinin aktarılması  

Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)
Seminer Konuları:

NLP Nedir,

Duyular, algılar, duygular,

Yaşanan tecrübelerin etkileri

Beynimizin çalışması

İçeriksiz Düşünmek Modeli

İletişimde NLP

İkna teknikleri

Dil Motifleri

Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

Temsil sistemleri ve mimlemek

Geleceğin Planlanması

Yaşadığımız dünyayı yönetmek

Seminerin İçeriği: Kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşadıkları dünyayı yönetmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Değişim, iletişim, sorunları yönetmek, ikna teknikleri, kariyer planlamasi, temsil sistemleri, göz hareketleri, içeriksiz modelin algılanması, geleceğin planlanması bilgileri uygulamalı olarak ve NLP teknikleri ile aktarılacaktır.   Bu bilgilerin davranışlara ne ölçüde aktarılacağı seminer sonunda ve seminerden 15 gün sonra yapılacak iki anketle değişim sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SeminerNo: RNLP-04-4

Seminer Adı:  4 Saatte Kendinizi Değiştirin

Seminerin Amacı: Kendi kendisini değiştirmek isteyen herkese NLP Kişisel Değişim Modeli bilgilerinin aktarılması (Kişisel Seminer)

Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

Seminer Süresi: 4-5 Saat

Seminer Konuları:

NLP Nedir,

Duyular, algılar, duygular,

Yaşanan tecrübelerin etkileri

Beynimizin çalışması

Geçmiş tecrübelerin etkilerinin kaldırılması
İçeriksiz Düşünmek Modeli

Temsil sistemleri ve mimlemek

Değişim süreçleri ve organize edilmesi

Geleceğin Planlanması

Yaşadığımız dünyayı yönetmek

Seminerin İçeriği: Kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşadıkları dünyayı yönetmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Değişim, iletişim, sorunları yönetmek, ikna teknikleri, kariyer planlaması, temsil sistemleri, göz hareketleri, içeriksiz modelin algılanması, geleceğin planlanması bilgileri uygulamalı olarak ve NLP teknikleri ile aktarılacaktır.   Bu bilgilerin davranışlara ne ölçüde aktarılacağı seminer sonunda ve seminerden 15 gün sonra yapılacak iki anketle değişim sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

Cengiz Eren

NLP Uzmanı ve Eğitmeni

0532 2363656

http://www.erenlp.com

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

TOP