Psikoloji Mühendisliği ve Zihinsel Matematik

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Zihinsel Matematik ve Psikoloji Mühendisliği
 Zihnin bir matematiği var olabilir mi? Zihinsel süreçler sayısal ya da kavramsal olarak bir matematik problemi olarak ele alınabilir mi? Bu güne kadar görülen süreçten farklı olarak Psikoloji biliminin de bir mühendislik dalı olarak görülmesi mümkün müdür? Psikoloji Mühendisliği ve Zihinsel Matematik adları ve bu makale tescil edilmiştir. İzin alınarak dahi gösel, yazılı medyada ve web sitelerinde yayınlanamaz, alıntılanamaz ve kullanılamaz.

Bu temel sorular gerçekten iki kavramın ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bunlardan birincisi Zihinsel Matematik ve bu kavramın kullanılabileceği yeni Mühendislik alanı Zihinsel Psikoloji. Bu konuda yazacağınız yorumlar bu kavramların gelişmesine ve temelinin sağlamlaşmasına neden olarak yarar sağlayabilir.

Dikkatli olarak bakıldığında hayatı yaşarken yaşanan tecrübeler ve bu tecrübelerin yaşandıktan sonra anlamlandırılması ve anlamlandırıldıktan sonra da üzerine düşünülmeye başlaması önemli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Bazen farkında olarak bazen de farkında olmadan ortaya çıkan süreçler ve etkileri ile ya istenmeden değişimi veya değişime direnci ortaya çıkarmaktadır.

Dil tabii ki hem zihinsel matematiğin ve Psikoloji mühendisliğinin ana öğelerinden biri ve en önemlisidir. Zira yaşanan tecrübeler sonucunda değiştirilerek kaydedilen duygular kişinin dil hazinesine bağlı olarak ifadelendirilmekte ve duyulur hale getirilmektedir. Söyledikleri ya da söylemedikleri ile ifade ettikleri çözülmesi gereken matematik denklemeler olarak karşımızda durmaktadır, aslında.

“Bunu size söyleyemem” cümlesindeki yetersizlik duygusu, “bunu size söylemem” cümlesindeki iletişim kurulan kişiye karşı güvensizlik duygusu arasında bir bağlantı kurulabilir. Aynı şekilde “ne söyleyeceğimi bilemiyorum”cümlesi ile daha farklı bir yapılanmanın olduğunu göstermekte ve zihinsel matematik açısından çözüm gerektiren problemler olarak karşımızda durmaktadır.

Bütün bunlar kişinin yaşadıkları ile ortaya çıkan yapıyı ortaya çıkarabilir ve çözümsüz olduğu düşünülen sorunların çok kolaylıkla yapılmasını sağlayabilir. Yaptığımız uygulamalar değişimin kişinin kendi isteği ve kararı ile kolaylıkla gerçekleşebilmesini sağlamaktadır.

Bu matematik yapısı ile ortaya çıkacak olan bilgilerin toplamına ise Psikoloji mühendisliği diyebiliriz. Psikoloji mühendisliğinde zihinsel matematiğe ilave olarak hissedilen duyguların vücuttaki fiziksel hareketleri ve süreçleri de açık hale gelebilecek, geçmişte sadece isimlendirilen teşhis sonucunda hastalık olarak adlandırılan sonuçlar, mühendislik formülleri içinde değerlendirilebilecektir.

Zihinsel Matematik için çok zor olmasa da Psikoloji Mühendisliği kavramına ilaveler yapılması, içerik zenginleşmesini ve sorun yaşayan ve yaşamayan insanların hayatını yönetmelerini kolaylaştıracak, yaşadıklarları süreçler hakkında net bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Bu ise psikolojinin bugüne kadar kendi içeriklerini psikoloji içine farkında olmadan aktardıkları ilerlemesini engelleyen kişilerin , virüs sayılabilecek bilgilerinin etkisini ortadan kaldıracak ve bir mühendislik dalı olarak Psikoloji Mühendisliği yoluna devam edebilecektir.

Bu anlamda yapacağınız yorumlar ve yapacağınız katkılar ile model daha net, açık ve anlaşılır hale gelebilir. Psikoloji mühendisliği içinde hangi alt dallar olabilir konusundaki açıklamalar daha sonraki yazılarda incelenecektir.

 

TOP