öğretmen

 

 • Okul Yolları, Okul Yılları

  Okullar Açılıyor Sömestr Sona erdiTatilin Sonu

  Tatil yarın bitiyor. Okullar yeniden açılıyor. Öğrenciler yeniden okula gitmeye başlayacak, yarın.


  İki haftalık tatilin ardından dersler, ödevler, ders sınavları, TEOG, YGS ve sonrasında LYS sınavları olacak. Okulun insan hayatında önemi büyük. Hem bilgiyi öğrenmekve hem de sosyal iletişimin en önemlı aracı, okul.

  Anne, baba ve öğretmen üçgeninde yer alan çocuklar üzerinde önemli baskılarda oluşuyor, okul dönemlerinde. Anne ve baba çocuklarının başarılı olmasını istiyor doğal olarak. Buna bir de kendilerinin eğitimindeki eksikler var ise, baskı biraz daha artıyor, öğrenci üzerinde.

  Anne Baba ve Öğretmen

  İnsan hayatında bu üç öğe çok önemli. Anne sevgiyi, baba güveni ifade ediyor. Öğretmen ise bilgiye karşı tavrı öğretmesi gerekiyor. Sevgisini veremeyen ya da aşırı sevgi veren anne de, çocuğuna güven vermek yerine ezen baba ve öğretmen çocuğun gelişmesini ve geleceğini etkileyecektir.

  Öğrencinin başarılı olması ile uslu ve terbiyeli olması istenen sonuç gibi görünse de doğru olmadığını söyleyebiliriz. Bu şekilde yetişen bir çocuk kendisini geliştirmeyi de bırakacak, sadece kendisine verilen görevleri yerine getirecektir. Kendisi karar veremediği için risk alamayacak, macera yaşayamayacak, en önemlisi de yaratıcılığını kullanamayacaktır.

  Sosyal Medya

  Öğrencinin üzerinde ilave bir baskı da sosyal medyanın ve iletişimin artması sayılabilir. Buna ilave olarak bilgisayar oyunlar da eklendiğinde şimdiki öğrencilerin şartlarının daha zor olduğunu anlayabiliriz.

  Bir elde telefonla yazılı iletişim kurarken, diğer tarafta bilgisayarda networkte başkaları ile oynanan oyunlar, yan tarafta çalışılması gereken dersler ve yapılması gereken ödevler, anne babanın “oyun oynama”, “ders çalış” uyarıları arasında karışık bir zihin yapısı ortaya çıkacaktır.

  Öğrenci kendisini başarısız hissediyorsa, bu başarı boşluğunu hissetmemek için oyunlara biraz daha yönelecek ve uzun saatler oyun oynamaya devam edecektir. Oyunlar bilgisayardan, telefondan oynanmaya devam edecektir.

  Yaşadığımız dönemler yasakların çok da işe yaramadığını gösteriyor. Öğrenciye konacak yasaklar da bir işe yaramayacaktır. Zira bir çaresi bulunup yasaklar, sınırlamalar delinecektir. Evdeki interneti kapattığınızda, telefonundan internete girebilecek ve iletişime bir şekilde devam edecektir.

  Karar Vermek

  Öğrenciye öğretilmesi gereken ilk şey kendi kararlarını verebilmesi olsa gerektir. Kendi kararlarını veren öğrenci kendi zaman planlmasını da yapabildiğinde bu sorunların tamamı aşılacaktır. Telefonu ile mesajlaşırken “ben şimdi kapatıyorum, ders çalışacağım”diyebiliyorsa, “bilgisayarda bir saat oyun oynayacağım” kararını verip, bir saat sonra bilgisayarını kapatabiliyorsa, ben yarım saat yürüyüş yapacağım” kararını verip yapabiliyorsa, kendi hayatını yönetmeye başlamış demektir.

  Karar vermek sadece öğrenciler için değil, her insan için önemli. Karar vermek ve hemen hareket geçmek. Ancak kendi kararlarını veremeyen kişiler, başkaları için verdikleri kararlarla bu böşluğu doldurmak isteyeceklerdir. Karar veremeyen anne baba, çocukları için karar vererek “benim kızım doktor”, benim oğlum mühendis”, olacak diyerek, çocuklarını programlayabilirler. Bu sonuç gerçekleşse bile kendi yolunu çizmeyen öğrenci söylenen eğitimi alıp, mesleğini yapmaya başlasa bile mutlu olmayabilir.

  Güçlü Anne ve Babalar

  İlave olarak güçlü anne babaların çocuk üzerindeki etkileri oldukça önemli sonuçlara yol açıyor. Çocuğun bunu aşamaması daha sonra farkında olmadan davranışlarına yansıyacak, araba kullanırken hızını arttıracak, kendisini güçsüz hissettiren kişilere, anne veya babasına gösteremediği tepkileri gösterecek ve şiddet bile ortaya çıkabilecektir.

  Bunları aşmak için tek yol sevgidir diyebiliriz. Kendi değerini bilen ve kendi istediklerini yapabilen bireyler yetiştirmek. Evde kavga ve gürültü varsa, başarı çok önemseniyor ve kutsanıyorsa, tam tersi öğrencinin elde ettiği sonuçlar takdir görmüyorsa, sorunların artacağını bilmemiz gerekiyor. Öğrencinin başka öğrencilerle kıyaslanması veya örnek gösterilmesi de farklı sonuçlara yol açabilir.Atılan bir tokat, verilen bir ceza, sınıf önünde utandırılmak da onun bütün hayatını etkileyebilir.

  Okullar Açılıyor

  Okullar açılıyor. Önümüzdeki 4 ay içinde öğrenciler binlerce farklı duyguyu yaşayacaklar. Kendilerini ne kadar iyi hissederlerse elde edecekleri sonuçlar istedikleri gibi olacaktır. Anne, baba ve öğretmenin de iyi hisseder durumda olması, çocuklar üzerinde olumlu etki yapacaktır.

  Öğrencilerin istedikleri sonuçlara ulaşmalarını ve kendilerini her zaman iyi hissetmelerini diliyorum.

  Karar tabii ki sizlerin ve onların.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  Not: Yazı Posta Gazetesi Bölge Eklerinde NLP ile Hayatın Yönetimi Sende köşelerinde yayınlanmıştı. NLP Teknikleri ve NLP seminerlerinde aktarılan bilgilerden ve Zihinsel Detoks programlarından derlenmektedir.

   

   

 • Okullar Açıldı

  Okullar açıldı, tatil bittiOkul Öğrenci ve Öğretmen

  Geçtiğimiz hafta okulların açılması ile 18.000.000 civarında öğrenci ve 900.000 öğretmen için tatil bitmiş oldu. 3 aydan fazla süren tatilden sonra bugünlerde yeni yeni okula alışıyor, öğrenciler ve öğretmenler. İnsan hayatında okul önemli. Daha doğrusu insan hayatında önemli 3 unsur var.


   Anne Bana ve Öğretmen

  Anne, Baba ve Öğretmen. Anne sevgiyi ifade ediyor, baba güveni. Öğretmen de bilgiye karşı nasıl tavır konulabileceğini ve nasıl yorumlanması gerektiğini öğretmesi gerekiyor. Böyle olduğunda sevgiyi alıp, vermesini bilen, kendine güvenen ve bilgiyi yorumlayabilen kişiler, kendi hayatlarını kolayca yönetebileceklerdir.

  Ama sistem bu şekilde çalışmıyor olabilir. Çocuğun hayatında bu öğelerden biri eksikse, kendi hayatında da sorunlar yaşayacaktır, büyüdüğünde. “Benim çocuğum çok usludur, sözümden dışarı çıkmaz” diyen bir anne, “Çocuğum sözümden dışarı çıkmaz” diyen bir baba, “öğrencilerim benden korkarlar ve hiç ses çıkarmazlar ve yaramazlık yapamazlar” diyen bir öğretmen, birgün hata yaptıklarını anlayacaklardır. Çocukların üzerinde bıraktıkları hasarlar ise, o öğrencide farkında olmadan hayat boyu devam edebilir.

  Başarı

  Bir de başarı konusu var. Çocuğunun başarılı olmasını çok isteyen, kendi gerçekleştiremedikleri eğitimi çocuklarının almasını isteyerek onların seçimlerini gözardı eden aileler olduğunu biliyoruz ve biliyorsunuz. Son dönemlerde başarının giderek daha fazla kutsanmaya başlaması, çocuklar üzerinde önemli baskıları yaratacaktır.

  Arkadaşları ile kıyaslanan çocuklar, kendilerini hiçbir zaman iyi hissedemeyebilirler. “Bak onun oğlu/kızı ne kadar başarılı” cümlesi başarılı olmak ve sevilmek arasında bir bağlantı kuracak, sevilmek için başarılı olması gerektiğini düşündürecektir, çocuğa veya gence. Ailelerin birbiri ile başarı yarışına girmesi çocuğun farkında olmadan bir ürün haline dönüşmesini sağlayabilir. Bu özellikle öğretmen anne ve/veya babaların çocuklarında daha fazla görülebilir. Çocuğun başarısı = Öğretmen anne/babanın başarısı. Doğal olara çocuğun üzerinde artan baskılar. Sert olarak söylenen “bilgisayar oynama”, televizyon seyretme”, “dışarı çıkma” cümleleri aile ve çocuk iletişimini biraz daha bozabilir. Küçük çocuklarda sorun olmuyor görünse de ilerideki yaşlarda çatışma yaratacaktır, bu durumlar.

  Çocuklara nasihat etmenin de pek yararlı olmayacağını söyleyebiliriz. Zira anne ve babanın geçmiş tecrübelerini anlattığı olaylar, çocuk tarafından çok da anlaşılmayacak ve faydalı bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır.

  Eğitim Sistemi

  Eğitim sistemi iyi not alma üzerine kurulu olduğundan ve testlerle sonuç almaya çalışıldığından, yaratıcılığı engelliyor olabilir. Küçük yaşlarda kullanılabilen yaratıcılık, okulda elde edilen sonuçlarla giderek daha az kullanılabilmektedir. Hem kişinin kendisinin ve hem de ülkemizin yaratıcılığı geliştirmeye ve kullanmaya ihtiyacı var.

  Bu yüzden öğrencinin eğitimine devam ederken yaratıcılığını destekleyecek, zihinsel sınırlarını öteleyecek süreçleri yaşaması ve bilgileri alması düşündüğümüzden daha önemli olabilir. Öğrencinin doğal ortamlarda yer alması ve yaşaması onu geliştirecektir. Doğa, orman, deniz, doğada yürüyüş gibi süreçler bu anlamda hem bir sınır ve hem de sonuç içermediği ve kendisini de iyi hissettireceği için yararlıdır.

  Önemli olan kendi değerinin farkında olan, bilgiyi yorumlayabilen, hayır diyebilen ve en önemlisi kendi kararlarını verip hareket edebilen çocuklar ve gençler yetiştirebilmek. İstenen sonuç bu olduğunda kendini iyi hissedebilen insanlar hayatlarını kolayca yöneteceklerdir.

  İyi Hisseden Çocuklar

  Çocukları kıyaslamak, yargılamak, onların önünde çatışmalar yaşamak, şiddet uygulamak, başarıyı ve elde ettiği sonuçları olumlu ya da olumsuz olarak önemsemek, onların geleceğini etkileyecektir. Onları sevdiğinizde ve güvendiğinizde kendisi için en iyi sonuçları alabileceklerdir. Çocukların ve öğrencileri korumanız gereken zamanda korumanız ve kendilerini korumasını da öğretmeniz en önemlisi. Bu konuda annelere, babalara ve öğretmenlere çok önemli görevler düşüyor. Anne, baba ve öğretmenler de kendilerini iyi hissederek, başarıdan çok iyi hissedebilen, mutlu olabilen çocuklar yetiştireceklerdir.

  Facebook/cengiz.eren

  twitter/cengiz_eren

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Yazı Posta Gazetesi Bölge Ekleri içinde yayınlanmıştır.

   

   

   

 • Okullar Açılıyor NLP Köşe Yazısı

  Sert bir öğretmendir. “Derslerinizi çalışmazsanız sizi aşağıda bodruma kapatırım” der. Bir kız öğrenci korktuğu için bodrumdaki yere bakar. Penceresinin açık olduğunu görür. “Öğretmen beni buraya kapatırsa camdan bana yemek verebilirler” diye düşünür. Günlerden bir gün bu sert öğretmen öğrenciyi tahtaya kaldırır. Tahtaya yazdığı 2 haneli iki sayısı toplamasını ister. Öğrenci sağdan mı yoksa soldan mı toplayacağına karar veremez. Öğretmen sinirlenir. Kızın uzun saçlarından tutup başını tahtaya vurur, bağırarak. Korkan öğrenci altını ıslatır.

  Yaşanan bu olay onun hayatını düşünüldüğünden daha fazla etkileyecektir. Bütün kararlarını önce ailesine, evlendikten sonra eşine bırakır ve onlar ne söylerse yapar. Bir gün hayatındaki bu olayın önemini farkeder. Zira kendisi kendisi için hiçbir karar verememiş ve hep başkalarının istediklerini gerçekleştirmeye çalışmıştır.

  Geleceğin planlanması için verdiğim seminerlerde sahneye çağırdığım öğrenciye sorarım. Üniversite'de ne okumak istersin? Çok çeşitli cevaplar gelir.

  Öğretmen olmak isterim. Ne öğretmeni ? Türkçe öğretmeni. Türkçe öğretmenini seviyor musun? Çok seviyorum.

  Mühendis olmak istiyorum. Ne mühendisi? Elektrik mühendisi. Babanın mesleği ne? Elektrik mühendisi.

  Doktor olmak istiyorum. Neden? Çok küçük yaşlardan itibaren ailem doktor olmamı istedi. Şimdi ben de istiyorum.

  Bu cevaplar öğrencinin dış dünyadan ne kadar etkilenebileceğini gösteriyor. Kendi yeteneklerinin ve istediklerinin ne olduğunu kenara bırakıp, başkalarının etkisi ile yaptığı seçimler sonrasında istediği gibi bir hayat yaşamasını engelleyecektir.

  Anne, baba ve öğretmen üçlüsü çocuğun hayatında önemli bir role sahipler. Bir hedefe yöneltmek yerine onları seçimlerinde özgür bırakmak ve karar verebilmelerini sağlamak çok önemli. Öğretmenin sert olması da, kendisini çok sevdirmesi de sorun yaratabilir. Başarılı ama mutsuz insanlar yerine, istediği sonuçlara hareket edebilen öğrenciler yetiştirmek için onlara hayır demesini öğretmek ve karar almalarını sağlamak tek çözüm olarak görünüyor.

  Başarı kavramının çok önemsenmesi öğrencilerin başarı makinesi haline gelmesini sağlasa da hayatta elde edeceği sonuçlar o kadar başarılı olmayabilir.

  Bir çocuğun zihnine çok küçük yaşta bir konuda aşırı bilgi aktarılması onu başka Bir şey düşünemez hale getirebilir. Dini ya da ideolojik bilgiler, hazırlık olarak yabancı dil öğretilmesi, yarışmacı spora çok küçük yaşta başlatılmaları öğrendikleri bu konudan başka bir şey öğrenmelerini çok zorlaştıracaktır.

  Okullar açılıyor. Okullarda kul yetiştirmek yerine, özgürce düşünebilen, bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler, onların kendi geleceğini olduğu kadar, ülkenin de geleceğini koruyacaktır. Kendisini, kendi insanını ve kendi ülkesini seven öğrenciler. Tabii her zaman ki gibi karar sizin.

  Cengiz Eren

  https://www.erenlp.com

  Posta Gazetesi bölge eklerinde yayınlanmıştır.

   

TOP