nlpteknikleri

 

 • 2001 A Space Odyssey Sırları

  2001 A Space Oddysey, Uzay Yolu Macerası, Cengiz Eren, erenlp.comStanley Kubrick ve 2001 A Space Odyssey

  Bu sitede Kubrick filmleri hakkında yorumları bulabilirsiniz. Bu yazı ise Kubrick'in film içine yerleştirdiği sırları açıklamaya çalışacak. Cengiz Eren tarafından NLP teknikleri ve bilgileri kullanılarak açıklanmaya çalışılan sırlar Kubrick'in dehasını da göstermektedir.

   

 • Hıncal Uluç

  Hıncal Uluç Depremden korkmamak için Deprem OlmakHıncal Uluç ve Çocukluk

  Çocukluk insan hayatındaki bir çok şeyi belirliyor. Farkında olmadan yaşananlara ait stratejiler ve sonuçlar yaşanan hayatın içine damla damla akıyor. 

   

 • Kurumsal NLP Seminerleri

  NLP Neuro Linguistik Programming , İş Hayatındaki NLP Uygulamaları

  Neuro Linguistic Programming’in kurumsal olarak uygulanmasını sağlayan seminerler ile ilgilidir. Kurum ve kuruluşlara bakıldığında davranış ve tavır açısından belirli bir yapı göstermekte, değişen piyasa koşulları ve büyüme ile bağlantılı olarak, durum yeniden şekillendirilmektedir.

  Kurumun Yaşam Süreçleri

  Yeni, genç, verimli ve bürokratik olarak sınıflandırılabilecek kurumsal yapı zamana bağlı olarak bir süreçten diğerine geçiş sağlanmaktadır. Bu geçişler farkında olmadan gerçekleştiğinde değişime bağlı olarak yaşanan sorunlar giderek artmaktadır. Yapısal değişikliğin veya reorganizasyonun her seviyeden ve farkında olarak gerçekleştirilmesi, geleceğin tahmin edilmesi kadar geleceğin belirlenmesine yönelik hedeflerin konmasını da gerektirmektedir.

  Değişim Süreçleri

  Değişimin gerekli olduğunu herkes ifade etmektedir. Değişimle ilgili vizyon ve misyon yeniden yapılanması çok zor olmadığı halde, değişimle ilgili operasyon planları ve uygulamalarında sorunlar artabilmektedir. Bu sebepten değişimin kurumsal yapıda olduğu kadar zihinsel düzeyde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  Değişim süreçleri kurumsal olarak gerçekleştirilmeye çalışırken hiyerarşik yapılanmayı da doğal olarak etkileyecektir. Hiyerarşik yapı içinde değişime uyum sağlayanlar ve değişimi engelleyenler olarak iki net davranış modeli görülebilmektedir. Burada farkedilmesi gereken önemli noktalardan biri her seviyede davranış ve tavır değişikliği istenmeli ve gözlemlenebilmelidir.

  NLP Mantık Eşikleri Eren Altıgeni ve Yönetim Süreçleri

  Biraz daha dikkatli bakıldığında Eren Altıgeni içindeki Davranış, Kapasite, İnançlar, Kişilik ve Kimlik yapılanmasının kurumlarda da oluştuğu görülebilir. Yönetim Kurulu ve CEO, Kimlik seviyesini, Genel Müdürlük, Kişilik seviyesini, İnançlar Operasyon Yöneticilerini, Kapasite kurumsal olarak kapasiteyi, Davranış seviyesi ise Üretim yapan ve Müşteri ile yüz yüze olan kişilerle kolaylıkla örtüştürülebilir.  

  Bu şekilde değişimin nasıl gerçekleştirilebileceği biraz daha net olarak açıklanabilir. Değişim herhangi seviyeden başlatılabilir ama süreç yapılan seçime göre farklılık kazanacaktır. Güne ve geleceğe uyum davranış seviyesinden, geleceğin şekillendirilebilmesi ise Kimlik seviyesinde başlamalıdır. Ancak ideal durum değişimin karar süreçleri sonucunda verilen karar doğrultusunda her seviyede eş zamanlı olarak başlayabilmesidir. Yönetim Kurulu ve CEO kurumsal geleceği planlamalı, Genel Müdür bu plana bağlı tavrın ortaya konulduğu operasyon planına ait çerçeve kararları almalı, Operasyon yöneticileri uygulama planları yaparak süreci başlatmalı ve kaynaklara uygun hedef planlar ve modeller doğrultusunda planın pazardaki uygulayıcılarında davranış değişimi de gerçekleştirilmelidir.

  Kurumsal NLP Nedir?

  Değişimin önündeki en önemli engel değişime karşı farkında olmadan oluşturulan direncin ortadan kaldırılması birincil olarak yapılması gereken işlemdir. İşte Kurumsal NLP değişime karşı oluşabilecek direncin ortadan kaldırılmasını kolaylıkla sağlayabilmektedir. NLP for Top Managers, NLP Değişim ve İletişim, NLP Satış ve İkna Teknikleri seminerleri ve kaynakları zengin, değişime direnci fazla yöneticiler için 4 Saatte Kendinizi Değiştirin kişisel seminerler istenen sonuca ulaşmayı sağlamaktadır. Seminer sonunda yapılacak anket ve seminerden 15 Gün sonra yapılacak iki anketle değişimin sayısal olarak görülebilmesi de sağlanmaktadır. Seminer Sonuç anketlerini This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresinden isteyebilirsiniz. İstenildiğinde kuruma özel seminerlerin de organize edilebilmesi mümkündür.

   
  Seminer No: RNLP-04-1

  Seminer Adı: NLP For Top Managers

  Seminerin Amacı: Stratejik Karan veren yönetricilere karar, iletişim, motivasyon stratejileri ile prezentasyon teknikleri ile ilgili bilgilerin aktarılması

  Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

  Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)

  Seminer Konuları:

  NLP Nedir,

  Duyular, algılar, duygular,

  Yaşanan tecrübelerin etkileri

  Beynimizin çalışması

  İçeriksiz Düşünmek Modeli

  Su Modeli

  İletişim Teknikleri,

  İkna teknikleri

  Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

  Temsil sistemleri ve mimlemek

  Prezantasyon teknikleri

  Seminerin İçeriği: Stratejik karar veren üst kademe yöneticilere, topluluk  ve görüntülü medya önünde konuşma yapan kişilere yönelik olarak verilecek bu seminerde NLP bilgileri NLP Teknikleri ile aktarılacaktır. Farkında olmadığımız kaynakların kullanımı, karar, motivasyon, yaratıcılık ve yönetim stratejilerinin temsil sistemlerine bağlı olarak nasıl oluşturulabileceği teknik olarak gösterilecektir. Medya da ve topluluk önünde yapılacak konularda ses kullanımı ile birlikte mesaj zincirlerinin Türkçe’nin esnekliği de kullanılarak hazırlanması ve aktarılması da uygulamalı olarak gösterilecektir. Sunumdan önce yapılacak hazırlıklar ve mimlemek tekniğinin sözel ve görsel olarak nasıl kullanılabileceği de gösterilmektedir. Seminerde içeriğe bağlı olarak ve bağlı kalmadan uygulamalar yapılacaktır.

  Seminer sonunda ve seminerde 15 gün sonra yapılacak iki anketle aktarılan bilginlerin davranışlara aktarılması sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Seminer No: RNLP-04-2

  Seminer Adı: NLP ile Satış ve İkna Teknikleri

  Seminerin Amacı: Her İçerikte satışta kullanılacak NLP bilgilerinin aktarılması

  Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

  Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)

  Seminer Konuları:

  NLP Nedir,

  Duyular, algılar, duygular,

  Yaşanan tecrübelerin etkileri

  Beynimizin çalışması

  İçeriksiz Düşünmek Modeli

  İletişimde ve  satışta NLP

  Müşteri Yaratmak

  İkna teknikleri

  Dil Motifleri

  Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

  Temsil sistemleri ve mimlemek

  Satış sürecinin incelenmesi

  Karar noktası ve satışın kapatılması

  Gelecek Mesajları

  Seminerin İçeriği: Satış organizasyonu olan kuruluşlarda çalışan ekiplere müşteri veürün arasındaki doğru bağlantıları kurarak, müşteri yaratmak ve varolan ve yaratılan müşterilerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli NLP bilgileri NLP teknikleri ile aktarılacaktır.  Seminer katılımcıları müşteri ihtiyaçları, temsil sistemlerinin tesbit edilmesi ve doğru temsil sistemleri üzerinden bilgi aktarılması, iletişim ve ikna teknikleri, mimlemek ve davranış motiflerinin tespit edilmesi bilgileri yapılacak uygulamalarla bilgileri davranışlarına aktarılacaktır. Kaynaklara uygun hedeflerin tespit edilmesi, geleceğin planlanması ve satış bütçesinin arttırılması ile zihinsel uygulamalarda istenen sonuca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Seminer No: RNLP-04-3

  Seminer Adı: NLP Değişim ve İletişim

  Seminerin Amacı: İş hayatında yer alan kişilere yönelik NLP bilgilerinin aktarılması  

  Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

  Seminer Süresi: 2 Gün (10-18 saatleri arasında)
  Seminer Konuları:

  NLP Nedir,

  Duyular, algılar, duygular,

  Yaşanan tecrübelerin etkileri

  Beynimizin çalışması

  İçeriksiz Düşünmek Modeli

  İletişimde NLP

  İkna teknikleri

  Dil Motifleri

  Davranışlar, benzeşim, yöneltim,

  Temsil sistemleri ve mimlemek

  Geleceğin Planlanması

  Yaşadığımız dünyayı yönetmek

  Seminerin İçeriği: Kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşadıkları dünyayı yönetmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Değişim, iletişim, sorunları yönetmek, ikna teknikleri, kariyer planlamasi, temsil sistemleri, göz hareketleri, içeriksiz modelin algılanması, geleceğin planlanması bilgileri uygulamalı olarak ve NLP teknikleri ile aktarılacaktır.   Bu bilgilerin davranışlara ne ölçüde aktarılacağı seminer sonunda ve seminerden 15 gün sonra yapılacak iki anketle değişim sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   SeminerNo: RNLP-04-4

  Seminer Adı:  4 Saatte Kendinizi Değiştirin

  Seminerin Amacı: Kendi kendisini değiştirmek isteyen herkese NLP Kişisel Değişim Modeli bilgilerinin aktarılması (Kişisel Seminer)

  Semineri Veren: Cengiz Eren, NLP Uzmanı ve eğitmeni

  Seminer Süresi: 4-5 Saat

  Seminer Konuları:

  NLP Nedir,

  Duyular, algılar, duygular,

  Yaşanan tecrübelerin etkileri

  Beynimizin çalışması

  Geçmiş tecrübelerin etkilerinin kaldırılması
  İçeriksiz Düşünmek Modeli

  Temsil sistemleri ve mimlemek

  Değişim süreçleri ve organize edilmesi

  Geleceğin Planlanması

  Yaşadığımız dünyayı yönetmek

  Seminerin İçeriği: Kuruluşlarda çalışan kişilerin yaşadıkları dünyayı yönetmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlenmektedir. Değişim, iletişim, sorunları yönetmek, ikna teknikleri, kariyer planlaması, temsil sistemleri, göz hareketleri, içeriksiz modelin algılanması, geleceğin planlanması bilgileri uygulamalı olarak ve NLP teknikleri ile aktarılacaktır.   Bu bilgilerin davranışlara ne ölçüde aktarılacağı seminer sonunda ve seminerden 15 gün sonra yapılacak iki anketle değişim sayısal olarak gözlemlenebilecektir.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  0532 2363656

  http://www.erenlp.com

   

   

 • Neden NLP

  Cengiz Eren Neden NLP Neuro Linguistic programming

  NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri

  İnsanın olduğu  her alanda NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri kullanılabilir.NLP Neuro Linguistic Programming'e hangi içeriklerde ihtiyaç duyabilirsiniz?

   

 • Neden NLP ile Zihinsel Detoks?

  NLP İle Zihinsel Detoks, Cengiz Eren NLP Teknikleri ile Zihinsel Detoks

  Zihinsel Detoks NLP bilgi ve Tekniklerinin aktarımı ile kişinin kaynaklarını kullanmaya başlamasını sağlamaktadır. Bu seminerde kişi ihtiyacı olan bilgileri davranışlarına kolaylıkla aktardığı için değişim düşünüldüğünden çok kısa zamanda gerçekleşebilmektedir. Hayatı yönetirken ortaya çıkan sorunların çözülmesi, hiç  bu kadar kolay olmamıştı, diyebilirsiniz.

   

 • NLP Teknikleri ve Değişim

  NLP Teknikleri Cengiz ErenNLP Teknikleri

   

  Değişim her insanın hayatında hem istediği ama çok da direndiği bir durum. Değişime direncin neden ortaya çıktığını biliyoruz. Bildiklerini yapmaya devam eden insanlar tabiidir ki, kolay değişemiyorlar. Her madde, her bitki, her canlı farkında olmadan değişime direnmekte. Ama insanın kendi verebildiği kararlar var.

   

  Acı çekenler, acı çekmeye, başarısız olanlar başarısız olmaya, kaybetmeye alışanlar kaybetmeye, sevgisiz kalanlar sevilmeye çalıştıkça hayat onlar için bir daha zor geçecektir. İnsanın kendisini tanııması önemli. Kendini tanırken hem insanları ve hem de kendi stratejilerini farkedebilir. Bu stratejilerin neler olduğu farkedilmeden değişimin gerçekleştirilmesi kolay değil.

   

  Modeller

   

  Bu gün internette bulabileceğiniz çok sayıda yazı, kitapçılarda bulunan çok sayıda kişisel gelişim kitap okunuyor ama değişim bir türlü gerçekleşmiyor. Nefes teknikleri, EFT, Optimum Denge Modeli, Neuro Formatting, Access Bars, Başarı ve benzeri kişisel gelişim konularında çok sayıda kitap bulmak veya bu konularda seminere katılmak mümkün. Alıp okuduğunuzda veya seminerde aldığınız bilgiler ile herşey çok kolay görünse de derin yapıda varolan stratejiler aynen yerinde duruyor ve çalışmaya devam ediyorusa, istenen sonuç ortaya çıkmayacaktır.

   

  Dikkat edilmesi gereken nokta kitapların adlarında veya model olarak ortaya atılan kelimelerin içinde çok sayıda bilgi bulabilmek mümkün. "Kişisel Kurtuluş Savaşınızı başlatın" diyen kişinin hayatı bir savaş içinde geçecektir. Optimum Denge Modeli olarak ortaya atılan kavramın kısaltımış hali ODM'dir Bunu ortaya atan kişinin eski bankacı olması dolayısı ile ODM'nin ÖDEME ile bağlantılı olması da şaşırtıcı değildir. Neuro Formatting beyninizi formatlayın diyen kişinin daha sonra Neuro Aşk diye bir kitap yazması, kendisindeki eksiği ortaya çıkarmaktadır. Neuro Aşk o kişi için para olabilir.

   

  Bu yüzden bir kitap alırken adını dikkatlice inceleyin. Yazar kitap adını koyarken  eksiğinin ne olduğunu göstermekte ve buna ulaşmanın yollarını yazarak aramaya çalışmaktadır.

   

  Optimum Denge Modeli'ni çok sayıda copy-paste bilgi ile kopyalayan kişi, videolarla da kayıtılı bulunan “Türkiye'ye NLP'yi ilk ben getirdim ve ilk vazgeçen de ben oldum” diyen kişi hem rahatça yalan söyleyebilmekte ve hem de bu konuda yetersizliğini ifade etmektedir.

   

  NLP Bilgileri ve NLP Teknikleri

   

  Bugün dünyanın heryerinde NLP teknikleri kullanılmakta. Satışta, iletişimde, iknada, politik hayatta ve insanın olduğu her süreçte NLP Teknikleri kullanılmaktadır. Neuro-Marketing de NLP'nin bir alt dalı olarak reklamlarda yoğun kullanılmaya başlamıştır. Bir bankanın Caz Festivali'ni organize etmesi, bir başka kurumun sinema veya yiyecek festivaline sponsor olması farklı Neuro Marketing uygulamaları olarak görülebilir.

   

  Copy Paste Yazılar ve Kitaplar

   

  Bir çok kişisel gelişim yazarı kitaplarını başkalarına yazdırmak veya yabancı kitaplardan alıntıları Türkçeye tercüme ederek kitap haline getirip yayınlamaktadırlar. Kimler derseniz adlarını buradan veremem ama telefon açarsanız söyleyebilirim.

   

  NLP Neuro Linguistic Programming (Nöro Linguistik Programlama) ise kişinin kendi hayatını yönetmesi için uygulanan teknikler bütünüdür. Birçok kişi NLP seminerine adı verilen seminelere katılmakta ancak NLP bilgilerini öğrendiğini düşünmekte ama değişim bir türlü gerçekleşmemektedir. NLP Uzmanı hatta NLP eğitmeni olduğunu söyleyen kişilerin yazdıklarına ya da söylediklerine bakıldığında, dilbilim (Linguistik) alanının yanından bile geçmemiş oldukları farkedilmektedir.

   

  NLP Teknikleri kişinin varolan kaynaklarını kullanması, kaynaklarına uygun hedeflere ulaşması için yapılan bilgi aktarımlarıdır. Beynimizin içeriksiz çalışma modelinden dolayı, değişim bir içerikte değil bütün içeriklerde gerçekleşmelidir. “Tedavi olmak için doktora, değişim için bize gidiniz” sloganı uygun olarak yapılan bilgi aktarımlarında, beynimizin çalışması, yaşanan tecrübeler ve sonuçları, bu tecrübelerin ortaya çıkardığı farkında olunmayan stratejiler, dil kullanımı, gelecek planına ait bilgiler NLP Teknikleri ve NLP bilgileri ile birlikte aktarılmaktadır.

   

  NLP ve  Değişim

   

  İnsanın değeri tabii ki NLP bilgilerinden, NLP Tekniklerinden, NLP seminerlerinden önemlidir. Bize ulaşan bilgilere tavır konulamadığında ve yorumlanamadığında sorunlar çıkmaya devam edecektir. Bu açıdan bilgilerin içeriksiz modelde aktarılabilmesi çok önemlidir. Başkalarının bilgilerinden yola çıkarak, onları yorumlamadan aktarılacak bilgiler istenen sonucun ortaya çıkmasını engelleyecektır.

   

  Değişim gerçekleşmediği ve kişi kendi hayatını kendi kararları ile yönetmediği müddetçe;

  Kaybeden kaybetmeye,

  Başarısız olan başarısız olmaya,

  Sevgilisinden acı çektiği için ayrılan kişi, kendisine acı çektirecek sevgili bulmaya,

  İstenmeyen çocuk istetmeye,

  Terkedilen biri terkettirmeye

  benzer süreçleri yaşamayadevam edecek ve değişim bir türlü gerçekleşmeyecek ve ben bunları haketmedim cümleleri kullanmaya devam edecektir.

   

  Merkezimizde katılacağınız programlar için bizi arayabilirsiniz. Karar her zaman olduğu gibi tabii ki sizin.

   

  Cengiz Eren

   

  http://www.erenlp.com

   

  İlgili Linkler:

   

   

   

   

 • NLP Teknikleri ve Değişim (2)

  NLP Teknikleri Cengiz ErenNLP Teknikleri

   

  Değişim her insanın hayatında hem istediği ama çok da direndiği bir durum. Değişime direncin neden ortaya çıktığını biliyoruz. Bildiklerini yapmaya devam eden insanlar tabiidir ki, kolay değişemiyorlar. Her madde, her bitki, her canlı farkında olmadan değişime direnmekte. Ama insanın kendi verebildiği kararlar var.

   

  Acı çekenler, acı çekmeye, başarısız olanlar başarısız olmaya, kaybetmeye alışanlar kaybetmeye, sevgisiz kalanlar sevilmeye çalıştıkça hayat onlar için bir daha zor geçecektir. İnsanın kendisini tanııması önemli. Kendini tanırken hem insanları ve hem de kendi stratejilerini farkedebilir. Bu stratejilerin neler olduğu farkedilmeden değişimin gerçekleştirilmesi kolay değil.

   

  Modeller

   

  Bu gün internette bulabileceğiniz çok sayıda yazı, kitapçılarda bulunan çok sayıda kişisel gelişim kitap okunuyor ama değişim bir türlü gerçekleşmiyor. Nefes teknikleri, EFT, Optimum Denge Modeli, Neuro Formatting, Access Bars, Başarı ve benzeri kişisel gelişim konularında çok sayıda kitap bulmak veya bu konularda seminere katılmak mümkün. Alıp okuduğunuzda veya seminerde aldığınız bilgiler ile herşey çok kolay görünse de derin yapıda varolan stratejiler aynen yerinde duruyor ve çalışmaya devam ediyorusa, istenen sonuç ortaya çıkmayacaktır.

   

  Dikkat edilmesi gereken nokta kitapların adlarında veya model olarak ortaya atılan kelimelerin içinde çok sayıda bilgi bulabilmek mümkün. "Kişisel Kurtuluş Savaşınızı başlatın" diyen kişinin hayatı bir savaş içinde geçecektir. Optimum Denge Modeli olarak ortaya atılan kavramın kısaltımış hali ODM'dir Bunu ortaya atan kişinin eski bankacı olması dolayısı ile ODM'nin ÖDEME ile bağlantılı olması da şaşırtıcı değildir. Neuro Formatting beyninizi formatlayın diyen kişinin daha sonra Neuro Aşk diye bir kitap yazması, kendisindeki eksiği ortaya çıkarmaktadır. Neuro Aşk o kişi için para olabilir.

   

  Bu yüzden bir kitap alırken adını dikkatlice inceleyin. Yazar kitap adını koyarken  eksiğinin ne olduğunu göstermekte ve buna ulaşmanın yollarını yazarak aramaya çalışmaktadır.

   

  Optimum Denge Modeli'ni çok sayıda copy-paste bilgi ile kopyalayan kişi, videolarla da kayıtılı bulunan “Türkiye'ye NLP'yi ilk ben getirdim ve ilk vazgeçen de ben oldum” diyen kişi hem rahatça yalan söyleyebilmekte ve hem de bu konuda yetersizliğini ifade etmektedir.

   

  NLP Bilgileri ve NLP Teknikleri

   

  Bugün dünyanın heryerinde NLP teknikleri kullanılmakta. Satışta, iletişimde, iknada, politik hayatta ve insanın olduğu her süreçte NLP Teknikleri kullanılmaktadır. Neuro-Marketing de NLP'nin bir alt dalı olarak reklamlarda yoğun kullanılmaya başlamıştır. Bir bankanın Caz Festivali'ni organize etmesi, bir başka kurumun sinema veya yiyecek festivaline sponsor olması farklı Neuro Marketing uygulamaları olarak görülebilir.

   

  Copy Paste Yazılar ve Kitaplar

   

  Bir çok kişisel gelişim yazarı kitaplarını başkalarına yazdırmak veya yabancı kitaplardan alıntıları Türkçeye tercüme ederek kitap haline getirip yayınlamaktadırlar. Kimler derseniz adlarını buradan veremem ama telefon açarsanız söyleyebilirim.

   

  NLP Neuro Linguistic Programming (Nöro Linguistik Programlama) ise kişinin kendi hayatını yönetmesi için uygulanan teknikler bütünüdür. Birçok kişi NLP seminerine adı verilen seminelere katılmakta ancak NLP bilgilerini öğrendiğini düşünmekte ama değişim bir türlü gerçekleşmemektedir. NLP Uzmanı hatta NLP eğitmeni olduğunu söyleyen kişilerin yazdıklarına ya da söylediklerine bakıldığında, dilbilim (Linguistik) alanının yanından bile geçmemiş oldukları farkedilmektedir.

   

  NLP Teknikleri kişinin varolan kaynaklarını kullanması, kaynaklarına uygun hedeflere ulaşması için yapılan bilgi aktarımlarıdır. Beynimizin içeriksiz çalışma modelinden dolayı, değişim bir içerikte değil bütün içeriklerde gerçekleşmelidir. “Tedavi olmak için doktora, değişim için bize gidiniz” sloganı uygun olarak yapılan bilgi aktarımlarında, beynimizin çalışması, yaşanan tecrübeler ve sonuçları, bu tecrübelerin ortaya çıkardığı farkında olunmayan stratejiler, dil kullanımı, gelecek planına ait bilgiler NLP Teknikleri ve NLP bilgileri ile birlikte aktarılmaktadır.

   

  NLP ve  Değişim

   

  İnsanın değeri tabii ki NLP bilgilerinden, NLP Tekniklerinden, NLP seminerlerinden önemlidir. Bize ulaşan bilgilere tavır konulamadığında ve yorumlanamadığında sorunlar çıkmaya devam edecektir. Bu açıdan bilgilerin içeriksiz modelde aktarılabilmesi çok önemlidir. Başkalarının bilgilerinden yola çıkarak, onları yorumlamadan aktarılacak bilgiler istenen sonucun ortaya çıkmasını engelleyecektır.

   

  Değişim gerçekleşmediği ve kişi kendi hayatını kendi kararları ile yönetmediği müddetçe;

  Kaybeden kaybetmeye,

  Başarısız olan başarısız olmaya,

  Sevgilisinden acı çektiği için ayrılan kişi, kendisine acı çektirecek sevgili bulmaya,

  İstenmeyen çocuk istetmeye,

  Terkedilen biri terkettirmeye

  benzer süreçleri yaşamayadevam edecek ve değişim bir türlü gerçekleşmeyecek ve ben bunları haketmedim cümleleri kullanmaya devam edecektir.

   

  Merkezimizde katılacağınız programlar için bizi arayabilirsiniz. Karar her zaman olduğu gibi tabii ki sizin.

   

  Cengiz Eren

   

  http://www.erenlp.com

   

   

   

 • NLP ve Profesyonel Tenis

  Tenis ve pro tenis ve nlpNLP ve Pro-Tenis

  Tenis. File ve çizgilerle bölünmüş iki sahada single veya double olarak oynanan bir spor. Son dönemlere baktığımızda tenis sporu dünya gündeminde önemli yer tutuyor. Federer, Nadal'ın tenis tarihinde önemli yer aldığı dönemler bu etkinin artmasını da sağladı.

  Tenis hem fiziksel ve hem de zihinsel süreçlerin yoğun olarak kullanıldığı sporlardan bir. Bu sporda başarılı olmak, tenis sıralamasında üstlere tırmanmak için fiziksel güç kadar ve mental gücün kullanılması gerekecektir.

  Tenis ikili sistemde oynanan bir oyun. İki saha, iki oyuncu, iki farklı puanla öne geçildiğinde game alabilme, iki oyun öne geçildiğinde ise set kazanabilme, ve iki seti aldığında ise maç kazanabilme özellikleri ile ikili sistemde oynanan bir oyun. İlk oyun dışında ikioyunda bir oyuncular saha değiştirir.

  Tenis aynı zamanda saha savunma sporudur, hem sahanızı savunacak ve aynı zamanda rakibin sahasını savunmasını engellemeniz maçı kazanmanızı kolaylaştırır. Hem savunma veaynı samanda fırsatını bulduğunuzda saldırı yapmanız gerekecektir.

  Tenis tek başına ve uzun süreli oynanan bir oyun olduğundan (bazen beş saatten fazla) kişinin duyguları sürekli olarak değişebilecektir. Güzel bir puan aldığında sevinen, puan kaybettiğinde üzülen, maçı kaybettiğinde kendisine kızan bir oyuncunun teniste ilerlemesi zor olacaktır.

  Bir tenis maç içinde yaşanan duygular ve bu duyguların çok kısa aralıklarla değişmesi, duygusal durumun yönetilmesini zorlaştıracaktır. Bu duygularını yönetebilen teniscilerin başarılı olduğu görülebilir. Duygularını yöneten oyuncuların mental açıdan güçlü olduğu söylenecektir.

  Tenis, düşünerek antrenman yapılan, ancak düşünmeden, kazanmayı kaybetmeyi düşünmeden oynanması gereken bir spordur. Kazandığında çok sevinen, kaybettiğinde çok üzülen tenisciler, sonraki maçlarını kaybetmeye doğru yöneleceklerdir.

  Teniscilere yapılan bilgi aktarımlarımız göstermiştir ki, antrenman performansı ile maç performansı arasında önemli bir bağlantı olduğudur. Maçta antrenman performansının %70'ini gösteren sporcu, ortalama bir tenis oyuncusu olacaktır. Antrenman performansını saha uygulayan tenisci ise, dünya sıralamasında bir yere gelebilir. Maç performanı antrenman performansının % 120 çıkan oyuncular ise yıldız tenisci olarak sıralama önlerde yer alabilirler.

  NLP teknikleri ve NLP bilgilerinden yararlanan sporcular hem kendi performanslarını arttırabilirler, aynı zamanda kendilerin uygun bir stil üretebilirler. Teniste yeteneğin önemi 2 ise, çalışmanın öneminin 8 olduğunu da bilmek gerekiyor.

  Tenis oyuncusunun NLP teknikleri ile beynimizin çalışması, zihinsel süreçler, duyguların yönetilmesi, anchoring, stratejiler ve süreçler ve öğrenme süreçlerine ait bilgileri öğrenmesi ile elde edecekleri sonuçların çok daha iyi olması sağlanabilir.

  Her sporcunun olduğu gibi, her teniscinin NLP tekniklerini ve NLP bilgilerini öğrenmesinde yarar olduğu söylenebilir.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

   

   

 • Şiddet ve Kişisel Tarih

  Kadına Çocuğa ŞiddetÖfke ve Şiddet

   

  Hayatı yaşarken bir çok durumla karşılaşıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz, keyifli anlar yaşıyoruz, kızıyoruz, öfkeleniyoruz. Bazı kişilerde bu kızgınlık ve öfke geçici bir durum olarak yaşanırken, bazılarımızda şiddet ortaya çıkarıyor. En çok da kadına ve çocuklara erkeklerin gösterdiği şiddet.


   

  Bilmediğimiz şeyi düşünemediğimiz, öğrenmediğimiz bir şeyi yapmamız mümkün değil. O zaman şiddet nereden öğreniliyor? Sorusu bu anlamda önemli sayılabilir.

   

   

   

   

   

   

   

  Evde öğrenilen şiddet,

  Okulda öğrenilen şiddet,

  Sokakta öğrenilen şiddet,

  Bilgisayar oyunlar ile öğrenilen şiddet,

  Filmlerle ve çizgi filmlerle öğrenilen şiddet,

  Askerlikte Öğrenilen Şiddet

  Terör olaylarından öğrenilen şiddet

  Şarkılardan öğrenilen şiddet,

  Hayvanlara uygulanan şiddet,

  Doğaya karşı şiddet,

  ve daha bir çoğu.

   

  Sinirlenmek

   

  Herhangi bir duruma sinirleniyorsanız, o içerikte hayatınızı yönetemiyorsunuz demektir. Herhangi bir kişi gelip sizi sinirlendirebiliyorsa, sinirlenmenizin nedeni o durum ya da insan olmayabilir. Geçmişte yaşadığınız tecrübelerde gösteremediğiniz tepkileri, o durum ya da o kişiye gösterdiğiniz anlamına gelecektir. Buna zihninizde varolan kapakların açılması ve geçmişte yaşanan duyguların özellikle kötü tecrübelerdeki duyguların ortaya çıkması diyebiliriz.

   

  Genellikle bu durumlardan sonra gözyaşı ortaya çıkmasının da bir nedeni olduğu bilinmelidir.

   

  Öfkelenmek

   

  Öfke ise,, bu durumun biraz daha ileri bir halidir denebilir. Genellikle kişinin kendisini güçsüz hissettiği durumlarda ortaya çıkacaktır. Kendisini sinirlendiren ve kızdıran içeriğe zarar vermeye doğru bir sürecinde başlangıcıdır, aynı zamanda. Sinirlendiğiniz durumlarda ortaya çıkan zihinsel kapakların açılması, biraz daha fazlalaşmıştır. Kişi kendisini güçsüz hissettiren durumu veya kişiye zarar vermeye .çalışabilir. Bu aynı zamanda şiddetin ortaya çıkabileceğinin bir başlangıcıdır, diyebiliriz.

   

  Bu noktada kişi gözlerini kıpmaz hale gelir, burundan nefes alır ve nefes alma süreleri uzar. Kişi farkında olmadığı bir transa geçer.

   

  Kişinin geçmişte yaşadığı tecrübeler içinde dayak ve şiddet var ise, o zaman karşısındaki kişiyi, geçmişte nasıl cezalandırıldıysa, benzer şekilde cezalandırmaya çalışır. Böylece kendi gerçeğini kaybetmiş ve karşısındaki kişi insan olmaktan çıkıp bir objeye dönüşmüştür.

   

  Şiddet

   

  Bir sonraki aşama ise, zihinsel kapakların tamamen açılmasından sonra bu kapakları açan kişinin sürekli olarak ve kötü hissedilerek düşünülmeye devam edilmesi, öfkede ortaya çıkan trans durumunun biraz daha derinleşmesidir. Ortaya çıkan her şiddetin bir tarihçesi olduğunu bilmek, o kişinin kişisel tarihçesini anlamak gerekir.

   

  Genellikle kadın cinayetlerinde görülen bir durumdur. Kişi sürekli olarak aynı konuyu takıntılı olarak düşünmekte ve planlar yapmaya başlamaktadır. O kişinin zihninde kadın insan olmaktan çıkıp bir obje haline gelmiştir.

   

  Kasım ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürülmüş. 2016 yılında toplam 328 kadın kadın cinayeti işlenirken, 2017 yılında Kasım ayı dahil 366 kadının öldürülmüş olması tabii ki çok üzücü. Bu cinayetleri işleyen kişiler genellikle kadınların en yakınında olan kişiler.

  http://www.hurriyet.com.tr/eskisehir-kadin-meclisi-10-ayda-337-kadin-oldu-40658102

   

  Kadının bir obje ve erkek tarafından sahip olunan bir meta olarak görülmesi bu sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Şiddeti küçük yaşta öğrenen kişiler ileri yaşlarda bu durumlarla karşılaşmakta, ve hakim karşısında geçtiğinde “Ne yaptığımı hatırlamıyorum, hakim bey” diyebilmektedir.

   

  Şarkılar, Filmler,  Bilgisayar Oyunları

   

  Tom and Jerry, Temel Reis ve benzeri çizgi filmler ile “seni saran kucaklar kara toprakla dolsun”, “kafama sıkar giderim”, seni versinler ellere, beni vursunlar”, “ya benimsin ya toprağın” "yakarım Roma'yı da yakarım" sözlerini aktaran şarkı sözlerinin de şiddete katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazlasını siz bulabilir, yorumlara yazabilirsiniz.

   

  Sinirlenmenin, hiddet ve öfkenin ve şiddetin ortadan kalkması insan değeri ile yakından ilgilidir. Kadın, erken çocuk ayrımı yapmadan insan değerli olduğuna inanmak ve insanları aptal akıllı salak zeki ve benzeri sınıflamalardan uzak tutmak, daha doğrusu ayrımcılık yapmamak şiddetin azalmasını sağlayabilir.

   

  Kişinin zihni temiz değilse, geçmişte yaşadığı tecrübeler içinde şiddeti bir şekilde öğrenmişse, bir gün ortaya çıkabilir.

   

  Özellikle yaşadığımız dönem herkesin zihinsel kapaklarının kolayca açıldığı durumları ortaya çıkarıyor. Bu sebepten araba kullanırken, tanımadığınız insanlarla iletişim kurarken, birileri ile tanışıp yakınlaşmadan önce onların neler yaşadığını öğrenmeniz yerinde olacaktır. Karşı tarafın sinirlendiğini, bakışlarının tek noktaya kilitlendiği durumları gördüğünüzde, oralardan uzaklaşmanız yararlı olabilir. Aynı durumlar sizde ortaya çıkıyorsa, duygularınızı sakince ifade edebileceğiniz durumları öğrenmeniz güzel olur.

   

  Sık sık sinirleniyorsanız, öfkeleniyorsanız, birilerine ya da bir şeylere kızıyorsanız değişim zamanı ve kendi kişisel tarihinizi gözden geçirmenin zamanı gelmiş demektir.

   

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı Eğitmeni

   

  http://www.erenlp.com

   

 • Zihinsel Detoks Programı

  NLP ile Zihinsel Detoks by Cengiz Eren. Kavram Tescillidir.NLP ve Zihinsel Detoks

   
  Zihinsel Detoks programına katılabilmek için "devamını oku" linkini tıklayıp, detaylı bilgileri öğrenebilir ve randevu alabilirsiniz. Kendi kararlarınızla hayatınızı yönetebilmek, istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek, stratejilerinizin farkına varmak, NLP tekniklerinin nasıl kullanılabileceğini anlayabilmek, ve kendi değişiminizi yönetebilmek için. Randevu kararını siz vereceksiniz. Tedavi için doktora, değişim için bize gidiniz.

   

TOP