mustafa kemal

 

 • Atatürk'ün Psikanalitik Biyografisi Vamık Volkan ve Yorum

  Atatürk'ün Psikanalitik BiyografisiAtatürk'ün Psikanalitik Biyografisi
  Yazan : Prof Dr. Vamık Volkan

  Profesör Dr. Vamık Volkan, Norman Itzkowitz'in birlikte yazdığı “Atatürk'ün Psikanalitik Biyografisi ATATÜRK ANATÜRK” kitabını okudum. Mustafa Kemal'i oldukça dikkatli incelemiş biri olarak, kitabı da dikkatle okudum.


  Kitabın arka kapak yazısında Prof. Dr. Vamık Volkan şöyle yazıyor: “Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün imgesinin yıpratılmasına göz yummak, elimizdeki tabancayla kendi ayağımıza kurşun sıkmak olur”.

  Bu cümle Vamık Volkan hakkında önemli bilgiler içeriyor. Atatürk imgesinin yıpratılabilir olduğunu söyleyen profesör, bunun neden yapılmaması gerektiğini de anlatıyor, aynı zamanda yapmaktadır.

  Elimizdeki silah metaforu ne anlama gelebilir? Bu silah Vamık Volkan'ın hem psikiyatr olarak ve hem de bu araştırmasındaki bilgilerdir. Elde ettiği bilgiler içinde Atatürk imgesini yıpratabilecek bilgiler olduğunu bize hissettirmektediir. Bunlar nelerdi? Bilmiyoruz. Ama bunlar yazılırsa kendisi ayağına kurşun sıkmak olacağı için yapmamaktadır.

  Daha Önce “Ölümsüz Atatürk Immortal Atatürk” olan kitabın adı, bazı çıkarımlar ve ilaveler yapılmış olarak yeniden yayınlanırken kitabın adı da değiştirilmiş ve “Atatürk'ün Psikanalitik Biyografisi, Atatürk Anatürk” olarak değiştirilmiştir.

  Sigmund Freud'dan çok etkilendiğini anladığımız Vamık Volkan ve Vamık Volkan'ın kitabından etkilenen Mustafa filmini çeken Can Dündar. Can Dündar'ın bu kitaptan etkilenerek çektiği film, gelişen süreçlerde kendisini kendi “Ada”sında yaşamaya mahkum etti.

  O zaman Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan Rauf Denktaş'a kitabını gönderen Vamık Volkan kendisinden içinde şu cümle bulunan bir cevap almış.

  “Bildirmekten memnuniyet duyduğum husus, sizin kitabınız sayesinde onun ölümlü olduğunu keşfetmiş olmamdır.” Rahmetli Rauf Denktaş, bu kitabın yazılma nedenini bu cümle ile çok güzel anlatmış. Atatürk'ün ölümlü olduğunu keşfettiren kitap. Kitabın birincil yazılma amacı tam da budur. Atatürk'ü öldürmek. İkinci amacı ise, Türkiye'deki etnik kimliğe dayalı bölünmeleri hızlandırmak. Bu konudaki yorum yazının son paragrafında.

  Atatürk'ün yaşadığı duygusal travmaları annesi ile yaşadıkları ve kaybettiği kendisinden önce ölen kardeşlerine bağlayan Vamık Volkan, Freudian çözümlemeler yaparken, kendi ideolojisi ile ve Türkiye'nin bugünkü durumu ile ilgili enjeksiyonları güzelce yapmaktadır. Aşağıdaki cümleleri dikkatle okumanız yerinde olur.

  Sayfa 215:  

  Üç aylığına yasal olarak askeri ve heyecan verici “DİKTATÖR” olduğunda 40 yaşındaydı.

  Sayfa 217:

  En sonunda tek adam olarak büyük bir zafer kazanmıştı. Mustafa Kemal'in Ankara'ya zaferle dönüşünü gözlemleyen Dr. Adnan, onu karşılayan kalabalığı gördüğünde bir arkadaşına, onun sonradan anumsayacağı şu yorumu yapmıştı: “ Artık onu hiçbir zaman durdurmamız mümkün olmayacak”

  Sayfa 239:

  Mustafa Kemal ona diğer Batılı kadınlarla olan ilişkilerinde olduğu gibi çocukluğunu, annesini, annesiyle olan ilişkisini anlatırdı. Latife'nin evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği söylenir. Bize göre Mustafa Kemal Fikriye gibi ona tapan yeni bir “onarılmış” kadın bulmuştur ve Latife Fikriye gibi hasta değil, enerji doluydu.

  Sayfa 242:

  Vatanına daima sadık kalarak yorulmaksızın halkını kurtarmaya devam ederken özel yaşamında çok önemli bir rol oynayan “onarılmış kadın” Fikriye'yi kurtarmayacak ve ona sadık kalmayacaktı.

  Sayfa 246:

  Mustafa Kemal görüşü kabul edilmediği takdirde, birkaç kellenin uçurulacağını da söyşemekten çekinmedi. Hiç çekinmeden bir diktatör gibi konuşmuştu. Ve böyle yapmaya da gücü vardı.

  Sayfa 252:

  Ayrıca IV. Mehmet hükümetinin kendisi için verdiği idam kararının yerine getirildiğine inanan annesinin nasıl bir üzüntüye kapıldığını anlattı. Annesinin keder içinde bir yaşam sürmesinin bütün suçunu kötü baba figürlerine, padişahlara yüklemişti. Kendisi yalnız ideal baba figürü ile özdeşim yapıp annenin/vatanın kurtarıcısı olacaktı. Yaşamı boyunca kederli bir annenin yükünü taşımız olan Mustafa Kemal'in arzusunun, vatana yansıttığı anne imajını onarmak olduğunu şu sözlerinde daha çok seziyoruz.

  Sayfa 248:

  Mustafa Kemal askeri yaşamındaki ve siyaset alanındaki başarılarını özel yaşamında gösteremiyordu. Kadınlarla ilişkisinde çocukluğundaki anne ile ilişkilerinin bir tekrarlayıp durmaya devam ediyordu. Mustafa Kemal yeniden evlenen annesini öfke ile terkettiği günden beri erkeklerden oluşan bir topluluk içinde asker hayatı yaşamaya alışmıştı.

  Sayfa 272:

  Bu olayla birlikte Mustafa Kemal ile Latife'nin arasına ölü bir kadın girmiş ve “ölüler evi'nde geçen çocukluğunun “yas” ile ilgili sorunları canlanmıştı.

  Sayfa 284:

  Bu kitabı yazarken bugün Türkiye'de “Kürt sorunu” olarak da adlandırılan büyük bir sorun yaşandığının belirtmek istiyoruz. Türkiye'de yaşayan birçok mutlu kürt vatandaş için Şeyh Sait isyanı yavaş yavaş bir “seçilmiş travma" haline gelmiştir. Seçilmiş travma büyük bir grubun örneğin bir etnik grubun, dedelerinin, ninelerinin on yıllar önce başka bir grup kimliğine ait kişiler tarafından ezildikleri, aşağılandıkları bir olayın paylaşılan imajıdır.

  Sayfa 286:

  “Şimdi biz kimiz?” sorununun Türkiye'ye sıçradığı özellikle PKK eylemlerinin ve PKK'ya karşı uygulanan askeri müdahalelerin ve sonuçta onbinlerce kişinin yaşamını yitirdiği görülüyor. Bekleneceği gibi, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlar etnik kimliklerine daha da sarılmış durumdalar.

  Sayfa 286:

  4 Ocak 2009'dan itibaren Tarık Çelenk'in yönetiminde Ekonomi ve Politik Araştırmalar Derneği (Ekopolitik) tarafından Türkiye'de etnik ve dini gruplardan (Türk, Kürt, Alevi) ve kesimlerden gelen insanlar arasındaki sorunları politik psikoloji açısından incelemek, ötekileştirme eğilimlerini samimi ve serbest bir ortamda konuşmak ve uzlaşma noktalarını tesbit etmek üzere bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Bu kitap yazılırken bu toplantılar devam ediyordu. Bu toplantıların bazılarında toplantıya katılan “çekirdek grup” arasındaki diyalogların gelişmesine yardım etmiştirm. Ağustos 2010'da Tarık Çelenkve 17 çekirdek grup üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı ile üç saat süren bir görüşme yapmıştık.

  Yukarıdaki cümleler Vamık Volkan'ın Atatürk'ün Psikanalitik Biyografisi Atatürk Anatürk kitabından alınmıştır. Kendi doğduyu adadan eğitim için ayrılan, sonra geri dönmek üzere Amerik'ya giden ancak oradan dönemeyen Vamık Volkan'ın psikanalitik biyografisi nasıl şekillenmiş olabilir.

  Politik psikoloji danışmanlıığı yaptığı ülkelerden kargaşa çıkmasının nedeni ne olabilir. Kitabın 286.cı sayfasındaki nottan sonra Türkiye'de Kürt açılımı yaşanmış ve daha sonra hendek savaşlarına dönüşen açılım tamamen ortadan kalkmıştır. Eğer bu danışmanlık devam etseydi, Türkiye bölünmeye biraz daha yaklaşabilirdi.

  Cengiz Eren

  http://www.erenlp.com

   

 • Matematik

  Dört İşlem

  Matematik insan hayatı için en önemli konulardan biri.

  Bugünlerde uygulanması gereken dört işlem hangisi olabilir diye düşündüğümüzde,

   

  Bölmeyelim,

  Çarpmayalım,

  Çıkarmayalım ama,

  Toplayalım 

  diyebiliriz.

  İnsan ve insan değerini, sevgiyi ve hayatı toplamamız ve yaşamamız değişimi başlatabilir.

  Dilde Değişim

  Dil açısından baktığımızda ise "Bölücü Terör Örgütü" tanımının yanlış olduğunu söyleyebiliriz.

  Zira bu tanım Türkiye'nin bölünmesi korkusunu zihnimize yayacaktır. "Terör örgütü" tanımı daha doğru olacaktır.

  Değişim'in dilde başlaması gerektiğini her zaman ifade etmeye çalışıyorum, şimdiki gibi.

  İki İşlem

  Daha Dikkatli bakıldığında 4 işlem yoktur. Sadece 2 işlem var. Toplama ve Çıkarma. Çarpma kaç defa toplanabildiğine, bölme ise kaç defa çıkarılabileceğine dair bir işlem. Toplama ve çıkarmanın kısa yolları da diyebiliriz.

  Cengiz Eren

  NLP uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

   

   

 • Mustafa Kemal Atatürk

  Mustafa Kemal Atatürk

  Mustafa Kemal Atatürk daha çok 10 Kasım'da aranmaktadır. Buralarda görülen yükselmeler Mustafa Kemal ile ilgili aramaların yoğunluğunu göstermektedir. Bu sirede çıkan Tek Adam haberleri de aramaları arttırmaktadır.

  Bu yıl 10 Kasım sürecinde Mustafa Kemal Atatürk google aramaları ilk defa bu kadar yüksek seviyeye ulaştı

  mustafa kemal atatürk google aramaları

  Trendin yüksek seviyede sürmesi bu aramaların devamlılığı ile mümkün.

   Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

   

 • NLP Teknikleri ve Liderlik

  MUstafa Kemal Ataturk LİderNLP ve Liderlik

  Doğuştan mı? Yoksa sonradan mı? Lider olunur sorusu hep sorulagelmiştir. Lider genellikle yön verirler. Üzerinde çalıştıkları konu ne ise, o konu üzerinde yol gösterici olurlar. Liderlerin davranışları, söyledikleri, zihinsel süreçlerinin nasıl çalıştığı farkedilebilirse, o liderin özellikleri öğrenilebilir.

  Liderlik çocukluktan itibaren yaşanan tecrübelerin toplamıdır, diyebiliriz. Yaşanan tecrübeler ve bunların etkileri ile oluşan stratejilerin kullanılmaya başlaması liderlik özelliklerini kullanılır hale getirebilir.

  NLP teknikleri ve NLP bilgileri kullanılarak liderlerin kullandığı stratejiler, kullandığı dil motifleri ve zihinsel süreçleri çözülerek modellenebilir. Böylece onların kullandığı yapıyı başka kişiler de kullanabilir. Zaten çoğu firmada özellikle üst kademe değişimlerinin gerçekleştiği geçiş süreçlerinde giden yöneticinin modelleri, gelecek olan yöneticiye aktarılarak sürecin doğru modelde işlemesi sağlanacaktır. Daha sonra yeni gelen tepe yöneticisi kendi stratejilerini kurum kültürü ile birleştirerek kullanmaya başlayabilir.

  Aynı zamanda lider yönettiği kişileri anlaması, onların stratejilerini farketmesi ve doğru yere doğru yöneticiyi yerleştirmesi hem kendi başarısını arttıracak, aynı zamanda yönettiği insanların yöneticilik özelliklerini geliştirmesini kolaylaştıracaktır. Liderlik biraz da insanı tanıyabilmektir, diyebiliriz. Verdikleri, veremedikleri kararlarının sonuçlarını, kuruma bağlılık, kurum kültürü ile uyum sağlayabileceğini anlamak liderin görevleri arasındadır.

  Líder ve Stratejik Kararlar

  Lider kişisel veya kurumsal olarak uzun dönemi kapsayan stratejik kararlar alıp, bu kararlarını başkalarına uygulatan kişidir, aynı zamanda. Değişen dünya koşullarını kavrayabilmek kadar, geleceği nasıl şekillendireceğini düşünmek da yapması gereken süreçlerdir. Lider iş yapmaz, yön verir, stratejik kararlar alır ve bu kararların sonuçlarını takip eder. Süreç içinde kendisi ve kurum ile uyumlu çalışamayan yöneticileri tasfiye eder ve yenilerini bulmaya çalışır. Eğer başarısızlık süreci devam ederse lider de kendi kamuoyu veya hisse sahiplari tarafından tasfiye edilir ve yeni bir lider aranmaya başlar.

  NLP bilgileri ve NLP teknikleri ile liderlik konusundaki bilgiler kolaylıkla aktarılabilir. Kullanılan dilin linguistik yapısının ne kadar önemli olduğu, bu şekilde aktarılan mesajların daha etkili olması sağlanabilir. Stratejik karar süreçleri, doğru yer için doğru yöneticiyi tesbit etme, motivasyon ve bir hedefe yönlendirme ile ilgili bilgiler liderin başarısına katkıda bulunacaktır.

  Lider kendini bilen, insanı anlayabilen, dünyanın değişim yönünü farkedip çalıştığı kurumu geleceğe hazırlayarak, geleceğe şekillendirebilir olması için NLP bilgilerine ve tekniklerine ihtiyaç duyacaktır. Yapacağı küçük bir stratejik hata kolaylıkla kendi sonunu da hazırlayabilir.

  Önemli liderlere baktığımızda en önemli özelliklerinin konuşmaları ve kullandıkları dil yapısı olduğu görülecektir.

  Liderlik özelliklerinizi geliştirmek istediğinizde bizi arayabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Makaleler: 

   

TOP