erenlp

 

 • 'Başbakan Erdoğan sevilmek istiyor'

  Nilüfer Kas'ın NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz Eren ile Yaptığı Röportaj.

   

 • Ceo'ların Yalnızlığı (Dağların zirveleri çoraktır)

  zirveceoCEO Chief Executive Officer

  CEO Türkçeye giren yabancı kavramlardan bir tanesi..

  Chief Executive Officer kelimelerinin kısaltılmış hali CEO.

  Hiyerarşik yapılanması tamamlanmış kurumlarda genellikle yönetim kurulu içinde yer alan kişilerden birine verilen bir unvan. Murahhas Aza ile benzerlikler taşıdığı da söylenebilir. Executive kelimesi önemli. Execution kelimesinden geliyor ve Türkçe karşılığı da "harekete geçiren”.

  Officer’in kullanılması ise kağıt ve raporlar üzerinden karar verebilecek yetenekte olmasından kaynaklanıyor. Raporları okuyabilmek, yorumlayabilmek ve en önemlisi raporlardaki boşlukları fark edebilmek gibi özellikler, aranan vasıflar.

  Kurumlarda, hiyerarşik yapılanmasını tamamlamış ve “Corporate Governance”’a geçmiş kurumlarda bu unvana daha çok rastlıyoruz.

   Karar Süreçleri ve Karar Vericiler

  Önceleri sermaye sahibi ve karar verici aynı kişi iken, şimdi sermaye sahibi görev yetkilerini yönetim kuruluna ve yönetim kurulu da yetkilerinin bir kısmını yönetim kurulunda da yer alan bir kişiye bırakabilmekte. İşte bu kişiye CEO deniyor. Kısa vadeli stratejik kararları verebilmek ve uzun vadeli strateji değişiklikleri için hazırlık yapmak da görevlerinden. Ne yapılmasından çok nereye doğru gidilmesine dair çerçeve kararlarını vermek ve kurum yapısının gelecekteki durumlara uyumlu hale getirilmesi, geleceği şekillendirilebilmeleri gibi kurumsal yapı adına çok önemli süreçleri başlatan kişi aynı zamanda.

  Stratejik ve Operasyonel Kararlar

  Kurumlarda iki önemli karar var yapılanması var, dikkatli bakılırsa. Stratejik kararlar ve operasyonel kararlar. Stratejik kararlar bir departman için verilebileceği bütün kurumu yıllarca etkiyebilecek süreçlere ait başlangıç kararları. Stratejik kararda bilgi alma süreçleri çok uzun. Zira kararın doğru verilebilmesi için zengin bilgilere ihtiyaç ortaya çıkması da çok doğal. Kişisel açıdan bakıldığında tatile çıkma kararı stratejik bir karardır.

  Operasyonel kararlar ise verilen stratejik kararların nerede, nasıl, kim tarafından ve hangi zamanda uygulanması gerektiğine dair uygulama planları ile ilgilidir. CEO ve üst yönetim tarafından alınan stratejik kararlara ait tavrın belirlenmesinden sonra operasyonel kararlar alınarak uygulama süreçleri başlatılır. Bir örnek vermek gerekirse Unilever CEO’su ve yönetim kurulu “to getting dirty” kavramını ortaya attı. Çünkü giysiler kirlenirse yıkanması gerekecek ve temizlenme yapılırken Unilever ürünü deterjanlar kullanabilecektir. Bu kararda sonra ülkelerdeki şirketler bu stratejik kararı uygulamaya başlamışlar ve Türkiye’de “Kirlenmek Güzeldir” sloganı ile operasyona başlanmıştır.Yine kişisel olarak tatile nasıl ve hangi yoldan gidileceği konusundaki karar operasyonel karardır.

  Coca Cola

  Benzer şekilde Coca Cola büyük bir olasılıkla evlerinden çıkan insanların daha fazla meşrubat tükettiğini farkettiklerinden olsa gerek, insanların ev dışına çekilmesi gerektiğine dair stratejik kararı vermişlerdir. Bu karardan sonra hazırlanan reklam kampanyaları “Sokağa Çıksana, Hayat Sokakta” sloganı ile Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır.

  Yalnızlık

  İşte bu noktada CEO’ların yalnızlığı da başlamaktadır. Operasyonel karar süreçlerine ait uygulama sonuçlarını detaylı olarak görebilen orta kademe yöneticileri, hazırladıkları konsolide raporları üst yönetimlerine, bölgesel şirketlerde bu sonuçları merkeze ve CEO’ya iletmektedirler. Stratejik kararların sonuçları uzun zaman sonra ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada CEO aldığı kararların sonuçlarını ait heyecanı sürekli olarak yaşayabilecektir.

  Yönetim kurulu sermaye sahiplerine daha fazla kar aktarmayı düşünürken CEO kurumsal yapının bu sonuçlara uygun olarak sürdürülmesini ve şartlara uygun olarak yapısal değişimi de öngörecektir.

  Tepeler Çoraktır

  Bu yazıda inceleyeceğimiz konu ise CEO’ların yalnızlığı. CEO’lar genellikle üst katlarda otururlardı. Özellikle New York merkezli şirketlerde en üstün bir alt katında otururlarken 11 Eylül’ün yaşanmasından sonra alt katlara doğru harekete başladılar.  Bu kişiler kolaylıkla karar verebilen bir yapıda olmak zorunda olduklarından ve kurum içinde ve dışında çok güçlü göründüklerinden kendilerine ulaşan bilgiler içinde çoğunlukla çözülmesi gereken sorunlar ve kurumun kaynaklarını çeşitli seviyelerde kullanmak için dışarıdan kendilerine ulaşan istekler olmaktadır.

  Göreve başladıktan bir müddet sonra çevresindeki kişilerden ulaşan bu isteklerden dolayı kendisini koruma altına alan CEO giderek yalnızlaşmaya da başlamaktadır. Kendisine yaklaşan her kişinin kısa veya uzun dönemde bir istekle karşısına çıkması durumu daha da zorlaştırmaktadır. Hayır derse yalnızlığı artacak evet derse kendisini kötü hissedecektir. Hayırlar arttıkça yalnızlık da artacaktır.

  Bir başka önemli nokta ise CEO görevine geldikten sonra operasyonel süreçlerden uzaklaştığı için yeniden bu sürece başlaması zor hatta imkansız hale gelmektedir. Hele CEO koltuğunun verdiği iktidar gücü de, önce davranışlarını sonra da kişiliğini etkilemeye başlamışsa sorun biraz daha artacaktır. Operasyonel süreçlerden her içerikte uzaklaşıldıkça iş yapmaktan çok iş yaptırarak yönetmek gereği de kendiliğinden ortaya ve operasyonel süreçlerde de farkında olunmayan tehlikeler yaşanacaktır.

  Gordion Düğünü

  Bir örnek vermek gerekirse Gordion Düğümünün çözülemez bir düğüm olduğu kimse çözemediği için düşünülmeye başlanmış ancak Büyük İskender düğümü görünce çözmeye çalışmak yerine kılıcını çekerek düğümü kesmiş ve sonuçta çözmüştür. Bu karar stratejik karardır ve kararın verilme hızı İskender’e neden “Büyük” unvanının verildiğini de göstermektedir.

  Ancak böyle bir kararı hızlı verebilen İskender, çayı geçerken attan düşmüş ve boğulmuştur. Bu ise kendisini operasyonel süreçte koruyamadığını gösteren bir sonuç olarak algılanabilir. İlginç olan boğulduğu çaya kendi adının verilmesi ve o yöredeki bir şehrin de kendi adını taşınmasıdır. Büyük İskender operasyonel süreçlere ait kararları vermeyi ve kendisini korumayı çok önceden bıraktığı için zarar görmüştür. İşte bu nokta CEO’ler içinde önemlidir. CEO görevine başladıktan sonra ya hayat için yer almaya devam etmeli ya da her içerikte korunmalı ortamlarda yaşamalıdır. Alış veriş gibi, bankadan para çekmek gibi, mektup göndermek gibi, araba kullanmak gibi, fiş priz tamiri, rezervasyon, tatil gibi ve buna benzer işlerden kendisini tümü ile uzaklaştırmalıdır. Özel hayatındaki operasyonel süreçler kendisine için tamamlanmış olarak gelmeli, kendisi sadece karara katılmalıdır.

   Milyon Dolarlık Kararlar

  Zira kendisinin vereceği her karar kurumsal yapının büyüklüğüne göre milyon dolarlar mertebesindedir. Bu açıdan zihinsel olarak temiz, algı seviyesi yüksek, ortaya tavır koyabilen bir yapıda olması vereceği kararların doğru olmasını sağlayacaktır. Kurumsal olarak geleceğin planlanmasında ve en önemlisi geleceğin belirlenmesinde alınacak kararlar bu zihinsel sınırların ötelenmesine bağlı olarak belirlenecektir. Sınırsız olarak hayal etmesi gereken CEO bu hayallerinin uygulanabilmesi içinde varolan sınırları da gözlemlemelidir.

  Güç  ve İktidar

  CEO’lar güçlüdür ve iktidar sahibi olarak görülürler. Bazıları sermaye sahibi aileden olsalar da, çoğu hem seçilmiş ve hem de atanmış kişilerdir. Bu göreve gelebilmeleri için uzun yıllar elde ettikleri tecrübelerin ve kaynakların olması da gereklidir. Stratejik kararları doğru verebilmek zorunluluk olduğundan yaşadıkları tedirginlik diğer insanlardan daha büyüktür. Sorun çözme konusunda net kararlar verebilmesi ve bu kararları uygulayabilir olmalarından dolayı pek sevilmezler.  BU sebepten uluslar arası kuruluşlarda çalışan CEO’lar o ülkede yetişen ikinci kuşak arasından seçilmeleri de bu yüzdendir. Ofislerine gelen kişilerin çoğu sadece iş görüşmek amacı ile gelirler ve kısa bir süre bu odada kalabilirler. Zira vakit onlar için çok da değerlidir.

  Yukarıda yazılı olanlardan dolayı CEO’lar yalnızdır. Hiyerarşik olarak organizasyonda yükselince yalnızlık da artmaya başlar. Piramidin en tepesinde kim varsa o en yalnız olacaktır, çevresinde fazla sayıda insan görünmesine rağmen. Yaşadıkları yalnızlıklara rağmen kaynaklarını en zengin olarak kullanan ve kendilerini yenileyebilen CEO’lar görevlerini uzun müddet yapmaya devam edeceklerdir. Diğerleri ise belirli bir süre sonunda sistem dışına itilirler. Bu noktada hayatlarının belki de en zor dönemlerini yaşarlar. Şimdi size sorulsa siz CEO olmak ister misiniz? Cevabınız ne olur? Evet cevabı veriyorsanız, kaynaklarınız zengin, bilgi alma süreçleriniz kendi kontrolünüzde, zekanız hızlı, kılıcınız keskin ve kararlarınız adil olsun.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com Kozyatağı

  İlgili Linkler

   

 • Eşik, Araf ya da Kapıda Kalmak

  Eşiğin Şarkısı

  Şarkı şöyledir. “Ne gökte ne yerdeyim, bir garip seherdeyim, bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum”. Eşik duygusunu ya da arafta kalmayı en güzel anlatan şarkılardan biridir.


  Arafta Kalmak

  Dikkatli olarak incelediğimizde bir çok sanatçının, yazarın, şarkıcıların ve politikacıların arafta kaldığını, eşik duygusunu yaşadığını söyleyebiliriz. Yaşanan tecrübeler nedeniyle zihinsel olarak içeride ve dışarıda yer alamayan insanlar eşikte yaşamaya devam ederek içerisi ve dışarısını iyi gözlemler ve izlerler. Yazar ise yazarken, sanatçı ise çizerken, bestelerken, şekillendirirken, sanatını icra ederken, eşikten çıktıkları ve hissetmeye başladıkları için bu eylemlerini yapmaya devam ederler.

  İçerisi Dışarısı

  İçeride yer alan kişi dışarı çıkmak istemez, dışarıda yer alan kişi ise, içeriye girmek istemez. Hep bulundukları yeri korumak isterler. İçeride bir darbe yiyen kişi, kendisini o ortamın dışına atacak, ve dışarıda yaşamak isteyecektir. Ancak dışarıda da bir darbe yediklerinde yeniden içeriye dönemeyecekleri için eşik duygusunu yaşamaya başlarlar.

  Eşikte ya da arafta herhangi bir duygu hissedilmesi kolay olmayacaktır. Bu yüzden duyguları rasyonel olarak üretilir. “Bana çok iyi davranıyor, beni seviyor, o yüzden ben de onu seviyorum” gibi bir mantıksal süreç ile sevdiklerini hissederler. Kendi hayatlarını yaşarken olmayan tutkuları, yazarken, çizerken, söylerken, bir sanat eseri yaratırken ortaya çıkar.

  Hayatı Sadece İzlemek

  Kendinizi sorguladığınızda ortaya çıkacak sonucu merak ediyorum. Hayatınızda hep aynı şeyleri yapıyor ve “fotokopi günler “ yaşıyorsanız, içeride kalmış olabilirsiniz. Hep yeni farklı değişik şeyler yapma çabası ise, dışarıda kaldığınızın göstergesi sayılabilir. Hayatı sadece izliyor ve bir duygu hissedip ifade ediyorsanız, eşiğin ortasında yer almışsınız demektir. Önemli olan ise, istediğiniz zaman içeride, istediğiniz zaman dışarıda ve gerektiğinde eşikte kendi kararınızla yer alabilmek. Bu hayatınızı yönetmenizi kolaylaştıracaktır. Tabii her zaman olduğu gibi karar sizin.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve eğitmeni

  Bu yazıs Posta gazetesi bölge eklerinde yayınlanmış, NLP bilgileri ve NLP Teknikleri kullanılarak hazırlanmıştır.

   

   

 • İstenmeyen

  İstenmeyen çocuklarİstenmeyen

  Bir kelime bazen çok şey anlatır, bazen de hiç Bir şey hissettirmez. Yukarıda yazılan kelime size ne hissettiriyor. Bu kelimenin siz de yarattığı duygu farkında olmadan yaşadığınız tecrübelerle bağlantılı olabilir.


  Duygular

  İnsan hayatında bazı durumlarda istenmeyen olduğumuzu hissederiz. Dünya tarihinde değişimi gerçekleştiren en önemli kişiler arasına mutlaka Steve Jobs'ta giriyor. Yetenekli, hırslı ve “beni hayata bağlayan tek şey işe olan aşkımdır” diyen Steve Jobs. Bakıldığında dünyayı değiştirmiş olduğunu görürüz. Apple'ı ailesinin garajında kuran kişi. Bugün dünyanın en büyük şirketi. Çok kullanılan Ipod, Iphone, Ipad ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamış, Pixar ile ilk çizgi film Toy Story ile başlayan süreçte çizgi filmleleri bilgisayarda çekmiş, bir çok müzik ve video formatını kullanılmasını gerçekleştirmiş ve bu şekilde sinema, müzik ve iletişim piyasasının tamamen değişmesini ortaya çıkarmış. Böylesine önemli bir kişi dünyayı değiştirirken kendisini değiştirememiş olduğunu görüyoruz.

  30'lu yaşlarında kendisinin evlatlık verildiğini ve o güne kadar bildiği anne babasının gerçek anne babası olmadığını anlaması, doğal olarak çok sarsıcı. Ve öğrendiği anda “istenmeyen” olduğunu farkında olmadan farketmesi, şirketi yönetirken kullandığı stratejilerine bile yansıyacaktır. Şöyle der ”Müşteri bizden bir şey isteyemez, biz yapar ve istetiriz.”

  İstetmek veya İstetmeye Çalışmak

  Bu örnek dışında çocuklar birçok şekilde istenmeyen olduğunu farkedebilir. Kürtaj yaptırmak istendiği halde doğurulan ama bunu öğrenen çocuklar da istenmeyen olduğunu anlayacaklardır. Şaka yolu da olsa çocukları “biz sizi şu çadırlardaki insanlardan aldık” denmesi de aynı sonucu ortaya çıkarabilir.

  Anne ve baba boşandıklarında çocuk kimde kalıyorsa, diğeri tarafından istenmeyen olduğunu düşünen çocuklar da aynı şekilde hissedeceklerdir. Boşanan anne ve babanın daha sonra başka birileri ile evlenmesi ve onlardan çocuk sahibi olmaları da. Evden uzaklaştırılan veya yatılı okula gönderilen çocuklarda da benzer bir durum görülebilir.

  İstenmeyenlik duygusu bir çok şekilde ortaya çıkabilir, ya da çıkarılabilir. Bir söz, bir davranış atılan bir tokat, verilen bir ceza bile bu sonuçlara yol açabilir.

  İstenmeyen çocuklarda önemli bir strateji farkında olmadan ortaya çıkacaktır. İstenmeyen kişi kendisi için hiçbirşey isteyemez ama kendisini sürekli olarak “istetmeye” çalışır. İstetmek için kendisini olması gerekenden çok geliştirir, başkalarının isteklerini kendisinden çok daha fazla düşünür ve onları mutlu etmeye çalışır.

  Bu açıdan bakıldığında kendiniz için bir şey isteyemiyor, evde anne ve babanızı, sosyal hayatta arkadaşlarınızı, iş hayatında çalıştığınız kurumu ve yöneticinizi kendinizden daha fazla düşünüyorsanız, böyle bir strateji hayatınızı etkiliyor olabilir.

  İstemeye Başlamak

  İstetmeyi bir kenara bırakıp, kendiniz için birşeyler istemeye başladığınızda değişim de başlayacaktır. İstemek bu anlamda önemli bir kelime. Daha önce de yazdığım gibi “Tescil talep üzerine yapılır” cümlesi de önemli. Hayattan kendiniz için istedikleriniz neler?

  Bu yazıyı okuduktan sonra kendiniz için bir şey isteyerek karar verip, kararınızı uygulayın, lütfen. Ne kadar önemli fark olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz, başlangıçta biraz zor olsa da. Sonrasında karar verip harekete geçmeniz, yürümek kadar kolaylaştığında değişim gerçekleşecektir.

  Bunu yapmadığınızda dünyayı değiştirebilirsiniz ama kendinizi değiştiremediğiniz için kendi hayatınızı yaşamadan hayatın içinden geçebilirsiniz. Bir de yaşanan tecrübelerin insan hayatını nasıl etkilediğini ve nasıl stratejiler oluşturduğunu farkedebilmek.

  İkisinin birden yapılabilir olduğunu size söyleyebilirim. Önce kendinizi, sonra da dünyayı değiştirmek. Tabii her zaman olduğu gibi karar sizin.

  Cengiz Eren

  http://www.erenlp.com

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Bu yazı Posta Gazetesi Bölge pazar ekinde yayınlanmıştır. NLP teknikleri ve NLP bilgileri ile aktarımların sonuçlarını okuyucularınıa iletmektedir. NLP ile Hayatın Yönetimi Sende köşesi

   

   

   

 • Kırklı Yaşlar Cahide Yormaz Öz yazısı

  Cahide Yormaz Öz Konuk Yazar YazısıKIRKLI YAŞLAR

  “Eyvah eyvah 40” dedi bir kadın yazar. Yine 40 lı bir hikaye yenilerde aynada çizgilerden korkmak gibi.  Kırklarda otuz gibi durduğumdan veya bu konuda endişe duymadığımdan hiç aklıma gelmemişti bu panikleme. Daha aynalarla derdimiz yoktu o zamanlar.

  Bin yıldı zaten..

  Dünyaya ayna tutuyordu beynimiz ve yüreğimiz hatta derbederdi çoğumuz. Çiçek çocuklar dediler. Çiçeklenmeliydi dünya. Çiçek sevgidir, barıştır umuttur bir bakıma. Kirli uzun sakallar, ayaklarda çarık benzeri kalıplar, kızlarda uzun renk renk etekler saçlar sereserpe en doğalından. İç dünyayı temiz tutmaktı önemli olan. Dünyayı kurtaracaktık harbiden. Savaşlar olmayacaktı. Savaşma seviş bile dediler de olmadı vakitler bu deyişe. Özgür düşünce, herkes eşit, herkes mutlu kimse kimsenin buyruğunda değil özgür ülke olacaktı. “Emperyalizme hayır diyorduk. Dövüldük, sövüldük, zindanlara atıldık astılar hatta bizi! Sonra parkamızı, hırkamızı müzeye, anılarımızı kağıtlara düşürdüler. 

  “Bitlendim ben Anne” dedi zindanda tarık Akan en azından bu eylem. Otuz kilo ağırlığında giren Mamak Cezaevi’ne altmış kilo çıktı tığ teber. Susanlar her zaman muteber.

  Yıkanmak bile lükstü oralarda kuru temizlemeye gidiyordu bedenler, yiğidim aslanım Uğur Mumcu güldürmüştü epey “Sakıncalı Piyadede”

  Kitap okurduk çokça yoktu öyle bol akçe. Ülkeyi borca batırıp tüketim olamazdı hakça.

  Linguistik, akustik, probiyotik ! bilmezdikte bilirdik nedir dialektik.

  Hayat bilgisiydi o, Felsefesi yaşamın, dengeler, çelişkiler bireysellik değildi dert. Toplumda faydalı fert olmak asıldı. Deniz de asıldı. Köpürttü dertleri söyledi gerçekleri gelsindi ip.

  İnsanlar tip tip kimi bana neci, şucu bucu, Ülkesini seven sağcı solcu kaçtın ipin ucu dolandı haksızlığın kemendi böldü düşünceyi.

  Yüzümüzde çizgi mi var en fazlasından annenin küçük alüminyum kapaklı pertev kremi var.

  Belki fakirdik ama yerliydik bunca gençlik güzellik meraklısı değildik. Yeşil sabunla yıkanır saçlar doğanın önemi var. Özgürdü ağaçlar. En azından onlar ölmüyorlardı o emperyal karmaşada.İşi ,aşı olmalı, kimse kimseye muhtaç bağımlı olmamalı. O üst akılları atarsan dünyadan nefes alırdı ülkeler. Araba, telefon neyin hiç akla glmezdi örneğin. Kırk yaş endişesi hiç konu değil.

  Kapitalizmle arttı söylemler, değişti ekonomik göstergeler daha fazla tüketim daha fazla pazar ol emperyallere , önce kadın baş malzeme. Bedenle ilgili muhabbetler, önce sıfır beden öldü Twigy zayıflıktan hadi biraz etlen dediler o ara. Sonra fitnesler, pilatesler, renk renk toplar, kıyafetler, salonlar, aletler, detokslar, botokslar, jeller, kremler. Boşuna öldü gençler! Hani o korkulan kırklara varmadan. İdeallerinden dolayı öldürülenler. Her yer oldu pazar. Emperyalizm tuzağına düşenler borç gırtlağa kadar. Bedenlerimiz, ilişkilerimiz , satılığa çıktı hatta aşklar. Ağalar, beyler her ürüne tarife var. Luis Vutton çantalar...Güzelliğe güç katan parçalar. 21 günde mutluluk reçeteleri kahkahalarla, evlilik tüyoları, entrikalar, paralı röportajlar. Valla birilerinin yalancısıym bilmem bu konuyu her halükarda pazar marketing derler ya içimize işledi bu ayar. Kanunlar bile değişti arttı tazminatlar. Değişti toplumlar, savaşlar hız kesmiyor gençlik malzemeleri kadar öldürecek silahlar imalatı da doludizgin.

  Sizce huzur buldu mu dünya?

  Ah çiçek çocuklar, bazen hipiler saf saf dünyayı değiştireceğini sanan romantikler..

  Otuzlu, kırklı yaşlarda bile hala dünyayı düşünen biz kalanlar şimdi yetmişlerde dede, nine bizde durur o romantik tohumlar biz hala değişemedik çocuklar sizlerden anıyız bu zamanda bu yaşlarda. Geldik diye korkmadık bu yaşlardan, bedenimizi öne atmadık hala düşünürüz dünyayı nasıl güzel olmalı yeni nesil umut çiçekleri açmalı savaşlar bitmeli, yabancılar bize hükmetmemeli.

  Aynalarla bir düşmanlığımız yok bu doğanın gerçeği. Bizi yıllar değil haksızlıklar, eşitsizlikler korkuttu, korkutuyor.

  Ve hala güzeliz. Kadın her yaşta güzel olabilir.Anne, anne olmadan, öğretmen, kariyerli eğiten seven kendi ve dünya ile barışık nesiller yetiştiren, üreten bireysellikten uzak, ülke, insan, hayvan mutlu olsun hala bu endişelerdeyiz.

  Fidanlar, çiçek çocuklar, Hüseyinler, Denizler, idealist Türkan Saylan gibi kadınlar sizlerin yaşı yok. İnsanlık için, özgürlük için, ülke için yaşamış ve ölenler için ki onlar ölü değildirler hala birer idealdirler. Onlar kırklarına varmadan kırk bin anı bırakanlar..

  Kusura bakmayın genç kadınlar

  Nedir bu endişe?

  Ne güzel yaşlardır bu bir bilseniz!

  Sevgilerle...

  Cahide Yormaz Öz

  16.6.2018

  İlgili linkler:

   

 • Mantıklı mı? Mantıksız mı?

  Mantıklı MantıksızNeden?

   

  Hayatınıza ve yaşadıklarınıza baktığınızda sürekli olarak benzer durumların tekrar ettiğini görmeye başladınız. Aynı acıları çekmek, aynı başarısızlıkları yaşamak hoşunuza gitmese de, bunların devam ettiğini görüyorsunuz. İnsanların size karşı davranışlarında değişiklik olmuyor. Bir işyerinde çalışıyorsanız, hep sizi engelleyen birileri oluyor ya da mobbing'e maruz kalıyorsunuz. Size acı veren bir sevgiliden ayrıldıktan sonra yeni birlikte olduğunuz kişi de size aynı acılı süreçleri yaşatıyor.


   

  Mantıklı Düşünmek

   

  Bunları aşmak için bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Kişisel gelişim kitapları okumaya başlıyorsunuz. Umut içinde okuduğunuz kitaplar size bir çözüm olmuyor aynı süreçler devam etmeye devam ediyor. Diyorsunuz ki, bu böyle olmuyor. Bu sırada çalıştığınız işyerinde verilen seminerlere de katılıyorsunuz. Aktarılan bilgiler çok güzel ve öğrendiğinize seviniyorsunuz ama bir süre sonra eski süreçlerin aynen devam ettiğinizi görüyorsunuz.

   

  Neden bunları yaşıyorum? Ben bunları haketmedim? sorularını da kendinize sormaya devam ediyorsunuz.

   

  Çünkü mantıklı düşünüyorsunuz. Herşeyi doğru yaptığınız halde sonuç neden istediğiniz gibi olmuyor? Geçmişte yaşadıklarınızın sonucunda oluşan stratejiler farkında olmadan kullanılmaya devam ediyor. Zekanız hızlı, algı seviyeniz yüksekse yaptığınız her davranışı kendinize mantıklı olarak açıklayabilirsiniz. Bu yüzden zeki insanların sorun yaşaması çok daha kolay hale gelecektir.

   

  Hayatınızı başkaları, başkalarının söyledikleri ya da kararları yönetmeye devam ediyor.

   

  Mantığı Bir kenara bırakmak Mantıksız

   

  Zira beynimiz mantıksız çalışıyor. İçine aktarılan bilgileri ve tecrübeleri içeriksiz modelde kullanmaya devam ediyor. Bu yüzden mantıklı düşünmeyi bir kenara bırakmanız yerinde olabilir.

   

  Sizin yaşadıklarınıza benzeyen çok sayıda mantıksız örnekler verilebilir. Trafikte yapılan tartışmalar, kavgalar, cinayetler, kadına şiddet olayları, verilen alınan rüşvetler hepsi mantıksız ama kendilerine sorarsanız, size mantıklı bir açıklama yapmaya çalıştıklarını göreceksiniz. Ama değişen Bir şey olmayacaktır.

   

  Her davranışımızın altında pozitif bir neden olsa da, davranışlarımız pozitif sonuçlar ortaya çıkarmıyorsa, değişim zamanı gelmiş demektir. Değişim gerçekleşmediği müddetçe mantıklı olarak açıklanan davranışlar ama mantıksız stratejiler kullanılmaya devam edecektir.

   

  Zihninizde varolan stratejiler değişmediği müddetçe istediğiniz kitapları okuyun, istediğiniz seminerlere katılın, sonucun aynı olduğunuz göreceksiniz. Kendi sorunlarınızı düşündükçe konuştukça, anlattıkça kendi zihninizde sorunlarınızın arttığını farkettiğinizde şaşırmamanız yerinde olur.  İyi tecrübelerde, kötü tecrübelerde paylaşıldıkça artar.  Yaşadığınız sorunları kötü tecrübeleri anlatın rahatlarsınız diyenlerin kimler olduğuna bakın. Birilerinin işine yaradığını göreceksiniz.

   

  Doğru Bilinen Yanlışlar

   

  Birinci olarak söylenmesi gereken şey, Bilinçaltı diye bir kavramın yanlış olduğu veya bilinçaltı olmadığı. İnsanlar çocukluktan bu güne kadar yaşadıklarını kaydediyorlar ve yaşadıklarını hatırlamasalar bile duygularını sürekli olarak farkında olmadan hissediyorlar. İşyerinde mobbing gören birinin çocuklukta susturulmuş, sindirilmiş, ya da taciz edilmiş biri olduğunu görmeniz şaşırtıcı olmayacaktır.

   

  İkinci olarak, beynimizi yaşanan tecrübelere ait sonuçları sürekli olarak kullanıyor. Ve beynimizxde herşey herşeyle bağlantılı. Bugün yaptığınız işlere, seçtiğiniz mesleklere baktığınızda, seçimlerinize ve veremediğiniz kararlarınızın sizi farkında olarak istemediğiniz ama farkında olmadan istediğiniz sonuçları ortaya çıkardığınızı göreceksiniz.

   

  Üçüncu olarak, zihin temiz olmadıktan sonra ne öğrenirseniz oğrenin, ne yaparsanız yapın, geçmişteki sonuçların aynen tekrarlandığını göreceksiniz.

   

  Trafik kazalarında yapılan uyarılara rağmen trafik kazalarının artması, kadına şiddeti önleme kampanyalarının yoğun olarak yapılmasına rağmen kadına şiddetin artması, bir kaç yenilgi sonrasında başkanın ya da antrenörün değiştirilmesinin istenmesi mantıksız hem de çok mantıksız. Ama bu süreçler devam edecek görünüyor.

   

  Bir sonraki yazımızda bunun nedenlerini açıklamaya çalışacağız.

   

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

   

  fotoğraf  ve Çizgi Uğur Gürsoy

   

   

 • Neden NLP

  Cengiz Eren Neden NLP Neuro Linguistic programming

  NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri

  İnsanın olduğu  her alanda NLP Teknikleri ve NLP Bilgileri kullanılabilir.NLP Neuro Linguistic Programming'e hangi içeriklerde ihtiyaç duyabilirsiniz?

   

 • NLP Danışmanlık Hizmetlerimiz

  tempo1kuc

  Danışmanlık Hizmetlerimiz

  NLP duyular, duygular, kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları inceler. Bu şekilde içinde insanın olduğu her alanda kullanılabilir. Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kurumsal yapı içinde değişimi ortaya çıkarırken, kişilerin kaynaklarını daha iyi kullanmalarını sağlayacak ve kişisel ve kurumsal hedeflere daha kolay ulaşılabilecektir.

  NLP Teknikleri

  NLP teknikleri her alanda kullanılabilmekte, satışta, iletişimde, yönetimde, yazılı ve sözel aktarımlarda önemli farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir. Bilgi aktarımı yaparken, reklam görsellerinin hazırlanması, sözel olarak yapılanması sırasında NLP teknikleri kullanıldığında etki düşünüldüğünden çok farklı olabilmektedir.

  Reklam sloganları kamuoyuna aktarılan mesajlar olduğu için etkileri uzun süre devam etmekte, sonuçlarının ne olduğu bilinmemektedir.

  Goodyear Amerika'da iki yıl boyunca “Change for the better” sloganını kullanmış, sonrasında görülmüştür ki, Goodyear'ın satışlarına önemli bir etkisi olmadığı gibi, Michelin satışlarının arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanların zihninde Michelin daha üst sırada yer aldığı için, insanlar Goodyear'a yönelmemişlerdir.

  BP'nin kullandığı ve şimdiki tabirle “trend-topic” olan “Ağzı olan konuşuyor” sloganı, insanlar tarafından kullanılmış, ancak satışlara etki etmemiştir. Dizel motor yağı için yapılan bu reklam, yağ tenekelerinin kapaklarının açılmamasını sağlamıştır, diyebiliriz.

  Coca Cola ise, Zero Lansmanında “Artık herşey mümkün” sloganını kullanmış ancak lansman başarıya ulaşmamıştır. Artık kelimesinin “bugüne kadar” böyle değildi anlamı dışında, artık kalan anlamı sorun yaratmış ve insanlar “artık” ürüne yönelmemişlerdir. Yiyecek reklamında artık kelimesinin kullanılması, önemli bir hata sayılabilir.

  Yine Coca Cola “Aç bir Coca Cola” sloganını kullanmakta, Coca Cola'nın açlıkla olan bağlantısı ve Coca Cola açılması gösterilmeye çalışılırken 50 milyar dolarlık bir firmanın hala “aç” olduğu aktarılmakta ve bu ise Coca Cola gibi dev bir firmaya zarar vermektedir.

  NLP  Uzmanlığı

  Kullanılan dil bu anlamda çok önemli hale gelmektedir. Bir silah sayılabilir. Yanlış kullanımı ise, kişilere ve kurumlara zarar verecektir. Linguistik konusunun önemi ve aktarılan mesajların ve sloganların “Gramatik”, “Pragmatik”, “Semantik” açıdan incelenmesi düşünüldüğünden çok daha önemlidir. NLP Uzmanı ise, kullanılan dili yukarıda bahsedilen dil yapısını inceleyerek yorumlamayı gerektirmektedir. Bu açıdan kişinin kendi diline hakimolması kadar, kelime ve cümle yapılarını inceleyebilmesine ait bilgileri öğrenmiş olduğuna dair yetkilnliklerinin bilinmesinde yarar vardır.

  NLP Bilgileri NLP Teknikleri NLP Seminerleri

  NLP tekniklerinin öğrenilmesi ya da danışmanlık hizmeti alınması bu anlamda, çok önemli sayılabilir. Medya önünde, televizyonda, radyoda, basın toplantılarında, yönetim kurulu ve çalışanlara bilgi aktarılırken, söylenenler etkileri çok önemli olduğu için hazırlık yapma gereği ortaya çıkacaktır. Metin oluşturulması sırasında bilgi zincirlerin yapılandırılması, vurgulanmak istenen ana konular ve zihne aktarılması istenen mesajlar, dili doğru modelde kullanarak gerçekleştirilebilir.

  NLP Danışmanlığı

  Websitenizde, broşürlerinizde, misyon ve vizyon cümlelerinizde, insan kaynakları metinlerinde kullanılan dilin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının rapor halinde iletilmesi NLP Danışmanlık çalışmalarımızda mümkün olmaktadır. Aynı şekilde yazılacak ve kamuoyu veya şirket içinde paylaşılacak tüm metinler ve yazılı belgeler yayınlanmadan önce gözden geçirilebilir.  Bu konuda detaylı bilgi istediğinizde 0216 464 17 27 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Danışmanlık verdiğimiz konuları sonraki sayfalarda bulabilirsiniz.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

  facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   


   

   

   

 • NLP Neuro Linguistik Programming Nedir?

  nlp nedir, cengiz eren, nlp uzmanı, hayatı yönetmek.

  NLP Nedir?

  NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir.

  Richard Bandler John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının birleştirilmesinden ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda varolan iki temel korku dışında bütün korkular, algılar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi olduğunu merak ediyor gibisiniz.

  Neuro:

  Beynimizi ve duyularımızı ifade etmektedir. Yaşadığımız tecrübeleri 5 duyumuzla algılayıp proses eder ve filtrelerden geçirip beynimize yerleştirirken yeniden anlamlandırırız. Farkında olmadan ortaya çıkan sayısız işlem, belii davranışları ortaya çıktığı stratejileri oluşturabilir.

  Linguistic:

  Kullandığımız dil ve davranışlar, beynimizde yeniden anlamlandırdığımız tecrübelere ait bilgilerdir. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısının azaldığı noktalarda, yaşadığımız dünyamızda sorunlarımızda artmaya başlar.Dil ve sözsüz iletişimimiz, beynimizde kodlanarak anlam verilen derin yapımızdaki programların ifadelendirilmesidir.

  Programming:

  Algı ve ifadelerimiz arasındaki bağlantıların neler olduğu bulunabilir. Bu programı ne olduğunu farkedip, istediğimiz şekilde değiştirdiğimizde, istediklerimize düşündüğümüden daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Bu değişimin algılarda, kullandığımız dil ve davranışlarda bütünlük içinde değiştirilmesi gerekmektedir. Yaşadığımız tecrübelerden ortaya çıkan stratejiler farkında olmadan kullanıldığı için üst yapıda yapılan bir değişim, değişimi ortaya çıkartmayacaktır.

  Pozitif Davranışlar

  Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır.. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımız modellenebilir, öğretilebilir ve değiştirilebilir.

  Hangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir.

  Kullandığımız dil, ifadelerimiz, dil ile aktardıklarımızda çok önemli derin yapı bilgilerini de yüzeye taşımaktaktayız. Söylediğimiz bir cümlenin  Linguistik açıdan incelendiğinde Gramatik, Pragmatik ve Semantik yapısı çok önem kazanmaktadır.  Böylece bir cümle ile söylenenlerin aslında derin yapıdan kaynaklanan çok önemli bilgiler aktarıldığı görülebilir. Kullandığınız her kelime ve her cümle "geyik muhabbeti" olsa bile anlanmlıdır.

  Yorumlar kısmına bir cümle yazıp nasıl sonuçlar ortaya çıktığını görebilirsiniz.

  Yaşanan Tecrübeler ve Stratejiler

  Aynı şekilde yaşanan tecrübeler ve bu tecrübelerin oluşturduğu stratejilerin farkına varmadan değişim giderek zor hale gelmektedir.. Bu yüzden yaşanan tecrübelerin ne sonuçlara yol açtığı, görülmeli ve değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair bilgiler de seminerlerde ve kişisel bilgi aktarımlarında aktarılmalıdır. Çok sayıda kursa, seminere giden kişiler değişimi gerçekleştiremediklerinde, sorunlarının daha da büyük olduğunu düşünerek, değişime direnci arttırmaktadır.

   Tempo Dergisi ve NLP

  1998 yılı Temmuz ayında Türkiye gündemine giren NLP  ( Tempo dergisi 4 Saatte Kendinizi Değiştirin kapak haberi) bugün yoğun olarak kullanılmaktadır. NLP adını kullanmadan kullanılan NLP teknikleri, Kuantum, EFT, Reiki, Aile Terapisi, Rejenerasyon ve benzeri isimlerle kullanılmaya başlamıştır.

  Reklamlarda, politik konuşmalarda, sahnede, şarkılarda, alişveriş merkezlerinde, televizyonda, radyoda ve insan iletişiminin olduğu her alanda kullanılabilmektedir. Aktarılan mesajlardan kendimizi korumak NLP'yi olduğu kadar dili de iyi anlayabilmekten geçmektedir.

  Seminerlerde, workshoplarda, çalışma atölyelerinde aktarılan blgiler insanlara kendilerini iyi hissettirse de değişimi ortaya çıkaramamaktadır. Bu çalışmalardan birkaç gün sonra kişiler eski, bildikleri davranış modellerine geri dönmekte ve değişime direnç biraz daha artmaktadır.

  Zihinsel Detoks

  Öğrenilmesi gereken bilgilerden bir tanesi şudur. Bilinç altı olarak tarımlanan derin yapıda bizler geçmişteki her bilgiye kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Yaşanan geçmiş tecrübelerdeki duygular çağrışımlarla -ki içeriğe bağlı çağrışımlar veya içerikten bağımsız çağrışımlar- ile yüzeye taşındığında kişi, bu duyguların neden ve nereden ortaya çıktığını farkedememektedir.

  Bu anlamda söyleyebileceğimiz önemli bilgi şudur. Bilinçaltı yok.

  Bir diğeri ise beynimizin düşündüğümüzden daha hızlı düşündüğüdür. Ançak farkındalık süreçlerinin yoğun şekilde yaşanması, sezgilerin kullanılmasını engellemekte, kişi farkında olmadan yanlış seçimler yapmaya devam etmektedir. Zihin temiz olmadan istenen sonuçlara ulaşmak kolay olmayacaktır.  Zihinsel  Detoks değişimin ortaya çıkabilmesini sağlamaktadır.

   Değişim

  Değişimin gerçekleşebilmesi için kişinin zihninde yer alan geçmişte yaşadığı kötü tecrübeler ile ilgili duyguların ve stratejilerin etkilerini ortadan kaldırılması gereği bilinindiğinde, değişim kolaylıkla geröekleşmekte, kişi hayatını kendi kararları ile yönetmeye başlamakta, kaynaklarını kullanabilmekte ve istediği sonuçlara kolayca ulaşabilmektedir.

  Pozitif düşün, pozitif sonuçlar ortaya çıksın metodolojisi de istenen sonucu ortaya çıkarmamakta ve kişi pozitif düşündüğü halde, istediklerine ulaşamadıkça, kendsi ile iletişimi biraz daha bozulmakta ve sonrasında daha büyük sorunlarla karşılaşabilmektedir.

  Zihinsel Detoks programımız katılan kişiler kaynaklarını  kolaylıkla kullanmaya başlayabilmekte ve kendi hayatlarını yönetebilmektedirler.

  Türkiye'de NLP

  Türkiye'de NLP uzmanı olduğunu söyleyen kişilerin dil konusundaki eksik bilgileri, onların önemli hatalar yapmasına neden olmakta, ve aktardığı bilgiler doğru olsa bile istenen sonuç ortaya çıkmamaktadır.   "Sizinle burada birlikte olmaktan çok mutluyum"  düşüncesi ile söylenen  " Sizinle burada çok eğleniyorum"  cümlesi dinleyiciler ve konuşmacı arasındaki iletişimi bütünüyle ortadan kaldırabilir.

  Bu anlamda Dil konusu çok önemli bir temelde bulunmaktadır. Uzman olduğunu söyleyen kişinin dili Gramatık, Pragmatik, Semantik açılardan inceleyebilir olması, bu cümlelerin neden söylendiğini yorumlayabilir olması gerekir.

  NLP Bakışı ile Sloganlar

  2 yıl boyunca "Change for the better" sloganını kullanan Good Year'ın, insan zihninde daha "better" yerde bulunan Michelin lastiklerinin satıışını artttırması gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir. Ya da yiyecek içecek konusunda kullanılan "artık" kelimesinin semantik sonuçlarını farketmeyen Coca Cola'nın "Zero, Artık herşey mümkün" sloganını kullanmasından sonra Zero satışlarına olumlu hiçbir katkısının olmadığı hatta negatif etkisi olduğu söylenebilir. Artık kelimesi zamanı nitelediği gibi, artık yemek, artık içecek gibi bir başka anlamı da taşımaktadır. Bu yüzden kimse artık Zero içmez ve Ligth kola içmeye devam eder.

  Bu yüzden Türkiye'de NLP uzmanı çok az diyebiliriz. Farkındalık Hipnozu, Duygusal Kekemelik, Değişime Direnç, İstenmeyen ve benzeri kavramları bilmeyen kişilerin uzman olarak kendilerini ifade etmesi uzman olduklarını göstermez.

  NLP Önermeleri

  • Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.
  •  
  • Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır.
  •  
  • İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır.
  •  
  • İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin.
  •  
  • NLP'de hata yoktur, sadece geri beslemedir.
  •  
  • Her insan değerlidir.
  •  
  • Harita bölge değildir.
  •  
  • Eğer bir kişi birşey yapıyorsa, herkes öğrenebilir
  •  
  • Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar.
  •  
  • Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz.
  •  
  • Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz

  NLP Uygulama Alanları ve Seminerlerimiz

  NLP  yaşadığımız dünyaya ve dış dünyadan gelen bilgilere karşı bir tavır ve davranış modellenmesi olduğu için hayatımızın her alanında ve her anında kullanılabilir. Kişisel gelişimden, yönetime, karar stratejilerinden, motivasyona, sağlıktan, iletişime kadar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır.

  Kişisel Değişim Seminerleri ve Zihinsel Detoks Programı

  • Duyusal kullanımın zenginleştirilmesi ve beyinsel sınırların kaldırılması
  • Yaptıklarımız ve yapamadıklarımızın önemi
  • Kötü tecrübelerden kaynaklanan engellerin kaldırılması
  • Genellemelerden kurtulmak ve stressiz bir yaşam
  • Sözel ve duygusal iç çatışmaların yokedilmesi ve iç barışın sağlanması. Böylece kişinin kendi istediği gibi kendi önermeleriyle yaşamaya başlaması, içeriği kendisinin doldurmasının sağlanması. Randevu alınması gerekmektedir. 0216 4641727

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Tedavi için doktora, değişim için bize gidiniz.

  http://www.erenlp.com

  İlgili Lİnkler

   

 • NLP Sohbetleri 2 Video

  NLP Sohbetleri VideoNLP Sohbetleri Cengiz Eren

  Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Gönüllüevinde, her ayın son çarşambası yapılan Cengiz Eren'in bilgi aktardığı NLP Sohbetleri'ne ait video kaydı. Bu sohbetlerde NLP teknikleri ve NLP bilgileri aktarılmakta ve değişim süreçlerinin organize edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Çok sayıda kişi bu seminerlerde aktarılan bilgilerle değişimi kendi kararları ile yaşamaya başlamış ve süreci devam ettirmeye devam ediyorlar.

  Uzun yıllardır aktarılan bilgiler çok sayıda insanın kendi kararları ile hayatını yönetmesini ve kaynaklarını kullanmasını sağladı. Sosyal sorumluluk çalışmalarınız kapsamında yapılan bu çalışmalar devam edecek.  İçerik Sizi Kitabında da yer alan  Mantık Eşiklerine ait Eren Altıgeni anlatılıyor. Hayatı hangi seviyeden yönetiyorsunuz sorusuna cevap aranıyor. Seminerleri NLP Uzmanı ve Eğitmeni Cengiz Eren vermektedir.

   

   

   

  Bilgilerinize sunar, yorumlarınızı bekleriz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http//www.erenlp.com

  Zihinsel Detoks Programı

  Geçmişi Maziye Gönderen Program: NLP İle Zihinsel Detoks

  Cin Çarpması

  Hannibal ve Zihinsel Detoks

   

   

   

   

   

 • The Trial, Dava Orson Welles'in Kafka Yorumu

  dava, orson welles, kafka, nlp, cengiz eren.Ortson Welles Kafka  Dava

  Orson Welles'in çektiği ve kendisinin de avukatı oynadığı Dava filmi Kafka'nın aynı isimli kitabından uyarlanmıştır. Kafka'nın karamsarlığını ve zihninde yarattığı ortamı yaratmaya çalışmıştır Orson Welles.  Yurttaş Kane filminden sonra aforoz edildiği Hollywood'dan ayrılıp, bu filmi çekmeye çalışmış, parasız kaldığında küçük roller alarak film için para kazanmıştır.

  Bugünü özellikle Türkiye'de yaşanan davalarla da benzeştiği noktaların olduğunu seyrettiğinizde göreceksiniz. Başlangıçtaki kapı hikayesi ve Guard ve God arasındaki fonetik cinası önemli bulduğumu söylemeliyim.

   Joseph K.

  Joseph K. bir sabah suçlanır ve suçsuz olduğunu ispat etmeye çalışıri, çalışır, çalışır, çalışır.  Sonrasında kurtulmaya çalışır, destek arar, avukat arar ve direnci kırılır.  Karanlık içinde ve sıkıcı bir ortamda suç, adalet, yargıç, avukat ve de kadınlar bağlamında dava anlatılmaktadır. Suçlanmak ve sonrasında insanların kişinin suçlu olduğunu yüzünden anlaması,gibi noktalarla önemli mesajları da aktarmaktadır.

  Anthony Perkins

  Anthony Perkins'in önemli performanslarından biri olan Dava filminde Romy Schnieder, Elsa Martinelli, Akim Tamiroff gibi önemli isimler yer almaktadır, yönetmenliğini Orson Welles'in yaptığı filmde.

  Yurttaş Kane ve Dava

  Orson Welles bu filmi ile belki de Hollywood'u kendisini Yurttaş Kane filmi ile suçlamasına bir cevap olarak da çekmiş olabilir. Suçum neydi? ben de bilemedim mesajı, filmdeki mesaj ile aynıdır.

  Bugün yaşanan mantıksız durumları, rüyada yaşanan kabus içeriğinde aktaran bu filmle kavramak kolaylaşmaktadır. Sistem sizi her zaman sorgulayabilir ve suçlayabilir.

  Filmi seyredebilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

   

  .

   

   

 • Yaşananlar Yaşatılanlar ve Stratejiler

  Yaşananlar, yaşatılanlar, stratejilerİyi ve Kötü Tecrübeler

  Hayatı yaşarken binlerce olay ve durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bazılarını iyi olarak, bazılarını ise kötü olarak hatırlıyoruz. İyi olayları ve iyi hissettiğimiz tecrübeleri önemsemezken, kötü tecrübeler için “bu benim başıma neden geldi”, “ben bunu haketmemiştim” diye düşünüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz, sonra tekrar düşünüyoruz. Böylece kötü hissettiğimiz tecrübeler daha etkili şekilde kaydediliyor.


  Hatırlamak

  Bir iyi tecrübenizi, bir de kötü tecrübenizi hatırlayın? desem, hangisi daha hızlı hatırlanacaktır. Yaşadığımız olayların üzerinden zaman geçtikten sonra oluşan stratejileri, farkında olmadan kullanmaya başlıyoruz. Bu yapıyı farkedemediğimiz için daha girdiğimiz sarmal çevrimden çıkamıyor ve tekrar, tekrar yaşar hale geliyoruz.

  Önemli olan bu stratejilerin farkına varmak. Özellikle küçük yaşta yaşanan olaylar bu stratejilerin oluşmasında daha da etkili. Anlaşılması gereken ise, bir tecrübe yaşanıyor ve öğreniliyor ama etkisi o gün başlamıyor olabilir. Uzun yıllar geçtikten sonra bile etki etmeye başlayabilir. Çoğu insanın hayatında bir yakınını kaybedince, narkoz alınca, kaza geçirince ve benzeri büyük olaylarda değiştiğini ve farklılaştığını görüyoruz. Kazanılamayan bir üniversite ya da lise yerleştirme sınavı, işten atılma, kişinin isteği dışında boşanma da farkında olunmayan bir değişimi başlatabilir.

  Stratejiler ve Steve Jobs

  Bir örnek vermek gerekirse, gerçekten dünyayı değiştiren, iletişimi farklı hale getiren, oyunlarla ve uygulamalarla akıllı telefonu yeniden yapılandıran Steve Jobs. Hayatı boyunca hep çalışmış, ve çok önemli işler başarmış bu değerli kişi dünyayı değiştirirken, kendisini değiştirememiş. Bunun için çok çaba sarfettiği halde.

  Şirketini kurup büyüttüğü günlerde bir gün kapı çalar ve içeri bir kadın girer. “Ben senin annenim” der. Jobs o gün büyüdüğü aileye evlatlık verildiğini öğrenir. İstenmeyen olduğunu ilk farkedişidir.

  Daha sonra kurduğu firmadan da uzaklaştırılır. İkinci istenmeyen olmak olayı hayatını bir kez daha değiştirir. Şöyle der. “ Müşteri bizden Bir şey isteyemez, biz yapar ve istetiriz”. Bu önemli cümle istenmeyen çocukların kendileri için hiçbirşey isteyemediğini ama kendilerini hep istetmeye çalıştığını gösterir. Belki de annesi ve babasının ona dokunarak veremediği sevgiyi, ürettiği ürünlere kullanıcıları dokundurarak almaya çalışır, Steve Jobs. O kadar büyüktür, anne ve babasından alamadığı sevgi.

  Bu sebepten dolayı anne ve babalar kürtaj yaptırmak istedikleri, ama bir nedenden vazgeçtikleri çocuklarına hep, “iyi ki seni doğurmuşum” derler. Zira istenmediğini farkında olmadan da olsa öğrenen çocuk, yakınında bulunanlara onların istediklerinden fazlasını vermeye çalışarak kendisini istetmeye devam edecektir.

  Bu süreç özel hayatında da devam edecek sevdiği insanlar için kendisini yoracak ama kendisi için bir şey isteyemeyecektir. Ancak istenmediğini farkettiği durumlarda dünyası yıkılacak, kendisini istemeyen kişiyi yeniden istemesi için elinden gelen herşeyi yapacaktır ki, bu bağımlı beraberlikler yaşayan kişilerde görülmektedir.

  Mantıksız Stratejiler

  Farklı stratejiler farklı içeriklere bağlı olarak.

  Sürekli olarak kazanmaya çalışıp kaybetmeye devam ediyorsa, kaybetmemek için kazanmamak;

  Kendi istemediği halde yalnız bırakılmışsa, yalnız kalmamak için yalnız kalmak;

  Çok sevip bırakılmışsa ve bundan çok üzülmüşse, sevmemek için sevilmek,

  Küçük yaşlarda terkedilmişse (boşanmış aile çocukları), terkedilmemek için terkettirmek;

  Sürekli yaptıkları konusunda suçlanmışsa, suçlanmamak için kendisini sürekli suçlamak,

  gibi ve benzeri stratejiler hayatını farkında olmadan yönetiyor olabilir. Yaşanan olaylar bu anlamda düşündüğümüzden daha önemli. Atılan bir tokat, öğretmenin öğrenciyi sınıf önünde aşağılaması, anne baba kavgalarına şahit olmak, boşanan ailelerin çocukları, istemediği halde okulundan ayırma, başarının olması gerekenden fazla önemsenmesi, cinsel taciz ve benzeri binlerce durum kişinin yakın ve uzak gelecekteki hayatını etkileyecektir. Bunlardan kurtulmanın çok zor olmadığını da bilmek yararlı olur. Yaşadıklarınızın sonuçlarını öğrenmek için bana yazabilirsiniz.

  Umarım bu okuduğunuz yazıdaki olayları yaşamamışsınızdır. Varsa değişim zamanı gelmiş de geçiyor demektir.

  Facebook/cengiz.eren

  twitter/cengiz_eren

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

   

   

   

 • Zihinsel Aids

  Giderek artan stresin kişinin vücudunda ortaya çıkardığı sonuçlara Zihinsel Aids diyebilir miyiz?Zihinsel Aids ve NLP

  Zihinsel süreçlerde giderek artan stresin ortaya çıkardığı sonuçları gözlemlersek aids'e benzer bir takım sonuçların yaşanabildiğini görmekteyiz.

   

TOP