danışmanlık

 

 • NLP Danışmanlık Hizmetlerimiz

  tempo1kuc

  Danışmanlık Hizmetlerimiz

  NLP duyular, duygular, kullanılan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıları inceler. Bu şekilde içinde insanın olduğu her alanda kullanılabilir. Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kurumsal yapı içinde değişimi ortaya çıkarırken, kişilerin kaynaklarını daha iyi kullanmalarını sağlayacak ve kişisel ve kurumsal hedeflere daha kolay ulaşılabilecektir.

  NLP Teknikleri

  NLP teknikleri her alanda kullanılabilmekte, satışta, iletişimde, yönetimde, yazılı ve sözel aktarımlarda önemli farklılıklar ortaya çıkarabilmektedir. Bilgi aktarımı yaparken, reklam görsellerinin hazırlanması, sözel olarak yapılanması sırasında NLP teknikleri kullanıldığında etki düşünüldüğünden çok farklı olabilmektedir.

  Reklam sloganları kamuoyuna aktarılan mesajlar olduğu için etkileri uzun süre devam etmekte, sonuçlarının ne olduğu bilinmemektedir.

  Goodyear Amerika'da iki yıl boyunca “Change for the better” sloganını kullanmış, sonrasında görülmüştür ki, Goodyear'ın satışlarına önemli bir etkisi olmadığı gibi, Michelin satışlarının arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. İnsanların zihninde Michelin daha üst sırada yer aldığı için, insanlar Goodyear'a yönelmemişlerdir.

  BP'nin kullandığı ve şimdiki tabirle “trend-topic” olan “Ağzı olan konuşuyor” sloganı, insanlar tarafından kullanılmış, ancak satışlara etki etmemiştir. Dizel motor yağı için yapılan bu reklam, yağ tenekelerinin kapaklarının açılmamasını sağlamıştır, diyebiliriz.

  Coca Cola ise, Zero Lansmanında “Artık herşey mümkün” sloganını kullanmış ancak lansman başarıya ulaşmamıştır. Artık kelimesinin “bugüne kadar” böyle değildi anlamı dışında, artık kalan anlamı sorun yaratmış ve insanlar “artık” ürüne yönelmemişlerdir. Yiyecek reklamında artık kelimesinin kullanılması, önemli bir hata sayılabilir.

  Yine Coca Cola “Aç bir Coca Cola” sloganını kullanmakta, Coca Cola'nın açlıkla olan bağlantısı ve Coca Cola açılması gösterilmeye çalışılırken 50 milyar dolarlık bir firmanın hala “aç” olduğu aktarılmakta ve bu ise Coca Cola gibi dev bir firmaya zarar vermektedir.

  NLP  Uzmanlığı

  Kullanılan dil bu anlamda çok önemli hale gelmektedir. Bir silah sayılabilir. Yanlış kullanımı ise, kişilere ve kurumlara zarar verecektir. Linguistik konusunun önemi ve aktarılan mesajların ve sloganların “Gramatik”, “Pragmatik”, “Semantik” açıdan incelenmesi düşünüldüğünden çok daha önemlidir. NLP Uzmanı ise, kullanılan dili yukarıda bahsedilen dil yapısını inceleyerek yorumlamayı gerektirmektedir. Bu açıdan kişinin kendi diline hakimolması kadar, kelime ve cümle yapılarını inceleyebilmesine ait bilgileri öğrenmiş olduğuna dair yetkilnliklerinin bilinmesinde yarar vardır.

  NLP Bilgileri NLP Teknikleri NLP Seminerleri

  NLP tekniklerinin öğrenilmesi ya da danışmanlık hizmeti alınması bu anlamda, çok önemli sayılabilir. Medya önünde, televizyonda, radyoda, basın toplantılarında, yönetim kurulu ve çalışanlara bilgi aktarılırken, söylenenler etkileri çok önemli olduğu için hazırlık yapma gereği ortaya çıkacaktır. Metin oluşturulması sırasında bilgi zincirlerin yapılandırılması, vurgulanmak istenen ana konular ve zihne aktarılması istenen mesajlar, dili doğru modelde kullanarak gerçekleştirilebilir.

  NLP Danışmanlığı

  Websitenizde, broşürlerinizde, misyon ve vizyon cümlelerinizde, insan kaynakları metinlerinde kullanılan dilin gözden geçirilmesi ve sonuçlarının rapor halinde iletilmesi NLP Danışmanlık çalışmalarımızda mümkün olmaktadır. Aynı şekilde yazılacak ve kamuoyu veya şirket içinde paylaşılacak tüm metinler ve yazılı belgeler yayınlanmadan önce gözden geçirilebilir.  Bu konuda detaylı bilgi istediğinizde 0216 464 17 27 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  Danışmanlık verdiğimiz konuları sonraki sayfalarda bulabilirsiniz.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

  facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   


   

   

   

 • NLP Danışmanlık Hizmetlerimiz 2

   

  Danışmanlık Hizmetleri NLP, Kurumsal Kültür ve misyon, vizyonun cümlelerini incelenmesi

  NLP teknikleri açısından misyon ve vizyon cümlelerinin incelenmesi ve ortaya çıkabilecek sonuçların raporlanması.

  Gerektiğinde yeniden organize edilerek yapılandırılması.

  Kurumsal kültür için varolan hedefler ve bu hedeflerin gözden geçirilmesi.

  Kurum kültürünün her seviyede kullanılır hale gelmesi için yapılacak çalışmalar.

  Yazılı ve Görsel çalışmalarla, kısa bilgi aktarımları ile insanların aktarılan bilgileri kullanmaya başlaması.

  Kurumsal olarak şirketi ağırlaştıran bilgi ve tecrübelerin gözden geçirilmesi.

  Kurumsal Detoks programı ile çalışanların aralarındaki yönetsel çatışmaların ortadan kaldırılarak, bilgi paylaşımının zenginleştirilmesi, yapılacak çalışmalarla sağlanabilir.

  Her kurumun ihtiyacı olan "değişim" süreçlerinin organize edilmesi, kurumun geleceği şekillendirebilmesini sağlayabileceği, gelecekteki pazar paylarını etkileyecek en önemli noktalardan birisi sayılabilir. Siz değişmediğinizde sistem sizi değiştirecektir. 

  Mİsyon ve Vizyon cümlelerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndererek incelenmesini isteyebilirsiniz.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

  facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   

   

   

   

 • NLP Danışmanlık hizmetlerimiz 3

  nlp danışmanlık hizmetlerimiz

  Kurumsal İletişim

  Kurum içi yazılı ve sözlü iletişimin ortada çıkardığı sonuçlar ve çözümler,

  Çalışanların kullandığı yazılı sözlü iletişimin gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması.

  Marka ve kurum kültürüne uygun olarak dil kullanımı, kullanılacak kelimeler ve cümleler için çalışma yapılması.

  Çalışanlar birlikte yapılacak bu çalışma sonuçların kurum içinde kullanılır hale getirilmesi.

  Hazırlanacak raporlar, e-mail ve diğer yazılı iletişim kullanılacak açılış ve kapanış cümlelerinin neler olabileceği duyurulması.

  Telefon ve yüzyüze iletişimde ortaya çıkan sorunların çalışanlardan öğrenilmesi, iletişim kazalarının nerelerden kaynaklandığının görülmeye çalışılmesi.

  Kurum Kültürü ve Dil Kullanımı

  Kullanılan ve varolan cümle yapılarının incelenmesi, metafor kullanımının farkında olmadan ortaya çıkardığı tehlikelerin neler olabileceği konusunda bilgi aktarılması.

  İki örnek vermek gerekirse.”Size geri döneceğim” cümlesi sizi aradığımda sırtım size dönük olacak anlamına gelebileceği için, kullanılması doğru değildir diyebiliriz. “Sizi arayacağım”, “Ben size ulaşırım” cümleleri daha olumlu sonuçlar verebilir.

  Aynı şekilde televizyonlarda kullanılan “Reklamlardan sonra karşınızda olacağız” cümlesi de istenen sonucu ortaya çıkarmayacaktır.

  Karşınızda olmak, karşı olmak anlamına geleceği için izleyici kanal değiştirecektir. “Reklamlarda sonra yeniden ekranınızdayız” cümlesi daha olumlu sonuçlar yaratabilir.

  Dil kullanımı konusunda aktarılacak bilgiler, sadece iş hayatını değil, özel ve sosyal hayatın yönetilmesi sonucunu ortaya çıkarabilecektir.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

   facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   

 • NLP Danışmanlık Hizmetlerimiz 4

  NLP Danışmanlık hizmetlerimizMedyaya aktarılacak bilgilerin ve yazılı metinlerin düzenlenmesi

  Televizyonda ve basın toplantısında aktarılacak bilgilerin yapılandırılması ve mesaj zincirlerinin oluşturulması önemlidir.

  Basın toplantılarında aktarılacak bilgiler kadar, gelen soruların nasıl cevaplandırılması ve bu cevaplarda NLP tekniklerin kullanılması, basın toplantısı sonunda ortaya çıkacak haberin oluşturulmasını istenen şekilde ortaya çıkarabilir.

  Basında yayınlanan bilgi ve haberlerin kurum kültürüne uygun olması, hata yapılmamasını gerektirmektedir.

  Aynı şekilde televizyon yayınları da çoğunlukla youtube.com'a aktarıldığı için aynı öneme haizdir.

  Aktarılacak bilgiler kadar, sözcünün ya da kurum adına konuşan kişi ve kişilerin NLP sunum tekniklerini bilmesi, ses tonu kullanımı, doğru yerde yapılması gereken vurgular, istenen mesajların aktarılmasını sonucunu sağlayacaktır.

  Bu yüzden Nlp sunum tekniklerinin tepe yönetimine ve sözcülere aktarılması, aynı zamanda daha önce yapılan kayıtlı yayınların incelenmesi ile ilgili raporlar hazırlanabilir. NLP danışmanlık hizmetlerimizden bu anlamda da yararlanabilirsiniz.

  Danışmanlık Hizmetleri

  Danışmanlık hizmetleri 2 

  Danışmanlık Hizmetleri 3

  Danışmanlık hizmetleri 4

  facebook.com/cengiz.eren

  twitter.com/cengiz_eren

   

   

TOP