çinliderlik

 

 • Hero Kahraman Film Yorumu

  Quentin Tarantino Sunar

  Çinli yönetmen tarafından çekilen filmin afişinde  “Quentin Tarantino sunar”  yazısı ilgi çekiyor. Kill Bill ve Kill Bill Volume 2 filmleri ile önemli bir ciro sağlayan ve kanlı olması gereken filmlerin kansız olabileceğini de gösteren Tarantino bu filmin  seyredilmesinde de en önemli etkenlerden biri, afişteki adı ile.

  4 Kişi 4 Hikaye

  4 kişi ve imparator arasında geçen filmde 3 ayrı bölüm var. Geriye dönüşlerle anlatılan olaylar, renklerle de ilişkilendirilmiş. Kırmızı, Mavi, Beyaz bölümlerin hepsi ve film bir görsel şölen niteliğinde ve fantastik öğelerle ve durumlarla da bağlantıları kurulmuş.

  Qin kralının korktuğu 3 suikastçı Kırık Kılıç, Gökyüzü ve Uçan Kar yaptıkları ile kralın kurtulmak istediği kişiler. Üçü aynı amaca yönelmiş durumda görünüyor ama gerçeğin ne olduğunu film sonuna kadar öğrenemiyoruz. Sonunda ise gerçek ortaya çıkıyor, hem de düşünmediğimiz bir şekilde.

  Bu kişileri öldüren kişi ile içki içecek ve onunla sohbet edecek olan Qin kralı bu arzusuna ulaşmak  için oldukça uzun zaman korku ve tedirginlikle yaşıyor. Krallığındaki alanları korku yüzünden sadeleştiren kral bu amacına ulaşıyor mu? bunu öğrenmek için filmi seyretmek gerekiyor.

  4 Renk ve Gerçek

  Kırmızı bölüm yüzeysel gerçeği anlatıyor ve eksiklikler olduğunu da farkediyoruz. Mavi hikaye ise gerçeğe biraz daha yaklaşıyor, ancak eksikliklerin hala olduğunu görüyoruz. Beyaz hikaye ise gerçeğe en yakın olanı. Ancak yine de gerçekle eş değil. Gerçek ise düşünüldüğünden çok farklı ve sarı hikaye de gizli.

  Kılıç Kullanma ve Kaligrafi

  Filmde kılıç kullanma ile kaligrafi sanatı arasındaki bağlantıların kurulması da çok ilginç şekilde veriliyor. Kalem ve kılıç kullanmanın aynı temele dayandığını ve birinin diğerini geliştirebildiğini de gösteriyor. Kılıç kelimesinin 19 adet olan yazılma biçiminin 20.ncisinin bulunmaya çalışılması, yaratıcılığın da nasıl kullanılması gerektiğine dair önemli gösterge ve varsayım. Kılıcın 20. nci yazılışı içinde A ve S harfleri de dikkat çekiyor. A harfinin altına yerleştirilen obje ise iki kişiyi gösteriyor gibi.

  Kılıç kullanan kişinin önce kılıcı ile bütünleşmesi, sonra kılıcını yönetmesi ve daha sonra da kılıçsız da istediği sonuca ulaşabilmesi ile ilgili sözler de öğrenme süreçleri açısından önemli bir veriyi bize sunuyor.  

  Yapılan düelloların müzik eşliğinde ve zihinsel olarak yapılması ve bu sahnelerin başlangıçta siyah beyaz ve daha sonra renkli verilmesi filme ilave bir zenginlik katmış durumda. Olayların zihinsel olarak düzenlenmesi ve konsantre olunabilmesi için müzik ve mum ışığının kullanılması ve duyguların yaydığı pozitif ya da negatif enerjinin algılanabilmesi filmi zenginleştiren unsurlar.

  Sonunda ise “Hepimiz aynı cennetin altında yaşıyoruz” cümlesi dikkati çekiyor. Daha da önemlisi düşmanlardan da öğrenmeye başlamak gelişme sürecini hızlandıracağı yolundaki varsayım. Bu da içeriksiz model de önemli bir bilgi aktarımı.

  Yüzüklerin Efendisi filminden de etkilenilerek hazırlanmış ordu ile çekilmiş sahneler de etkileyici. Binlerce, hatta yüzbinlerce askeri aynı karede gösterebilmek için önemli teknik araçlarda kullanılmış gibi.

  Yeni Yüzyılda Çin Liderliği

  Bütün bunların ötesinde de anlatılmak istenen başka bir şey varolabilir mi? Filmi seyrettikten sonra bunu düşündüm. Bulduğum ise, doğru veya yanlış olabilir ama onu da yazmalıyım. Yeni yüzyılda dünyadaki Çin etkisinin oldukça büyük olacağını vurgulayan film, yakın gelecekte Çin’in dünya liderliğine oynayacağına dair önemli mesajları derinden vermeye başlıyor.  Kırmızı, mavi ve beyaz renkler, amerikan bayrağının renkleri, gerçek ise sarıda ortaya çıkıyor. Bu bağlantılar çok güzel şekilde kurulmuş ve bizim farkedemeyeceğimiz düşünülerek beynimize aktarılıyor. Güzel bir “Neuro” aktarım örneği. Tarihin ordular tarafından değil “isimsiz” bireyler tarafından yazıldığını ve gerçeğin ne olduğunu çok fazla bilemeyeceğimizi de bizlere güzel şekilde gösteriyor.

  Doğuya Doğru Hareket Yıkar

  Bir başka gözlem ise yüzyıllarla bağlantılı olarak dünya iktidarının batıya doğru hareket ettiği. Çin’den başlayan bu süreç daha sonra, Cengiz Han ve Atilla ile batıya doğru hareket ediyor, Sonra Emeviler ve Abbasilerle, biraz daha batıya, sonra Osmanlı ve daha sonra da Avrupa ve son olarak Amerika, dünya iktidarının sahibi. Böylece dünya iktidarının yeni ulaşacağı nokta, Japonya olamayacağı için Çin’e doğru ilerleyeceği. İktidar batıya doğru ilerlerken saldırılar ise çoğunlukla doğuya doğru oluyor iktidar sahibi olan ülkeler tarafından. Doğuya saldırılar ise iktidarın batıya hareketini sağlıyor gibi.

  Buna sayısız örnek verebilmek mümkün. Haçlı seferleri, Napolyon’un, Hitler’in saldırıları,Amerika’nın Afganistan ve Irak saldırısı doğuya doğru. Büyüme döneminde kuzey, güney ve batıya doğru saldırılar olabiliyorsa da, gücün büyüdüğü dönemlerde doğruya doğru hareketleri başlatıyor, sonuçta güç azalıyor ve iktidarda batıya doğru hareket ediyor.

  Bu açılardan “Hero” filmi yeni dönemde dünyanın yeni gücünün “Çin” olacağını anlatıyor, bana göre. Qin adı Çin’i simgelerken, Türkçe açısından “kin” kelimesini çağrıştırıyor. Çin seddini yapan kralın da aynı kişi olması ve bu devasa eserin Türklere veya Moğollara karşı yapılmış olması da filmdeki son ilginç noktalar.

   Görülmesi ve dikkatli olarak takip edilmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum,görsel bir şölen niteliğini de vurgulayarak. Filmin başrol oyuncusu Jet Li ve diğer silahşörler jet adına uygun olarak, uçabiliyorlar ve su üzerinde yürüyebiliyorlar. Tarantino’nun bu filme sadece danışmanlık yaptığını düşünüyorum. Son olarak birinci sıradan seyrettiğim bu filmde kaçırdığım detaylar var ise This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine yazabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com 

   

 • NLP Teknikleri ve Liderlik

  MUstafa Kemal Ataturk LİderNLP ve Liderlik

  Doğuştan mı? Yoksa sonradan mı? Lider olunur sorusu hep sorulagelmiştir. Lider genellikle yön verirler. Üzerinde çalıştıkları konu ne ise, o konu üzerinde yol gösterici olurlar. Liderlerin davranışları, söyledikleri, zihinsel süreçlerinin nasıl çalıştığı farkedilebilirse, o liderin özellikleri öğrenilebilir.

  Liderlik çocukluktan itibaren yaşanan tecrübelerin toplamıdır, diyebiliriz. Yaşanan tecrübeler ve bunların etkileri ile oluşan stratejilerin kullanılmaya başlaması liderlik özelliklerini kullanılır hale getirebilir.

  NLP teknikleri ve NLP bilgileri kullanılarak liderlerin kullandığı stratejiler, kullandığı dil motifleri ve zihinsel süreçleri çözülerek modellenebilir. Böylece onların kullandığı yapıyı başka kişiler de kullanabilir. Zaten çoğu firmada özellikle üst kademe değişimlerinin gerçekleştiği geçiş süreçlerinde giden yöneticinin modelleri, gelecek olan yöneticiye aktarılarak sürecin doğru modelde işlemesi sağlanacaktır. Daha sonra yeni gelen tepe yöneticisi kendi stratejilerini kurum kültürü ile birleştirerek kullanmaya başlayabilir.

  Aynı zamanda lider yönettiği kişileri anlaması, onların stratejilerini farketmesi ve doğru yere doğru yöneticiyi yerleştirmesi hem kendi başarısını arttıracak, aynı zamanda yönettiği insanların yöneticilik özelliklerini geliştirmesini kolaylaştıracaktır. Liderlik biraz da insanı tanıyabilmektir, diyebiliriz. Verdikleri, veremedikleri kararlarının sonuçlarını, kuruma bağlılık, kurum kültürü ile uyum sağlayabileceğini anlamak liderin görevleri arasındadır.

  Líder ve Stratejik Kararlar

  Lider kişisel veya kurumsal olarak uzun dönemi kapsayan stratejik kararlar alıp, bu kararlarını başkalarına uygulatan kişidir, aynı zamanda. Değişen dünya koşullarını kavrayabilmek kadar, geleceği nasıl şekillendireceğini düşünmek da yapması gereken süreçlerdir. Lider iş yapmaz, yön verir, stratejik kararlar alır ve bu kararların sonuçlarını takip eder. Süreç içinde kendisi ve kurum ile uyumlu çalışamayan yöneticileri tasfiye eder ve yenilerini bulmaya çalışır. Eğer başarısızlık süreci devam ederse lider de kendi kamuoyu veya hisse sahiplari tarafından tasfiye edilir ve yeni bir lider aranmaya başlar.

  NLP bilgileri ve NLP teknikleri ile liderlik konusundaki bilgiler kolaylıkla aktarılabilir. Kullanılan dilin linguistik yapısının ne kadar önemli olduğu, bu şekilde aktarılan mesajların daha etkili olması sağlanabilir. Stratejik karar süreçleri, doğru yer için doğru yöneticiyi tesbit etme, motivasyon ve bir hedefe yönlendirme ile ilgili bilgiler liderin başarısına katkıda bulunacaktır.

  Lider kendini bilen, insanı anlayabilen, dünyanın değişim yönünü farkedip çalıştığı kurumu geleceğe hazırlayarak, geleceğe şekillendirebilir olması için NLP bilgilerine ve tekniklerine ihtiyaç duyacaktır. Yapacağı küçük bir stratejik hata kolaylıkla kendi sonunu da hazırlayabilir.

  Önemli liderlere baktığımızda en önemli özelliklerinin konuşmaları ve kullandıkları dil yapısı olduğu görülecektir.

  Liderlik özelliklerinizi geliştirmek istediğinizde bizi arayabilirsiniz.

  Cengiz Eren

  NLP Uzmanı ve Eğitmeni

  http://www.erenlp.com

  İlgili Makaleler: 

   

TOP